Breaking The Habit Of Being Yourself Review | Dr. Joe Dispenza

Breaking The Habit Of Being Yourself Review Dr Joe Dispenza

Dr. Joe Dispenza is een topauteur die de afgelopen jaren de hersenwetenschap met zijn boeken en lezingen bijzonder populair en toegankelijk heeft gemaakt. Na het boek Evolve Your Brain (2007) is Breaking the Habit of Being Yourself het tweede boek dat Dispenza uitbracht. Latere boeken zijn You are the Placebo en Becoming Supernatural.

Rode draad in Breaking the Habit of Being Yourself

In Breaking the Habit of Being Yourself gaat het in feite maar om één ding: hoe kunnen we onze patronen doorbreken. In feite zijn mensen gewoontedieren die zich ‘laten’ leven door het onderbewuste, waarin 95% van ons gedrag ligt verankerd. De ingetrapte deur is natuurlijk: “als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”

Aan de hand van de anekdotes in het boek, krijg je inzicht in je eigen gedrag en zie je dat we zelfs aan onze eigen misère verslaafd zijn. We houden onszelf gevangen in onze eigen gedragspatronen.

Dispenza combineert de onderzoeksvelden van kwantumfysica, neurowetenschappen, hersenchemie, biologie en genetica en laat je aan de hand van voorbeelden zien hoe we in staat zijn onze eigen geest en daarmee ons hele leven zelf in de hand te nemen.

Breaking the Habit of Being Yourself is verdeeld in 3 stukken. Eerst leer je alles over de wetenschap waarom we in ons dagelijks leven doen wat we doen en hoe we denken.

In deel twee van het boek krijg je inzicht in hoe onze manier van denken en meditaties van directe invloed zijn op wie we worden en wat we bereiken in de toekomst. Inderdaad, direct!

In het derde deel van het boek leer je precies wat je moet doen en hoe je dat kunt doen om het je ‘oude zelf’ te vervangen door je ‘nieuwe zelf’.

En nee, dit is niet het zoveelste zelfhulpboek waarbij je aan het handje wordt genomen en aan het eind alsnog met lege handen staat. Nee, dit is een regelrecht transformatieboek dat je uit je diepe tractorsporen (gewoontes) trekt. Als je wilt dat de door Dispenza aangedragen methodes voor je werken, dan zal je buiten je comfortzone moeten komen.

Kwantumfysica, het universum, energiegolven en meditatie

Hoewel veel mensen zich in eerste instantie zullen laten afschrikken door termen als kwantumfysica, het universum, energiegolven en meditatie, is dat allerminst nodig. Dispenza legt in uiterst begrijpelijke taal uit hoe alles in ons universum met elkaar is verbonden en hoe we de principes uit de kwantumfysica voor ons kunnen laten werken.

Net zoals bij veel dingen die ik heb geleerd door over neurowetenschappen te lezen, is de voornaamste boodschap van het boek dat alles begint met een gedachte en visualisatie. Zolang we blijven denken dat we zijn wie we zijn, zullen we altijd blijven wie we zijn. Het is dus een kwestie van dat patroon doorbreken.

Als we de strategieën in dit boek opvolgen, leren we hoe we anders kunnen worden. Dat proces begint bij een visualisatie en een vraag: hoe willen we zijn? Wanneer we onszelf inleven in die nieuwe ‘ík’, volgen de neuronen, de cellen, de chemische reacties, de energiegolven en alles wat ons zal helpen, zodat deze nieuwe ‘ik’ zich kan manifesteren.

Meditatie maakt een wezenlijk belang uit van de strategie. Tijdens meditatie – zo legt dr. Joe Dispenza uit – hebben we rechtstreeks toegang tot ons onderbewuste en kunnen we nieuwe ‘softwareprogramma’s’ rechtstreeks installeren op onze onderbewuste harde schijf.

De op het eerste oog zeer uiteenlopende onderwerpen borduurt Dispenza feilloos aaneen en geeft een mooi inkijkje in hoe ‘bekrompen’, maar tevens hoe flexibel ons brein werkt. De eerste twee delen in het boek geven uitleg over alles wat je moet weten over het brein, energie en het universum. In het derde deel van het boek komt Dispenza met een concreet plan voor het ‘hoe’.

Een punt van aandacht is om niet direct door te bladeren naar deel 3, maar om jezelf eerst de basiskennis eigen te maken.

Voor wie is Breaking the Habit of Being Yourself bedoeld?

Aangezien dit boek helemaal gaat over het doorbreken van oude slechte gewoonten en het creëren van een nieuwe, constructieve manier van denken voor betere uitkomst, is dit boek een aanrader voor iedereen die zichzelf wil verbeteren.

Alleen wanneer je jezelf gevangen houdt in een “dit is toch niks voor mij” of “dit klinkt heel leuk, maar uiteindelijk werkt het toch niet”, dan is dit boek absoluut niks voor jou. Het is dan waarschijnlijk nog even een brug te ver en ben je er nog niet aan toe.

Samenvatting Breaking The Habit Of Being Yourself’ van Dr. Joe Dispenza

Als je er voor kiest om het boek niet te lezen, maar om deze beknopte samenvatting te lezen, wil ik je erop alert maken dat je een geweldig huzarenstukje uit de populair-wetenschappelijke literatuur mist.

Idee 1: Verander je gedachten, verander je leven

Met dit principe leert dr. Joe Dispenza ons de harde les dat ons hele leven wordt bepaald door onze gedachten en overtuigingen. Ze bepalen onze gedragspatronen en dus hoe ons leven eruit ziet.

Dispenza laat zien dat 95% van ons gedrag voortkomt uit ons onderbewuste en dat we met onze ratio hier vrij weinig invloed op uitoefenen. De mens is nu eenmaal een ‘gewoontedier’. Dit is dus in feite de “Habit” uit de titel die doorbroken dient te worden om niet meer je oude zelf te hoeven zijn.

Wat dit uiteindelijk inhoudt, is dat we onze patronen moeten doorbreken en hiervoor dus buiten onze comfortzone moeten komen.

Idee 2: je gedachten hebben invloed op het kwantumveld

Onze gedachten zijn van invloed op het kwantumveld. Het kwantumveld, of ook wel het universum, heeft alle uitkomsten/mogelijkheden in zich. Dit betekent dat als je een miljonair wilt worden, dat het universum een ​​realiteit bevat waarin je miljonair bent. En omdat ons bewustzijn energie uitzendt en daarmee effect heeft op het universum, beschikken we over voldoende vermogens om materie te beïnvloeden.

We kunnen onze perceptie dus zodanig sturen dat we invloed kunnen uitoefenen op de fysieke uitkomst. Henry Ford maakte ooit een mooi citaat: “Of je denkt dat je het kunt, of je denkt dat je het niet kunt, je hebt gelijk”, zei Henry Ford.

Idee 3: begin bij de uitkomst

Dr. Joe Dispenza legt uit dat je het best kunt beginnen bij de uitkomst. Wat is je gewenste toestand? Wil je rijk worden? Voel je dan vast rijk! Wil je een succesvol topsporter worden? Voel je dan vast een succesvol topsporter! Leef je gewenste nieuwe toekomst in het heden.

Het brein kent volgens Dispenza geen onderscheid tussen de realiteit en een ingebeelde realiteit. Dat wil zeggen dat onze gedachten onze ervaring kunnen worden. Dit zei Napoleon Hill ook in zijn boek Think & Grow Rich.

Dispenza geeft aan dat we zo graag in het vertrouwde blijven, dat we in feite onze ervaringen ‘leven’ en dus in het verleden blijven leven. Volgens hem moeten we het verleden juist loslaten om ons te kunnen focussen op de toekomst. Het blijven hangen in emoties die zijn gebaseerd op onze ervaringen helpt ons dus geenszins op weg naar een ‘nieuwe’ toekomst.

Als je bijvoorbeeld steenrijk wilt worden, beeld je dan in hoe dat voelt. Hoe handel je als rijk man/vrouw? Hoe voelt je designerskleding? Hoe ziet je huis eruit? Hoe ruikt het eten in dat dure biologische restaurant?

Dit is het punt waar je visualisatietools, modelleren en submodaliteiten waardevol kunt inzetten om je ervaring te intensiveren. Met deze technieken ben je in staat om de toekomst naar voren te halen en leg je in de hersenen alvast het netwerk aan dat je laat wennen aan je toekomst.

Idee 4. Wees jezelf bewust van drie hersendelen: denken, doen en zijn

We hebben drie delen in onze hersenen. Het eerste brein is de neocortex, die verantwoordelijk is voor onze gedachten. Het tweede brein is het limbische brein, dat verantwoordelijk is voor onze emoties. Het derde brein is het cerebellum, dat verantwoordelijk is voor onze dagelijkse, onbewuste gedachten, houdingen en gedragingen.

En zo leren we dingen. Eerst denken we aan het nieuwe concept, daarna handelen we naar het nieuwe concept. Als we er eenmaal genoeg naar handelen, kunnen we het nieuwe concept incorporeren en ‘zijn’.

Wanneer je bijvoorbeeld met een opleiding begint, maak je kennis met nieuwe ideeën en feiten. Tijdens de opleiding conditioneer je jezelf om deze jezelf eigen te maken. Na afloop van de opleiding en met een paar jaar werkervaring, ‘ben’ je de nieuwe jij. Je hebt je nieuwe kennis en vaardigheden zodanig geïncorporeerd, dat ze als ‘eigen’ voelen en je ‘een nieuwe zelf’ bent.

Idee 5: doorbreek je gewoonten en word je nieuwe zelf door meditatie

Dispenza legt uit dat een van de belangrijkste doelen van meditatie is om voorbij de bewuste geest te gaan en de onderbewuste geest binnen te gaan. Dit is nodig om de diepgewortelde gewoonten, gedrag, overtuigingen, emotionele reacties en houdingen te kunnen veranderen. Dat wil zeggen, we kunnen het doen overslaan, om direct van denken naar zijn te gaan.

De kracht van meditatie stelt ons in feite in staat om meer bewust te zijn van onszelf. Het stelt ons in staat om onze emotionele band met het lichaam, de omgeving en de tijd te verbreken. Dit helpt bij het creëren van nieuwe gedachten en emoties die beter aansluiten op je nieuwe toekomst.

Aan de slag met Breaking the Habit of Being Yourself

Deel 3 van Breaking the Habit of Being Yourself is een stapsgewijze handleiding voor meditatie. Het is een programma van 6 weken waarin Dr. Joe Dispenza alle hulpmiddelen en procedures aandraagt die je nodig hebt om je toekomstige zelf te worden.

In tegenstelling tot andere boeken heeft Joe Dispenza werkelijk alles uit de kast gehaald om elk detail  uit te leggen, zodat je ook weet waar je mee bezig bent. Zo heeft hij ook geleide meditaties en vele andere bronnen, zodat je in staat bent het optimale uit de meditaties te halen. Deze meditaties zijn verkrijgbaar op cd.

Conclusie

Zoals je kunt zien is het boek Breaking The Habit Of Being Yourself nogal baanbrekend. Het is fantastisch hoe een wetenschapper zó buiten de gebaande paden durft te treden en daarmee zijn reputatie binnen de gevestigde wetenschap daarmee op het spel durft te zetten. Met zijn concepten die behoorlijk filosofisch van aard zijn, weet hij deze toch tot in detail aan elkaar te verbinden en hiermee een concreet paln te smeden om diepgewortelde patronen te doorbreken.

Wij maken gebruik van cookies