5D Relaties: transformatie van relaties van 3D naar 5D

3D naar 5D relaties

De periode waarin we leven is een transitieperiode. Je zal er wel vaker van hebben gehoord: van 3D naar 5D… Maar waar is 4D dan? Slaan we die over? 4D, ofwel de vierde dimensie, is tijd. De transformatie van 3D naar 5D geldt ook voor onze relaties. Deze zijn dan ook rijp voor een ingrijpend herontwerp. Het huidige paradigma werkt simpelweg niet meer. Mensen zijn ontevreden over de liefde en hun relaties. Om een relatie te laten slagen zullen we ze moeten transformeren van 3D naar 5D relaties.

Voor leken kan dit ge-3D en ge-5D veel te spiritueel en ontastbaar klinken. Om het eenvoudig te houden gaan we dus niet een zweverig verhaal ophangen over spirituele toestanden waarmee de meeste mensen zich niet kunnen vereenzelvigen. We leggen het eenvoudig uit, zodat iedereen het kan begrijpen.

Waarom van 3D naar 5D relaties?

We zitten nu in het begin van de grote shift van 3D naar een 5D bewustzijn. Toen in 2012 de planten met elkaar uitlijnden, betekende dit de energetische instorting van het systeem waarin we leefden. Dit was tegelijk met de processie van de Equinox, een galactische uitlijning die elke 26.000 jaar voorkomt en deze periode eindigde op 21 december 2012.

Door deze uitlijnen veranderde de energie van de aarde en de magnetische polen van de aarde zijn aan het draaien, waardoor je veranderingen ziet in het weer en de energie (Schumann resonantie). Deze veranderende energieën zijn ook van invloed op onze manier van denken en ons bewustzijn, aangezien deze voor een groot deel de frequentie van onze hersengolven overlappen.

De Maya’s wisten deze gebeurtenis al eeuwen geleden te voorspellen en wisten ook al dat we de komende 13.000 jaar te maken krijgen met een vrouwelijke energie die heel anders gaat uitwerken dan de mannelijke energie waarin we leefden. Deze shift houdt verband met de transitie van 3D naar 5D die momenteel gaande is. Deze overgang heeft ook zijn invloed op onze relaties.

Wat is 5D Bewustzijn?

5D heeft in wezen niets te maken met 2D, 3D en 4D (Spacetime). 5D is een bewustzijnsstaat die al het materiële te boven gaat. 5D is dus een verhoogde staat van bewustzijn die wordt gekarakteriseerd door een hoge trilling, ofwel, een hoge frequentie die ons fysieke lichaam uitstraalt.

De afgelopen duizenden jaren zijn we als mens reeds bezig geweest ons bewustzijn te ontwikkelen. Hierbij zijn er tijden geweest waarin we klakkeloos leiders hebben gevolgd, maar ook periodes waarin het bewustwordingsproces versneld verliep en een imperium ten val kwam. Denk bijvoorbeeld aan de val van het Romeinse Rijk.

Voortschrijdend inzicht leert ons dat we het geluk hebben dat we bewust ons bewustwordingsproces kunnen beïnvloeden. Met name de laatste paar jaar neemt de bewustwording een grote vlucht. Steeds meer mensen kijken geen tv meer en nemen niet maar klakkeloos naar wat politici ons dicteren. We gaan tegenwoordig zelf op onderzoek uit om onze waarheid te vinden.

Bij de ascentie van 3D naar 5D verschuift ons bewustzijn van onze lichamelijkheid (het fysieke) naar energetische waarnemingen en innerlijk weten. In feite is er sprake van een energetische upgrade.

5D en frequenties

Bij 5D gaat alles om frequenties. Deze frequenties staan in verband met onze emoties. Lage frequenties worden in verband gebracht met gevoelens van boosheid, wrok, verdriet en angst. De hoge frequenties representeren emoties als vreugde, dankbaarheid, verbondenheid.

Het was HeartMath Institute in de US dat deze emoties voor het eerst meetbaar maakte en erachter kwam dat negatieve emoties bepaalde hartritmepatronen veroorzaakten. Positieve emoties gaven op de gevoelige SQUID-meetapparatuur een harmonieus patroon, een teken van hartcoherentie. En hartcoherentie heeft een hoge frequentie.

Het idee is dat als je een hoge frequentie handhaaft door te leven in dankbaarheid en liefde, dan zul je jezelf synchroniseren met de vibratie van 5D, een hogere vorm van bewustzijn.

5D en negativiteit

Wanneer je leeft vanuit een gevoel van dankbaarheid en liefde, zijn er altijd invloeden van buitenaf. Want hoe kun je bijvoorbeeld dankbaar zijn voor een oorlog die je voor je ogen ziet voltrekken? En hoe kun je dankbaar gaan slapen als er voedseltekorten zijn?

Inderdaad, het zijn valkuilen, maar besef ook dat jouw positieve emoties van invloed zijn op minstens tien mensen om je heen. En als deze tien mensen die op hun beurt ook weer elk tien mensen beïnvloeden ook meedoen, kun je samen de wereld verbeteren. Dit zogenaamde Super Radiance effect zorgt voor een wereldwijde frequentiestijging, waardoor negativiteit zich vanzelf oplost.

Hoe lastig het soms ook kan zijn om jezelf niet te laten beïnvloeden door negativiteit in je omgeving, realiseer jezelf altijd dat je met je bewustzijn je emoties kunt sturen en de controle kunt terugkrijgen over je positieve gevoelens en je frequentie.

Van 3D naar 5D relaties

De overgang van het oude naar het nieuwe paradigma is geen slechte zaak, maar het vergt wel van ons dat we onze relaties in een ander daglicht plaatsen. De energetische veranderingen die momenteel plaatsvinden dwingen ons om onze liefdesrelaties te herzien, tenminste, als we ze willen laten slagen. De afronding van het oude systeem dwingt ons om richting ‘bewuste liefde’ te gaan.

Wat is een 5D relatie?

In een bewuste 5D liefdesrelatie voelen beide partners zich toegewijd aan een gemeenschappelijk doel en dat doel is gezamenlijke groei. Veel mensen richten zijn in een relatie vooral bezig om in hun eigen persoonlijke behoeften te voorzien. Dit werkt misschien een paar jaar, maar uiteindelijk strandt de relatie, waardoor we én een relatie missen én bovendien met een onbevredigend gevoel achterblijven.

Wanneer twee mensen samenkomen met de bedoeling om samen te groeien, betaalt de relatie zich terug in een uitkomst van meer dan ‘één en één is twee’. Het partnerschap wordt een reis van ontwikkeling en de twee individuen hebben de kans om meer te groeien dan ze alleen zouden aankunnen. Het resultaat is een diepe tevredenheid en vervulling op de lange termijn.

Sommige mensen geven de voorkeur aan kortstondige relaties of houden zichzelf gevangen in het oude paradigma, want dat voelt tenslotte vertrouwd, ook al weten ze dat het hen niet dient. Voel je jezelf echter geroepen om je ervaring van romantische liefde naar een hoger niveau te tillen, dan volgen onderstaand vier kwaliteiten die kenmerkend zijn voor bewuste 5D relaties.

1. De uitkomst van de relatie is van ondergeschikt belang. Groei staat voorop

Het feit dat de uitkomst van de relatie van ondergeschikt belang is, betekent niet per definitie dat je op elk moment de stekker eruit kan trekken om je eigen reis te vervolgen. Nee, hoe je samen en apart groeit staat voorop in de relatie. Het betekent dat je bent meer toegewijd aan het ervaren van groei dan aan het ‘werken’ van de relatie.

Een van de voornaamste redenen van het leven is dat we hier zijn om te groeien. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Als deze groei stopt, hebben we automatisch het gevoel dat er iets mis is gegaan. Want zonder groei vervullen we het doel van onze ziel niet.

3D relaties hebben de neiging om deze groei te verstikken met persoonlijke belangen, meer dan om deze te versterken. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom we 3D relaties vaak voortijdig stuklopen.

We willen dat onze partners zich op een bepaalde manier opstellen in de relatie, handelen en  we onderdrukken onszelf om anderen te pleasen. Vaak voelen we ons al snel klein, onderdrukt en verbaasd over hoe we onszelf daarmee hebben veranderd. De beëindiging van een dergelijke relatie voelt vaak onvermijdelijk, geeft het idee te kunnen ontsnappen, maar toch is deze ontsnapping een illusie, want we hebben vaak ons zelf opgesloten door ons te conformeren aan de 3D principes.

Een bewust 5D stel waardeert groei meer dan wat dan ook, omdat ze weten dat dit het geheim is om de relatie sprankelend en levend te houden. Hoewel groei voor sommige mensen beangstigend kan zijn – het brengt ons natuurlijk buiten onze comfortzone – is hiervoor wel bereidheid, omdat beiden er uiteindelijk beter van worden. De voorwaardelijkheid die vaak een belangrijke rol speelt in 3D relaties, vervalt binnen 5D relaties, waarin openlijk gesproken wordt over spirituele behoeftes en waarbij de gemeenschappelijke doelen centraal staan.

2. Beide partners nemen hun eigen sores voor hun rekening

In bewuste 5D relaties nemen beide partners hun eigen shit voor hun rekening. Beiden weten ze natuurlijk dat ze allebei een rugzakje met ervaringen uit het verleden met zich meedragen en die emotionele ‘wonden’ moeten geen belasting vormen voor de relatie.

Hiervoor is natuurlijk enige veerkracht vereist, maar gelukkig weten bewuste stellen hoe ze er voor elkaar kunnen zijn om elkaar op te vangen in een moeilijke periode, maar ook hoe ze voldoende afstand kunnen bewaren om hier niet emotioneel in te worden meegetrokken.

Binnen het oude 3D paradigma zijn de meesten van ons nog steeds van mening dat relaties alleen goed moeten aanvoelen, en dat als er slechte gevoelens naar boven komen, er iets vreselijk is  misgegaan. Vaak staan we er dan niet bij stil dat deze negatieve emoties voortkomen uit onze eigen perceptie en is gebaseerd op onze ervaringen uit het verleden. Onze partners spelen hierin geen rol, maar zijn vaak wel degenen waarop wij zelf deze negatieve emoties projecteren.

Het bewuste koppel is bereid om vroegere en huidige problemen in relaties onder de loep te nemen en deze te bespreken. Op die manier leren ze elkaar beter te begrijpen, elkaars perceptie in perspectief te plaatsen en samen te evolueren tot een veerkrachtige relatie die tegen een stootje kan.

3. Alle gevoelens worden toegelaten en zijn openlijk bespreekbaar

In bewuste 5D relaties is er ruimte voor alle gevoelens. Dat betekent dus dat zowel positieve als negatieve gevoelens bespreekbaar zijn, maar ook onzekerheden, fantasieën en andere zaken die normaliter als een taboe gelden binnen het paradigma van een 3D relatie.

Terwijl dit soort gespreksonderwerpen vroeger nogal beladen waren, mag er nu vrijelijk over worden gepraat en dat betaalt zich terug in een ontspannen relatie, waar beide partners er voor elkaar zijn.

Binnen een bewuste relatie is gebruikelijk om vooral beiden authentiek te blijven en elkaar daarin te respecteren. Het elkaar kneden en manipuleren zoals dat voorheen gebeurde om het eigenbelang te behartigen, behoort tot het verleden, want het verstikt de liefde.

De beste remedie is eerlijkheid: delen van onszelf onthullen die moeilijk te lastig kunnen zijn. En onze partners moeten dat ook doen. Dit leidt ertoe dat we ons gekend, gezien en echt begrepen voelen, een combinatie die ons en onze relaties alleen maar zullen versterken.

4. De relatie als werkplaats om liefde in de praktijk te beoefenen

Liefde is natuurlijk een kwestie van doen. Binnen een relatie zijn de kleine dingen groots, als ze maar in de praktijk gebracht worden. Een relatie staat of valt met acceptatie, aanwezig zijn, vergeving en jezelf kwetsbaar opstellen.

Sommige mensen zijn voortdurend aan het streven naar de optimale omstandigheden in de relatie. Ze lopen op eieren, pleasen hun partner constant en voelen zich gefrustreerd wanneer er sprake is van een ‘lauw momentje’.

Liefde is een reis en niet de bestemming. Zeker als je dat in het achterhoofd houdt, dan is zijn alle verschillende nuances van een relatie plots veel mooier en het absoluut waard om van te genieten. 5D relaties zijn partnerschappen die de liefde in een ander perspectief plaatsen, vrijheid bieden voor beide partners, maar anderzijds ook voor geborgenheid zorgen, aangezien beiden zich kwetsbaar kunnen opstellen, zonder daarover veroordeeld te worden.

Wij maken gebruik van cookies