Autosuggestie: 10 Snelle wijzes om je onderbewuste te herprogrammeren

Autosuggestie Emile Coue

Autosuggestie is een effectieve techniek binnen de psychologie die sterk gerelateerd is aan het placebo-effect. De techniek wordt vaak gebruikt bij zelfhypnose. De autosuggestiemethodiek is vooral bekend geworden door de apotheker Émile Coué aan het begin van de 20e eeuw. Hij paste de vorm van zelfgeïnduceerde suggestie toe bij zijn patiënten, die in staat bleken zichzelf op wonderbaarlijke wijze te genezen van zelfs ernstige aandoeningen.

Wat is autosuggestie?

Bij autosuggestie stuurt de persoon in kwestie bewust met zijn/haar gedachten de gevoelens en het gedrag. Autosuggestie kan plaatsvinden op twee manieren. Émile Coué onderscheidde ze als volgt:

  • opzettelijk, ook wel reflectieve autosuggestie genoemd: hierbij wekt de betrokkenene opzettelijk en met bewuste inspanning bepaalde gedachten op.
  • onopzettelijk, of spontane autosuggestie: dit is een natuurlijke manier waarop het menselijk brein functioneert en we in ons brein “gesprekken met onszelf voeren” en afwegingen maken om bepaalde keuzes te maken.

Beide manieren van autosuggestie kunnen een positieve of negatieve aard hebben en dus een navenant effect hebben op onze overtuigingen en gedrag. Wanneer we de hele dag voor onszelf blijven herhalen hoe moe we ons wel niet voelen, zullen we opmerken dat we er niet energieker op worden. Dit is het zogenaamde nocebo-effect.

Anderzijds kunnen we ons onderbewuste programmeren met positieve gedachten. Bijvoorbeeld wanneer we ziek zijn. Dit kan met de positieve affirmatie die Coué zijn patiënten liet uitspreken: “Elke dag word ik op alle vlakken een stukje beter.” Dit is het placebo-effect.

De Emile Coué methode en autosuggestie

De methode van Émile Coué berust op het routinematig herhalen van een bepaald ritueel, in een bepaalde lichamelijke toestand. In moderne bewoordingen zouden we dit proces beschrijven als operant conditioneren, gecombineerd met mentale repetitie en de NLP-techniek Ankeren.

Coué had de stellige overtuiging dat voor genezing van sommige klachten een verandering moest plaatsvinden in ons onderbewuste. Om deze verandering teweeg te kunnen brengen, maakte hij veelvuldig gebruik van metaforen.

Onderliggende overtuigingen

De methode die Coué ontwikkelde, berustte vooral op het werken met overtuigingen. Het basisbeginsel van zijn werkwijze was dat elk idee in ons brein werkelijkheid wordt, zolang dit binnen het bereik van de mogelijkheden ligt. Ter illustratie: mensen zullen nooit in staat zijn om te vliegen, al zijn ze er nog zo van overtuigd. Iemand die ademhalingsklachten heeft, zal echter wel in staat zijn zichzelf de klachten op zijn minst onder controle te krijgen, mits de overtuigingen dit ondersteunen.

Onze vaak diepgewortelde overtuigingen spelen dus een cruciale rol. Anderzijds zijn het ook onze negatieve overtuigingen die een situatie in stand houden en ons weerhouden om te genezen. Gedachten als “De dokter zei dat ik nog maar twee maanden te leven heb” of “Het lukt me niet om de 100 meter binnen 12 seconden te lopen”, zullen niet bijdragen aan een succesvolle uitkomst.

Om de Coué methode te laten slagen is het dus van groot belang om te weten hoe (diepgewortelde) overtuigingen kunnen veranderen en genezing op gang kan worden gebracht.

Wilskracht

Coué stelde vast dat het grootste obstakel voor autosuggestie wilskracht was. Opdat de methode zou werken, moet de patiënt zich onthouden van elk zelfstandig oordeel, d.w.z. dat hij zijn eigen wil niet mag laten opleggen aan positieve ideeën. Alles moet dus in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat het positieve “autosuggestieve” idee bewust door de patiënt wordt aanvaard, anders kan men uiteindelijk het tegenovergestelde effect krijgen van wat men wenst.[19]

Coué merkte op dat jonge kinderen zijn methode altijd perfect toepasten, omdat zij de wilskracht misten die bij volwassenen aanwezig bleef. Wanneer hij een kind instrueerde door te zeggen “klem je handen vast” en vervolgens “je kunt ze niet uit elkaar trekken” dan volgde het kind dus onmiddellijk zijn instructies op en was het niet meer in staat zijn handen los te klemmen.

Zelfconflict

Coué was overtuigd van de conflictsituatie, waarin een patiënt verzeild raakt wanneer wilskracht en verbeelding tegenover elkaar stonden. Coué noemde dit “zelfconflict”. Een goed voorbeeld van een dergelijk conflict is dat hoe groter de wens is om te willen slapen, hoe meer je wakker wordt. Het is dus belangrijk om de wilskracht op te geven en in plaats daarvan jezelf op het voorstellingsvermogen te richten.

Zoals je ziet speelt de ‘overgave’ aan de situatie hierbij een belangrijke rol. Dit lijkt in tegenspraak met het doel tot genezing. Deze vorm van overgave is echter niet een ‘berusten’ in de situatie, maar geeft ruimte voor het voorstellingsvermogen. Wanneer we ons beroepen op de wilskracht, is het effect volgens Coué aanzienlijk beperkt.

Coué en zijn “truc”

Met zijn methode, die Coué “un truc” noemde, hielp hij patiënten van allerlei pluimage genezen. Hij stelde niet dat hij zijn patiënten genas. Nee, dat deze ze zelf. Hij faciiteerde hen slechts met zijn “truc”.

En is feite is de Coué methode een truc, waarbij je de geest (op een positieve manier) misleidt om het genezingsproces op gang te brengen. Zijn methode is een perfect voorbeeld van hoe het placebo-effect werkt.

Autosuggestie en hypnose

Bij het proces van autosuggestie paste Coué autogene training toe. Dit is een desensibilisatie-ontspanningstechniek – ontwikkeld door de Duitse psychiater Johannes Heinrich Schultz – die een psychofysiologische ontspanningsrespons teweegbrengt.

In feite paste Coué technieken toe op zijn patiënten die we tegenwoordig hypnosetechnieken zouden noemen. De ontspanning van de geest zorgt tenslotte voor een vertraging van de hersengolven – met name tot het lage alpha- en theta-spectrum – waarbij de suggestibiliteit toeneemt.

Positieve affirmaties om je onderbewuste te herprogrammeren

Positieve affirmaties zijn uitspraken of zinnen die bedoeld zijn om negatieve of beperkende gedachten en overtuigingen te veranderen in positieve, versterkende gedachten. Je kunt ze gebruiken als hulpmiddel om je onderbewuste geest te herprogrammeren en hiermee je mentale en emotionele welzijn te verbeteren.

Het idee achter het gebruik van positieve affirmaties is dat ze, door ze regelmatig tegen jezelf te herhalen, kunnen helpen om de manier waarop je over jezelf denkt en hoe je jezelf voelt te veranderen. De sleutel tot effectief gebruik van positieve affirmaties is ervoor te zorgen dat de affirmaties specifiek, positief en in de tegenwoordige tijd zijn. Ze moeten bovendien in het verlengde liggen met je persoonlijke waarden en doelen.

Hoe vaker je affirmaties voor jezelf herhaalt, hoe beter. Net zoals je jezelf de put in kunt praten met negatieve uitspraken en gedachten (dat kan ik niet, het zal me nooit lukken), zo kun je dat ook op een positieve manier doen. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe je positieve affirmaties kunt gebruiken:

  • Schrijf de affirmaties op, hang ze op de spiegel in de badkamer en spreek ze elke keer hardop uit terwijl je jezelf aankijkt in de spiegel.
  • Maak een visionboard met positieve affirmaties en beelden die je gewenste situatie voorstellen.
  • Neem de affirmaties op in je dagelijkse meditatie- of visualisatie-oefeningen.
  • Herhaal het oplezen van de affirmaties zo vaakl mogelijk gedurende de dag, maar verzeker jezelf ervan dat je vlak voor en vlak na het slapen het meest ontvankelijk bent, aangezien je hersenen dan in een theta-toestand zijn. In andere woorden, je onderbewuste neemt de informatie dan direct op zonder tussenkomst van je bewuste brein.

Positieve affirmaties alleen zijn niet genoeg zijn om diepgewortelde negatieve gedachten en overtuigingen te veranderen. Als je verder passief gaat zitten wachten op een wonder, dan gebeurt er natuurlijk niks. Wees assertief, onderneem actie en zorgt dat jij “in control” bent.

10 Autosuggestie technieken om je leven in eigen hand te nemen

Met autosuggestie zijn we in staat om onszelf nieuwe overtuigingen bij te brengen. Daarmee kunnen we ons gedrag veranderen, onszelf in staat stellen een genezingsproces in gang te brengen of de eigenschappen van succesvolle mensen te kopiëren en op onszelf toe te passen.

1. Werk aan je zelfbewustzijn

Bewustwording staat aan de basis van ons succes, in elk opzicht. Wanneer we onszelf bewust zijn van onze denkpatronen, onze overtuigingen en ons gedrag, zijn we in staat onszelf te sturen en de bronnen aan te boren om onze doelen te bereiken. Deze doelen kunnen uiteenlopen van een succesvolle carrière en het wonen in een droomhuis, tot een gelukkig, stressvrij leven of pure rijkdom. Bewustzijn zorgt ervoor dat we in staat zijn onderscheid te maken tussen wat belangrijk is en wat slechts ruis is.

Het verfijnen van je zelfbewustzijn is de eerste stap bij autosuggestie. Zelfbewustzijn is de kennis van je manier van denken, redeneren en het daaruit resulterende gedrag, maar ook je geestelijk welzijn, de perceptie van jezelf, je sterke en je zwakke punten en waar je jezelf zou kunnen verbeteren.

2. Autosuggestie en werken met posities

Om autosuggestie voor je te kunnen laten werken, is het belangrijk dat je je gedrag in perspectief kunt plaatsen tot ‘het grotere plaatje’. Hiervoor is het belangrijk dat je jezelf kunt inleven in andermans situatie. Je kunt jezelf afvragen waarom je buurman wel ergens toe in staat is en jij niet.

Hou in je achterhoofd: “The map is not the territory”, ofwel, jouw eigen perceptie representeert niet de werkelijke situatie. Er zijn altijd perceptuele filters in het spel die jouw realiteit vertroebelen. Deze filters heb je in de loop der tijd ontwikkeld door je opvoeding en de ervaringen die je hebt opgedaan.

Door jezelf in zijn situatie te verplaatsen, krijg je een andere kijk op de situatie. Vanuit de schoenen van je buurman lijken problemen en barrières te verdwijnen en krijg je opties, terwijl je zelf beren op de weg zag.

Nog een stapje verder kun je vanuit een helikopterview neerkijken op jezelf en op je buurman. Vanuit deze positie ben je in staat om beiden te zien en de gedragingen te vergelijken. Je kunt hiervan zelfs een 3D-model maken. Kijk je tegen je buurman op? Of wellicht op hem neer? Waarom is hij of ben jij beter in bepaalde vaardigheden?

3. Modelleren

We gaan even dieper in op de vaardigheden van je buurman. Hij lijkt alles net iets makkelijker voor elkaar te krijgen dan jij. Wat maakt dat hij zijn zaakjes prima in orde heeft en jij niet? Wat zijn zijn skills?

Met de NLP-techniek Modelleren ben je in staat om zeer gedetailleerd in kaart te brengen wat de succesfactoren van iemand anders zijn. Wat is zijn ‘train-of-thought’? Wat maakt dat hij alles net even beter doet dan jij? Waarom heeft hij een baan als bankdirecteur en jij een middenkaderfunctie?

Door met je buurman te praten kun je een hoop informatie verkrijgen waarmee jij jezelf kan verbeteren met autosuggestie. Als je buurman te kennen geeft dat hij altijd in mogelijkheden denkt in plaats van in obstakels, dan kun je daarvan leren. Als hij falen ziet als waardevolle feedback van hoe het niet moet, dan is dat een wijze les voor jou.

Vervolgens kun je door middel van autosuggestie die overtuigingen in je eigen onderbewuste printen door ze eindeloos te herhalen tot je ze in je brein hebt geplant als overtuiging.

4. Ontdek de kracht van visualisatie

Visualisatie heeft wellicht het meest krachtige en dynamische effect op onze onderbewuste geest. De gouden combinatie van autosuggestie en visualisatie kan onmiddellijke veranderingen in de geest teweegbrengen. Door dit proces voortdurend te herhalen leg je de neurologische verbindingen aan om deze veranderingen te bestendigen.

Zoals je inmiddels hebt gelezen is een ontspannen geest de beste toestand om autosuggestie toe te passen. In een meditatieve toestand maken je hersenen dominant theta hersengolven aan en ben je het meest ontvankelijk voor autosuggestie. Terwijl je deze suggesties tegelijk visualiseert, zal je de neurologie van je toekomstige zelf in je hersenen aanleggen.

Na verloop van tijd zul je ervaren hoe je onderbewustzijn je in de richting stuurt van het bereiken van je vooropgestelde doelen. Het is belangrijk om het eenvoudig te houden, bombardeer je geest niet met een overweldigende reeks mentale beelden. Visualiseer eenvoudige doelen en maak de ervaring intenser door submodaliteiten te gebruiken. Blijf binnen het redelijke en visualiseer wat je wilt bereiken.

5. Maak een roadmap

Door een goede planning te maken met een uiteindelijk doel, ben je in staat een routine te ontwikkelen en juist die gewoonte is van onschatbare waarde. Consistentie is de sleutel. Hoe vaker je iets doet, hoe beter je er in wordt en hoe natuurlijker het aanvoelt. Elke dag dat je de technieken van autosuggestie gebruikt, kun je de kracht van “De Wet van Aantrekking” vergroten. Je zult zonder twijfel de nodige gedachten, ideeën en mensen aantrekken om je uiteindelijke doelen te verwezenlijken.

In feite maakt het niet uit welke doelen je nastreeft: je kan:

  • een specifiek persoon aantrekken
  • ongewenst gedrag elimineren
  • gewenst gedrag incorporeren
  • een specifieke baan aantrekken etc.

Start en eindig elke dag – je hersenen zijn in een thetatoestand vlak voor het slapen gaan en als je net wakker bent – met autosuggestie. Zodra je wakker wordt, maak je je geest leeg en concentreer je je op je doelen waarbij je deze visualiseert met een rechtlijnig perspectief. Laat gedurende de dag de positieve affirmaties voorbij komen. Hoe vaker, hoe beter. ‘Doordrenk’ je geest met deze suggesties. Je zal merken hoe je vooruitgang boekt als je dit consequent doet, maar ook hoe elke situatie zich steeds meer naar je toe buigt en je doelen dichterbij komen.

6. Elimineer negatieve gedachten

Net zoals positieve gedachten helpen voor een positief leven, zo geldt dat hetzelfde voor negatieve gedachten. Je zal ongetwijfeld ooit hebben ervaren hoe je jezelf kunt uitputten met negatieve self-talk.

Negativiteit is voor veel mensen een verraderlijke valkuil. Het is vaak de weg van de minste weerstand. Een verkeerd ingeschatte situatie in het verkeer kan al snel resulteren in een opgestoken middelvinger en vloeken en schelden is een lekkere uitlaatklep voor je opgekropte frustraties.

Toch is er niets zo killing voor je positieve mindset als deze negativiteit. Het uiten van frustraties staat namelijk de ontwikkeling van je positieve mindset – waarmee je je doelen najaagt – ontzettend in de weg. Sterker nog, je bent jezelf enorm voor de gek aan het houden en is dus in wezen zelfsabotage. Je kan het zien als een (neurologische) weg die je aanlegt. Met je inspanningen met autosuggestie leg je 50 meter weg aan en door het uiten van je frustraties snoep je er weer 30 meter vanaf.

Een positieve mindset is dus essentieel om zoveel mogelijk progressie te boeken. Steek een hand op naar je medeweggebruiker die een inschattingsfout maakte. Tover een glimlach om je mond en verwonder jezelf over de mooie kleine dingen in het leven. Het zal een wereld van verschil maken.

7. Wees adaptief

We weten allemaal dat mensen gewoontedieren zijn. Niet alleen vinden we routine fijn omdat we dan weten wat we kunnen verwachten, ook is voor de meeste mensen de comfortzone een heilig huisje. We hebben liever niet te maken met onvoorziene omstandigheden. Datzelfde geldt voor onze gedachtenpatronen: hoe vaker we ze denken, hoe bestendiger ze worden, zowel in positief als negatief opzicht.

Bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, zal je dus je vaste denkpatronen moeten doorbreken en buiten de comfortzone moeten komen. Je hoeft niet bang te zijn dat je in het diepe hoeft te springen; je kan het in je eigen tempo doen ik kleine stapjes. Onthoud dat zelfs de kleinste stapjes je dichterbij je doelen brengen, als je maar consequent stapjes blijft zetten.

Om adaptief te zijn, is het belangrijk dat je je kunt aanpassen aan nieuwe situaties en deze in je voordeel te gebruiken. Door open te staan voor verandering, stel je jezelf in staat om te groeien, te leren en je aanpak bij te stellen, zodat niets je vooruitgang in de weg staat.

8. Omring jezelf met positiviteit

Wanneer je jezelf de voorgaande punten eigen hebt gemaakt, ben je goed in staat om controle te houden over je acties en je gedachten. Het proces van autosuggestie en je positieve doelen kun je uitbouwen door interactie met mensen die je daarin steunen of eenzelfde visie hebben.

We weten allemaal dat kritiek en negatieve feedback uit onze omgeving alle positiviteit de nek omdraaien. Mensen die voortdurend je plannen afkraken of negatief in het leven staan, blijf er ver bij vandaan! Studies laten zien dat negatieve uitspraken zelfs planten doen verwelken. Stel je voor wat dat met je doet als mens. We worden, opzettelijk of onopzettelijk, beïnvloed door de autosuggesties van anderen.

Het gezegde is: “Blijf in de buurt van mensen die voelen als zonlicht.” De energie van een persoon is net zo belangrijk als de woorden die hij of zij spreekt. Zoek dus mensen op die je steunen bij de realisatie van je doelen, die je verwelkomen en aanmoedigen. Positieve energie trekt positiviteit aan en samen is de kracht groter dan de som der delen.

9. Timing: herhaal je autosuggesties op de meest vatbare momenten

Bij de toepassing van autosuggestie is het belangrijk een goede timing aan te houden. Het best kun je hiervoor een dagboek bijhouden, waarin je bijhoudt wat je hebt gedaan en wat je progressie is. Door regelmatig terug te lezen kun je patronen doorgronden en zien wat voor jou persoonlijk goed en minder goed werkt. Het is dus in feite een stukje zelfanalyse.

Sowieso weet je dat de momenten dat je in een slaap-waaktoestand bent de beste tijdstippen zijn voor autosuggestie. Je kunt natuurlijk ook kiezen of je momenten inlast om te mediteren of om (zelf)hypnose toe te passen.

10. Help anderen met autosuggestie

Je zal merken dat wanneer je stappen vooruit maakt, dat de mensen in je omgeving je aantrekkelijker gaan vinden. Ze zullen vragen wat je bezighoudt en opmerken dat je goed bezig bent.

Niets is zo leuk als je successen delen met andere mensen. Het kan dan ook veel voldoening opleveren om jouw skills over te brengen op anderen, zodat zij dezelfde voldoening kunnen ervaren. Ze zijn dan in feite jou aan het modelleren.

Door de mensen in je omgeving te laten kennismaken met autosuggestie, kun je een netwerk om je heen opbouwen, waarin jullie samen weer een exponentiële groep mensen ‘besmetten’ met het positiviteitsvirus. Je zal merken wat een enorme energie dit oplevert en wanneer je dit combineert met een sterke passie, liefde en geloof, kunnen jullie samen de wereld een stuk mooier maken.

Veelgestelde vragen

Wat is autosuggestie?

Autosuggestie is een techniek waarbij je gebruik maakt van positieve uitspraken of affirmaties om je gedachten, gevoelens en gedrag te beïnvloeden. Het is een eenvoudige vorm van zelfhypnose die kan worden gebruikt om de manier waarop we over onszelf denken en voelen te veranderen. Autosuggestie is gebaseerd op het idee dat de geest zeer ontvankelijk is voor suggesties die in overeenstemming zijn met iemands overtuigingen en waarden. Door dus over en over voor jezelf te herhalen dat je een goed gevoel hebt over jezelf en over je gedrag, zal uiteindelijk een gevoel van zelfacceptatie volgen.

Het proces van autosuggestie houdt meestal in dat men een specifieke uitspraak of bevestiging over zichzelf doet en deze over en over herhaalt, hetzij in stilte, hetzij hardop. De uitspraak of bevestiging moet positief zijn en in de tegenwoordige tijd, en moet aansluiten bij je persoonlijke waarden en doelen. Het doel is de kracht van suggestie te gebruiken om je mentale en emotionele toestand, en uiteindelijk je gedrag, te veranderen.

Autosuggestie kan worden gebruikt om verschillende doelen te bereiken, zoals het vergroten van je zelfvertrouwen, het verminderen van stress en het doorbreken van slechte gewoonten. Het wordt beschouwd als een krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling en zelfverbetering en kan worden gebruikt in combinatie met andere technieken zoals visualisatie, affirmaties en hypnotherapie.

 

 

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies