Acetylcholine: functies, symptomen tekort, voeding en stress

Acetylcholine Functies Symptomen Tekort Voeding Stress

Acetylcholine is één van de meest voorkomende neurotransmitters in het menselijk lichaam en wordt aangetroffen in zowel het centrale zenuwstelsel als het perifere zenuwstelsel. De naam acetylcholine is afgeleid van zijn structuur, want het is een chemische verbinding die is samengesteld uit enerzijds azijnzuur en anderzijds choline.

Functies van acetylcholine

Acetylcholine vervult in ons lichaam een aantal kritieke functies, waarvan er een flink aantal verstoord kunnen raken door ziekte of bijwerkingen van bijvoorbeeld medicijngebruik. De werking van deze neurotransmitter is dus kwetsbaar, net zoals de andere neurotransmitters in ons lichaam.

Ons lichaam is voortdurend onder invloed van externe factoren waarop het moet anticiperen. Denk aan bijvoorbeeld de voeding die we tot ons nemen, de lucht die we inademen en medicijnen die we gebruiken. Al deze factoren zijn van invloed op onze hormonen en neurotransmitters en de gezondheid van deze huishouding geeft ons veerkracht om hiermee om te gaan. Datzelfde geldt voor acetylcholine.

Spieren

In het perifere zenuwstelsel is acetylcholine een belangrijk onderdeel van het somatische zenuwstelsel. Binnen dit systeem speelt het een prikkelende rol die leidt tot de activering van spieren en dus aanstuurt op het aanspannen van de spieren voor actie.

Binnen dit autonome systeem controleert acetylcholine een aantal functies door in te werken op preganglionische neuronen in de sympathische en parasympathische systemen. Preganglionische neuronen zijn een groep zenuwvezels van het autonome zenuwstelsel die het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) verbinden met de ganglia (zenuwknoop).

Het is ook de neurotransmitter die vrijkomt bij alle parasympathische geïnnerveerde organen (organen met zenuwuiteinden), waardoor samentrekking van gladde spieren, verwijding van bloedvaten, verhoogde lichaamsafscheiding en een langzamere hartslag wordt bevorderd.

Omdat acetylcholine een belangrijke rol speelt bij spierwerking, kunnen geneesmiddelen die deze neurotransmitter beïnvloeden, deze processen zodanig verstoren dat er problemen kunnen ontstaan in de motoriek, spijsvertering (darmperistaltiek) en in ernstige gevallen zelfs (tijdelijke) verlamming kan ontstaan.

Hersenen en centraal zenuwstelsel

Acetylcholine werkt ook op verschillende plaatsen in het centrale zenuwstelsel. Daar werkt het als neurotransmitter en neuromodulator. Het speelt onder andere een rol bij motivatie, opwinding, aandacht, leren en geheugen.

Wanneer medicatie en belastende stoffen – zoals bijvoorbeeld uit voeding, luchtvervuiling etc. – de acetylcholinefunctie verstoren, kunnen gebreken optreden in de cognitieve functie, zoals een verminderd leervermogen, geheugenverlies en ADHD-achtige klachten.

Motorneuronen en hersenneuronen

Acetylcholine komt voor in alle motorneuronen in ons lichaam, waar het de samentrekking van spieren reguleert. Van de peristaltische bewegingen van ons darmstelsel tot aan het knipperen van onze ogen, acetylcholine is betrokken bij alle bewegingen van het lichaam en zodoende is het een zeer belangrijke neurotransmitter.

Deze signaalstof wordt ook aangetroffen in veel hersenneuronen en speelt een belangrijke rol bij mentale processen zoals geheugen en cognitie. Een ernstig gebrek aan acetylcholine wordt in verband gebracht met vergeetachtigheid en in een later stadium de ziekte van Alzheimer.

Symptomen acetylcholine tekort

Voor een adequate diagnose is het altijd verstandig om een bekwaam arts te raadplegen. Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van een acetylcholine tekort, dan kan aan de hand van de volgende symptomen een vermoeden onderbouwen. Wanneer er sprake is van ten minste vijf van de onderstaande symptomen, dan is het verstandig contact op te nemen met een arts voor een goede diagnose. Symptomen van een tekort aan acetylcholine kunnen zijn:

 • Constipatie/gastroparese
 • Geheugenproblemen
 • Moeite met woordherinnering bij het spreken
 • Leerproblemen
 • Droge mond
 • Droge ogen
 • Orthostatische hypotensie
 • Lage spierspanning
 • Gedeprimeerde stemming
 • Snelle hartslag
 • Chronische ontsteking
 • Emotionele instabiliteit

De symptomen die verband houden met een acetylcholinetekort liggen vooral in de cognitieve functie en de motoriek. Indirect kunnen andere lichaamsprocessen gevolgen ondervinden van een tekort. Denk aan de spijsvertering doordat de darmperistaltiek verminderd werkt. Bij een tekort zal het verhogen van het acetylcholinegehalte verschillende potentiële gezondheidsvoordelen opleveren.

Omdat acetylcholine zo belangrijk is voor de geleiding van het zenuwstelsel in de hersenen, kan een tekort leiden tot de ziekte van Alzheimer (AD) en dementie. (Francis, 2005) Het enzym dat acetylcholine afbreekt heet acetylcholinesterase. Voor de behandeling van Alzheimer zijn verschillende geneesmiddelen ontwikkeld die de werking van dit enzym remmen en zo de afname beperken. Deze geneesmiddelen maken de effecten van Alzheimer dus niet ongedaan, maar vertragen de snelheid van de cognitieve achteruitgang.

Het is mogelijk dat de afname van acetylcholine bij Alzheimer en dementie te wijten is aan een tekort aan precursoren die nodig zijn om het te maken. Laten we het hebben over de synthese van acetylcholine, hoe het wordt aangemaakt.

Acetylcholine synthese

De synthese van acetylcholine is vrij eenvoudig. Om acetylcholine aan te maken hebben zijn choline, een aminozuur, en een acetylgroep nodig. De voorkeursbron voor de acetylgroep is acetyl CoA dat is afgeleid van pyruvaat, het eindproduct van glycolyse. Onderzoek waaruit dit blijkt gaat terug tot 1936, toen wetenschappers dierlijke hersencellen in verschillende media incubeerden en ontdekten dat glucose, pryuvaat en lactaat alle in gelijke mate resulteerden in een toename van de ACh-productie. Er was ook zuurstof nodig. Zij stelden: “We weten nu natuurlijk dat acetylCoA (AcCoA) nodig is voor de biosynthese van ACh en dat het de stof moet zijn die geproduceerd wordt bij de verbranding van glucose, lactaat of pyruvaat in de hersenen en die aanleiding geeft tot ACh.” (Quastel, 1936) Hun werk werd bevestigd door onderzoekers in 1979 die verklaarden: “Acetylcholine wordt gesynthetiseerd uit acetyl CoA en choline in het cytoplasma. Glucose en pyruvaat zijn de aangewezen precursoren van de acetyl-koolstoffen van acetylcholine in volwassen zoogdierenhersenen.” (Gibson, 1979)

Oplossingen acetylcholinetekort

De extra inname van het aminozuur choline – de voorloper van acetylcholine – kan in veel gevallen al een verlichting van de symptomen opleveren. Dit kan zijn in de vorm van eiwitrijke voedingsmiddelen of in de vorm van een supplement.

Bij verminderde cognitieve functie

Een onderzoek onder 2195 deelnemers in de leeftijd van 70-74 jaar liet zien dat deelnemers met een hogere cholinebloedspiegel significant beter presteerden op het gebied van geheugen en leertaken dan degenen met een laag gehalte.1

Terwijl enerzijds kan worden geïnvesteerd in een verhoogde aanmaak van acetylcholine door middel van choline, kan anderzijds de afbraak binnen het lichaam worden tegengegaan. Van supplementen als Bacopa monnieri, ginkgo biloba en huperzine A is bekend dat deze de afbraak tegengaan en deze supplementen worden in verband gebracht met een verbeterde geheugen- en hersenfunctie.2,3,4

Hoewel het onderzoek naar dergelijke toepassingen met supplementen nog in de kinderschoenen staat, groeit de markt voor nootropics explosief. Nootropics zijn supplementen en andere substanties die de cognitieve functie kunnen verbeteren. Natuurlijk moeten naar de werking van deze stoffen nog bergen onderzoek worden gedaan.

Kan de geestelijke gezondheid ondersteunen

Verschillende onderzoeken suggereren dat choline, de precursor van acetylcholine, kan helpen bij de behandeling van verschillende psychische aandoeningen, waaronder angst.

Een observationele studie met meer dan 5.900 deelnemers wees uit dat lage cholinebloedspiegels verband hielden met een hoger risico op angst.5

Er zijn ook aanwijzingen dat Bacopa monnieri en Ginkgo biloba de symptomen van angst kunnen helpen verminderen, maar er is meer menselijk onderzoek nodig.6,7

Kan een gezonde zwangerschap ondersteunen

Ongeveer 90-95% van de zwangere vrouwen consumeert minder choline dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden.8 Dit komt vooral omdat veel zwangere vrouwen rood vlees, een goede bron van choline, laten staan.

Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van choline tijdens de zwangerschap een gezonde groei van de foetus kan ondersteunen en de ontwikkeling van de babyhersenen kan verbeteren. Eén onderzoek laat zelfs zien dat suppletie met 480 mg of 930 mg choline per dag tijdens het derde trimester van de zwangerschap de mentale functie van de baby significant verbeterde na 4, 7, 10 en 13 maanden.9

Acetylcholine en stress

De neurotransmitter acetylcholine komt vrij door zenuwcellen in de hersenen wanneer mensen of muizen onder lichte stress staan of zich concentreren op het leren van iets nieuws. Om te voorkomen dat de zenuwen overmatig vuren, wordt de neurotransmitter echter snel afgebroken door een enzym dat acetylcholinesterase (AChE) heet.

Zeker wanneer iemand voortdurend en langdurig onder stress staat, kan dit mechanisme verstoord raken. Ook een ongezond dieet en onregelmatige leefstijl – die beide op hun eigen manier stress veroorzaken – kunnen bijdragen aan een verstoorde acetylcholine productie en een overmatig functionerend acetylcholinesterase, waardoor een tekort kan ontstaan.

Acetylcholine suppletie

Uiteraard dient een gezond en gevarieerd voedingspatroon altijd de basis te zijn. Wanneer klachten dan aanhouden, kan worden overwogen om een supplement te gebruiken. Zoals met elk supplement, is het belangrijk om met een behandelend arts te overleggen, zeker wanneer je reds medicatie gebruikt.

Over het algemeen zijn cholinesupplementen, zoals alfa-GPC en citicoline, veilig voor de meeste mensen en zijn er nauwelijks gerapporteerde bijwerkingen bekendworden ze zelden geassocieerd met negatieve bijwerkingen. Uiteraard is het belangrijk de aangegeven dosering niet te overschrijden. Een te hoge inname van choline kan resulteren in symptomen als lage bloeddruk, zweten, lichaamsgeur, diarree, misselijkheid, braken en leverschade.10

Ook supplementen als Bacopa monnieri, ginkgo biloba en huperzine A kunnen bijwerkingen veroorzaken als misselijkheid, maagpijn, diarree en hoofdpijn. Bovendien kunnen deze interacties hebben met verschillende medicijnen. Overleg dus altijd eerst met een arts als je reeds medicatie gebruikt.

Natuurlijke cholinesteraseremmers

Aangezien cholinesterase het enzym is dat acetylcholine afbreekt, kunnen natuurlijke cholinesteraseremmers te voorkeur genieten boven de farmaceutische varianten die vaak flinke bijwerkingen hebben. Ook die pakken het tekort niet aan, maar remmen wel het afbraakproces. Belangrijk: raadpleeg altijd een arts voordat je aan de slag gaat met dergelijke supplementen, want op eigen houtje experimenteren kan bijzonder gevaarlijk zijn, zeker wanneer de gebruiker ook medicatie gebruikt.

Het gebruik van natuurlijke cholinesteraseremmers kan bovendien net als farmaceutische middelen bijwerkingen hebben, maar vaak in mindere mate. Voorbeelden van natuurlijke cholinesteraseremmers zijn:

Bacopa monnieri

Bacopa monnieri (ook bekend als brahmi, waterhyssop en Herpestis monniera) is een vrij bekend nootropische kruid (smart drugs and cognitive verbeteraars). Het heeft de laagste kans op bijwerkingen in verhouding tot de andere vormen van cholinesteraseremmers. Een mogelijke bijwerking van Bacopa is diarrhee. Dit is waarschijnlijk te wijten aan verhoogde niveaus van acetylcholine, en de dosis kan worden verlaagd wanneer losse ontlasting optreedt.

Gotu Kola

Gotu Kola (ook bekend als Centella asiatica) is een ander nootropisch kruid dat de werkzaamheid ondersteunt en heeft weinig gerapporteerde bijwerkingen. Van verschillende werkingsmechanismen van C. asiatica is aangetoond dat ze de cognitieve functie verbeteren, waaronder remming van acetylcholinesterase activiteit, vermindering van fosfolipase A2 (PLA2) activiteit, bescherming tegen β-amyloïde vorming en bescherming tegen hersenschade.” (Puttarak, 2017)

Huperzine A

Huperzine A wordt gewonnen uit Huperzia Serrata, een mos, dat in de traditionele Chinese geneeskunde wordt gebruikt voor verschillende ziekten tegen koorts en ontstekingen. Het heeft een krachtige cholinesterase remmende activiteit. (Wang, 2006)

Veelgestelde vragen

Wat is de belangrijkste rol van acetylcholine?

Acetylcholine is een neurotransmitter die van invloed is op het parasympatische zenuwstelsel, ofwel, de rempedaal van ons zenuwstelsel. Acetylcholine zorgt dat het dat gladde spieren samentrekken, bloedvaten zich verwijden, lichaamssecreties verhogen en de hartslag vertraagt. Kortom, zonder acetylcholine zou het lichaam voortdurend in overdrive staan en snel uitgeput raken.

Wat doet acetylcholine voor het menselijk gedrag?

Acetylcholine speelt een belangrijke rol in opwinding, geheugen, leren, maar ook in neuroplasticiteit, ofwel, het speelt een rol bij hoe we in staat zijn om te gaan met een veranderende wereld om ons heen en te anticiperen. Ook helpt het bij de activatie van de zintuiglijke functies bij het wakker worden, concentratie tijdens het werk en werkt het nauw samen met de neurotransmitter dopamine, als onderdeel van het beloningssysteem van de hersenen. 

Zonder of met lage levels van deze neurotransmitter, zouden we moeilijk en gedesorienteerd wakker worden, ons moeilijk kunnen concentreren en voortdurend tevergeefs op zoek zijn naar voldoening. 

Is acetylcholine een hormoon of neurotransmitter?

Acetylcholine is een neurotransmitter die gesynthetiseerd en uitgescheiden wordt door Intrinsieke cholinerge neuronen. Deze zenuwcellen worden aangetroffen in de hersenschors, het striatum, de hippocampus en de nucleus accumbens. Deze neurotransmitter heeft een paracriene werking, ofwel, de cel die de neutrotransmitter produceert, heeft een inwerking op de buurcellen.

Verhoogt acetylcholine de hartslag?

Acetylcholine vertraagt de hartslag. Na een staat van opwinding zorgt onder andere acetylcholine dat het lichaam terugkeert in een staat van rust. De bloedvaten verwijden zich weer, de spierspanning neemt af en de hartslag keert terug naar normaal. 

Wat gebeurt er bij een tekort aan acetylcholine?

Bij een tekort aan acetylcholine is een sprake van spierzwakte, opdat de spieren niet kunnen samentrekken. Deze aandoening heet Myasthenia Gravis. De symptomen van myasthenia gravis kunnen variëren van mild tot ernstig. De symptomen nemen toe bij inspanning en af na een korte rust. 

Doordat acetylcholine zorgt voor verwijding van bloedvaten, kan een tekort bijdragen aan hoge bloeddruk. Ook kan een verhoogte hartslag het gevolg zijn van een acetylcholinetekort. De werking van de maag- en darmperistaltiek leunt voor een groot deel op de werking van acetylcholone en een tekort kan resulteren in darmklachten.

Wat is de oorzaak van een acetylcholinetekort?

Een acetylcholinetekort kan ontstaan door verschillende oorzaken. Enerzijds kan een eenzijdig en ongezond eetpatroon zorgen voor een tekort aan choline. Choline is een van de bouwstoffen van acetylcholine. Choline komt vooral veel voor ei, vlees, vis en volkoren graanproducten. 

Een onbalans in het acetylcholinegehalte speelt een rol bij het ontstaan van sommige neurologische aandoeningen. Mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer en Parkinson hebben vaak lage niveaus van acetylcholine.

Wat zijn symptomen van teveel acetylcholine?

De belangrijkste en eenvoudigst te herkennen symptomen van een teveel aan acetylcholine zijn spierkrampen, verhoogde speekselvloed, traanvorming, spierzwakte, verlamming, diarree en wazig zien. 

Waar wordt acetylcholine gemaakt in de hersenen?

Acetylcholine (ACh) wordt in bepaalde neuronen gesynthetiseerd door het enzym choline acetyltransferase uit de verbindingen choline en acetyl-CoA. Cholinerge neuronen zijn in staat ACh te produceren. Een voorbeeld van een centraal cholinerge zone is de nucleus basalis van Meynert in de basale voorhersenen.

Hoe kan je het acetylcholineniveau verhogen?

Een van de eenvoudigste manieren om het acetylcholineniveau in je lichaam te verhogen, is het consumeren van voedingsmiddelen die rijk zijn aan choline of het nemen van voedingssupplementen met choline. Choline zit in veel voedingsmiddelen, waaronde ei, (orgaan)vlees, vis en volkoren graanproducten.

Supplementen voor verhogen acetylcholine

Er zijn verschillende voedingssupplementen die kunnen helpen het acetylcholineniveau in de hersenen te verhogen, waaronder:

Choline: Choline is een voedingsstof die essentieel is voor de acetylcholineproductie. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan choline zijn eieren, lever, rundvlees en sojabonen. Choline supplementen zijn ook beschikbaar, en kunnen worden genomen in doses van 500-1000 mg per dag.

Alpha-GPC: Alpha-glycerylfosforylcholine (Alpha-GPC) is een natuurlijke cholineverbinding die in de hersenen voorkomt. Aangenomen wordt dat het het acetylcholineniveau in de hersenen verhoogt door een bron van choline te leveren. Alpha-GPC supplementen zijn verkrijgbaar in doses van 300-1200 mg per dag.

Huperzine A: Huperzine A is een natuurlijke verbinding die afkomstig is van de Chinese mosplant. Het werkt door de afbraak van acetylcholine te remmen, waardoor het niveau van deze neurotransmitter in de hersenen toeneemt. Huperzine A supplementen zijn verkrijgbaar in doses van 50-200 mcg per dag.

Bacopa monnieri: Bacopa monnieri is een kruid dat in de traditionele Ayurvedische geneeskunde wordt gebruikt om de cognitieve functie te verbeteren. Het kan het acetylcholineniveau in de hersenen verhogen door de groei van cholinerge neuronen te bevorderen. Bacopa monnieri supplementen zijn verkrijgbaar in doses van 300-600 mg per dag.

Wanneer je overweegt om een van de bovenstaande supplementen te gaan gebruiken, raadpleeg dat altijd eerst een arts, zeker wanneer je reeds medicatie gebruikt.

Wat is de rol van acetylcholine bij Alzheimer?

Alzheimer-patienten hebben lagere niveaus acetylcholine in de hersenen. Aangezien deze neurotransmitter zorgt voor de overdracht van zenuwprikkels, zorgt een tekort voor degeneratie en uiteindelijk voor afsterven van de zenuwcellen.

Acetylcholine speelt dus een belangrijke rol in de pathofysiologie van de ziekte van Alzheimer. Deze progressieve neurodegeneratieve aandoening wordt vooral gekenmerkt door verlies van cognitieve vaardigheden. Bij Alzheimer is er sprake van een geleidelijke degeneratie van cholinerge neuronen in de hersenen die acetylcholine aanmaken, waardoor het acetylcholineniveau in de hersenen afneemt.

 

 

Kan een acetylcholinetekort leiden tot depressie?

Onderzoek laat zien dat lage niveaus van acetylcholine in verband kunnen worden gebracht met depressie. Van acetylcholine is aangetoond dat het een beschermend effect heeft op de hersenen en een positieve stemming en emotioneel welzijn bevordert. Van sommige antidepressiva, zoals selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), is vastgesteld dat ze de acetylcholinespiegel in de hersenen verhogen, wat kan bijdragen aan een verbeterde gemoedsrust.

Het is te kort door de bocht om te stellen dat een acetylcholinetekort leidt tot depressie, aangezien depressie een complexe aandoening is waarbij veel factoren een rol spelen.

Hoe maakt het lichaam acetylcholine aan?

Acetylcholine wordt door cholinerge neuronen gesynthetiseerd uit choline en acetyl-CoA. Een voorbeeld van een centraal cholinerge zone is de nucleus basalis van Meynert in de basale voorhersenen. Het lichaam maakt zelf acetylcholine aan uit de essentiële voedingsstof choline die je via je voeding binnen moet krijgen. Eet voldoende voedsel dat choline bevat, zoals eieren, runderleveren volkoren graanproducten. 

De biochemische reacties waarbij acetylcholine wordt geproduceerd vinden plaats in de zenuwcellen, met name in de zenuwuiteinden die de presynaptische terminal worden genoemd. Het proces van acetylcholine synthese omvat verschillende stappen, waaronder:

 • Choline opname: De zenuwcel neemt choline op, een essentiële voedingsstof die voorkomt in veel voedingsmiddelen, waaronder eieren, vlees, vis en noten.
 • Acetyl-CoA productie: Het enzym choline acetyltransferase (ChAT) combineert choline met acetyl-CoA, een molecuul dat wordt geproduceerd uit het metabolisme van glucose en vetzuren, om acetylcholine te vormen.
 • Acetylcholine opslag: Acetylcholine wordt dan opgeslagen in blaasjes in de presynaptische terminal tot het vrijkomt als reactie op zenuwimpulsen.
 • Vrijgave van acetylcholine: Wanneer een zenuwimpuls bij de presynaptische terminal aankomt, veroorzaakt dit het vrijkomen van acetylcholine in de synaps, de kloof tussen de presynaptische en postsynaptische neuronen.
 • Binding van acetylcholine: De vrijgekomen acetylcholine bindt zich aan receptoren op het postsynaptische neuron en veroorzaakt een verscheidenheid aan fysiologische effecten, afhankelijk van de locatie en functie van de betrokken neuronen.

De productie van acetylcholine wordt geregeld door verschillende factoren, waaronder de inname van choline via de voeding, de metabolische status en de activiteit van de cholinerge neuronen zelf. Sommige medicijnen en drugs kunnen dit proces verstoren en de productie en functie in het lichaam beïnvloeden.

Beinvloedt de inname van cafeïne acetylcholine?

Cafeïne verhoogt de productie van acetylcholine in de hippocampus in vivo door de adenosine A1 receptoren te bezetten.

Wat zijn de symptomen van acetylcholinetekort?

Een tekort aan acetylcholine maakt zich vooral kenbaar door verstoring van verschillende fysiologische processen, waaronder spierbeweging, geheugen, aandacht en stemming. Een tekort aan acetylcholine kan leiden tot een kettingreeks van symptomen, afhankelijk van het specifieke gebied van de hersenen of het zenuwstelsel dat is aangetast. Enkele mogelijke symptomen van acetylcholine tekort kunnen zijn:

 • Geheugenproblemen en problemen met leren en onthouden
 • Verminderde aandacht en concentratie
 • Verwarring en desoriëntatie
 • Verminderd vermogen om abstract of creatief te denken
 • Spierzwakte en vermoeidheid
 • Gebrek aan coördinatie en evenwichtsproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Stemmingswisselingen, zoals depressie of angst
 • Verminderd vermogen van het lichaam om de lichaamstemperatuur en andere autonome functies te regelen

Een acetylcholinetekort kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder bepaalde medicijnen, neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson, en andere aandoeningen die het zenuwstelsel kunnen aantasten.

Wat doet acetylcholine?

Acetylcholine is als chemische boodschapper betrokken is bij veel neurale functies in het lichaam, zowel in het perifere zenuwstelsel als in het centrale zenuwstelsel. De belangrijkste functies van acetylcholine zijn:

Perifere Zenuwstelsel
Spiersamentrekking: Acetylcholine is de primaire neurotransmitter die betrokken is bij het activeren van spiercellen (zowel gladde als skeletspieren).

Parasympathisch Zenuwstelsel: Acetylcholine speelt een rol in de werking van het parasympathische zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor “rest-and-digest”.

Centrale Zenuwstelsel
Alertheid en Aandacht: In de hersenen speelt acetylcholine een rol bij het reguleren van de aandacht, het leervermogen en het geheugen.

Gemoedstoestand: De gemoedstoestand en het reguleren van angst en andere emoties.

Daarnaast speelt acetylcholine een rol bij pijnregulatie en het werkt als een vasodilator, wat betekent dat het de bloedvaten verwijdt. Hiermee is het dus ook een middel dat de doorbloeding kan bevorderen.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies