Bewustzijnstoestanden: verschillende staten van bewustzijn

Bewustzijnstoestanden staten van bewustzijn

We hebben allemaal al eens ervaren dat de ene bewustzijnsstaat de andere niet is. Allemaal zijn we weleens in een half waak-half slaaptoestand geweest; tijdens een lange autorit, wanneer we net uit onze slaap wakker worden of als we zeer geconcentreerd een examen maken. Terwijl hogere bewustzijnstoestanden vaak worden geassocieerd met spiritualiteit en als onbereikbaar worden beschouwd, zijn deze verschillende staten van bewustzijn verrassend eenvoudig te bereiken.

Vaak is het slechts een kwestie van dat we ze niet goed kunnen identificeren, waardoor we denken dat ze onbereikbaar zijn.

Welke bewustzijnstoestanden zijn er?

Er zijn grofweg vier bewustzijnstoestanden te onderscheiden: waakzaamheid, slapen, dromen en het transcendentale. Er zijn theorieën waarin er meer staten van bewustzijn worden beschreven, maar deze staten zijn eerder toestanden die zijn onder te brengen in de vier genoemde toestanden.

De vier hoofdgroepen van bewustzijnsstaten beschrijf ik hieronder:

Waakzame bewustzijnsstaat

De waakzame bewustzijnsstaat is de toestand waarin we gedurende de dag zijn. We kijken ’s morgens het ochtendjournaal, voeren een gesprek met onze collega’s en tijdens deze bezigheden maken onze hersenen bètagolven aan, de hersengolven met een frequentie van tussen 12,5 en 30 Hz.

Alles waarbij we onszelf bewust zijn van hetgeen we denken, waarover we praten en hoe we handelen valt binnen de waakzame bewustzijnsstaat.

Slaapstaat

Wanneer we slapen zijn we onszelf niet meer bewust van onszelf en onze omgeving. Tijdens onze slaap maken de hersenen zeer langzame hersengolven aan, de deltagolven. Deze hersengolffrequentie varieert tussen de 0,5 en 4 hertz.

Droomstaat

Wanneer we dromen hebben we een andere staat van bewustzijn dan tijdens de slaap tussen dromen in. De hersengolffrequentie tijdens een droomstaat neemt toe tijdens het dromen, meer richting de theta (6-10Hz), waarin onze hersenen kunnen putten uit creativiteit en ons onderbewuste. Heb je dat ook weleens meegemaakt? Dat je droomt over iets dat valt wat een klap gaat opleveren en dat je vervolgens wakker schrikt van een klap ergens buiten op straat?

Het is deze bewustzijnstoestand waarin we onze ervaringen van gedurende de dag verwerken. Maar doordat we in deze toestand ook zeer goed toegang hebben tot ons onderbewuste, zijn we tevens in staat om –  tot op zekere hoogte – in de nabije toekomst dingen aan te voelen. (denk nog even aan de klap hierboven)

Transcendentale bewustzijnsstaat

De transcendentale bewustzijnsstaat is een bewustzijnsstaat die vaak wordt geassocieerd met mystieke ervaringen en ons in staat stelt een ander aspect van het ‘zelf’ te ervaren. Dit betekent dat we het voor ons bekende zelf moeten overstijgen om een ​​ander aspect van ons potentieel onbekende zelf te kunnen ervaren. Wanneer we onszelf in staat stellen om het ons bekende zelf te overstijgen, werken we onszelf een weg naar de bron van ons bestaan.

In het geval van deze ‘mystieke’ ervaring, is deze niet afkomstig vanuit de externe wereld, maar uit onze interne ervaring , ons interne ‘weten’.

Met dit interne weten kunnen we in contact komen door middel van meditatie of hypnose. De zintuigen (zicht, gehoor, gevoel, reuk en smaak) die ons normaal in een bewuste en gefocuste staat houden, worden daarbij niet gebruikt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jezelf bewust te zijn van je lichaam, de omgeving waarin je bent en alleen maar te observeren.

Een transcendentale bewustzijnsstaat kan bijzondere inzichten verschaffen en voor ons bovennatuurlijke krachten teweegbrengen, zoals remote viewing, telepathische vermogens en blikken in de toekomst.

Tijdens dergelijke bewustzijnstoestanden bereikt de biomagnetische frequentie waarmee we ons omringen tevens een hogere trilling die gaat resoneren. De beleving van een mystieke ervaring zorgt voor een toename van energie, waardoor we onszelf meer voelen als energie dan als vaste materie.

Als gevolg van de toename van energie in de vorm van een verhoogde emotie, trekken levendige, heldere beelden voorbij aan de aandacht van de hersenen. Het is deze staat van bewustzijn, waarin we zeer helder kunnen zien, zowel in het heden als in de (nabije) toekomst.

Tijdens de workshops van dr. Joe Dispenza die hij in zijn boeken beschrijft, zijn ook de hersengolven van deelnemers gemeten tijdens deze bewustzijnstoestanden. Hun hersenen produceerden daarbij buitengewoon veel gamma hersengolven (38-42 Hz).

Wanneer aan die bewustzijnsstaat een positieve emotie wordt toegevoegd, gaat de energie nog verder om hoog en resoneert. Het gevolg is een energetische climax die resulteert in bijna supermenselijke waarneming. Veel mensen die een dergelijke toestand hebben meegemaakt, beschrijven het als een staat van “superbewustzijn”.

Verhoogd bewustzijn

Een verhoogd bewustzijn verwijst naar een staat waarin iemand zich meer bewust is van zijn of haar gedachten, gevoelens, omgeving en/of spirituele dimensies. Door deze verhoogde toestand van bewustzijn, is de betrokken persoon beter in staat te begrijpen wat er in en om hem/haar heen gebeurt en dat zorgt voor een dieper begrip van je omgeving en eigen innerlijke wereld. Vormen van een verhoogd bewustzijn:

Zelfbewustzijn: Dit houdt in dat je je bewust bent van je eigen gedachten, hoe deze emoties en verlangens veroorzaken, of juist negatieve gevoelens veroorzaken. Een verhoogd zelfbewustzijn vormt de basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Bewustzijn van anderen: Door jezelf bewust te zijn van de mensen in je omgeving en de manier waarop zij reageren, is een teken van empathisch vermogen. Hierdoor ben je in staat om de gevoelens, behoeften en perspectieven van andere mensen te begrijpen en te respecteren.

Bewustzijn van je omgeving: Door jezelf bewust te zijn van alles in je directe fysieke omgeving, ben je in staat om meer in het moment te leven. Het geeft je de optie om te genieten van de kleine dingen in je leven, zoals een ondergaande zon, een heerlijke geur van bloembollenvelden, of van fluitende vogels tijdens je ochtendwandeling.

Spiritueel bewustzijn: Met spiritueel bewustzijn maak je verbinding met het universum, de natuur, een hogere macht of je eigen spirituele pad. Veel mensen ontwikkelen deze vorm pas nadat ze de overige vormen van verhoogd bewustzijn hebben ontwikkeld.

Verhoogd bewustzijn kan worden bereikt door meditatie, mindfulness-oefeningen, introspectie, reflectie, zelfonderzoek en spirituele praktijken. Het helpt je met een dieper begrip van jezelf en anderen, geeft een groter gevoel van vrede en welzijn en brengt je in overeenstemming met je waarden en doelen.

Kennis over bewustzijnstoestanden

Door kennis en bewustzijn omtrent de verschillende bewustzijnstoestanden kunnen we ons leven enorm verrijken. Het besef dat ons bewuste dagelijkse leven slechts een fractie vertegenwoordigt van waartoe de menselijke geest in staat is, zet ons ego even mooi op zijn plaats. We denken dat we met onze bewuste geest aan het stuur zitten, maar ons onderbewuste is de echte bestuurder.

Onze cognitieve hersenen hebben een soort van menselijke arrogantie, terwijl ons reptielenbrein tot veel meer in staat is. Het is een stukje besef dat tot ons moet doordringen om het optimale uit het leven te kunnen halen, zowel op emotioneel als spiritueel vlak.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies