Kwantumfysica

Blogs

Kwantummechanica is de fundamentele theorie binnen de natuurkunde die een beschrijving geeft van de fysische eigenschappen van de natuur op de schaal van atomen en subatomaire deeltjes. De kwantummechanica is het fundament van alle kwantumfysica, waaronder kwantumchemie, kwantumveldentheorie, kwantumtechnologie en kwantuminformatiewetenschap.

De kwantumfysica maakt het mogelijk de eigenschappen en het gedrag van fysische systemen te berekenen. Een fundamenteel kenmerk van de theorie is dat zij meestal niet met zekerheid kan voorspellen wat er zal gebeuren, maar alleen waarschijnlijkheden kan geven. Wiskundig wordt een waarschijnlijkheid gevonden door het kwadraat te nemen van de absolute waarde van een complex getal, bekend als een waarschijnlijkheidsamplitude. Dit staat bekend als de Regel van Born, genoemd naar de beroemde natuurkundige Max Born.

De Schrödingervergelijking relateert de verzameling van waarschijnlijkheidsamplitudes die betrekking hebben op één tijdstip aan de verzameling van waarschijnlijkheidsamplitudes die betrekking hebben op een ander tijdstip.

Kwantum en waarneming

De kwantumwetenschap is ook van toepassing op het vakgebied van neurologie en dus op onze waarneming. Denk bijvoorbeeld aan het double-slit experiment, waarbij bewustzijn de uitkomst van de waarneming beïnvloedt.

De kwantumwetenschap kan ook de enorme complexiteit en plasticiteit van onze hersenen verklaren. Binnen het ingewikkelde neuronale systeem van de hersenen ontstaat ons bewustzijn en dat zou moeten voldoen aan de regels van de kwantummechanica – de theorie die bepaalt hoe minuscule deeltjes zoals elektronen zich verplaatsen.

The Divine Matrix

Ook het begrip Tijd is vanuit een kwantumperspectief compleet anders te interpreteren dan hoe we gewend zijn. De wetenschapper Gregg Braden legt het prachtig uit in zijn boek The Divine Matrix, een boek waarin hij ook uitlegt dat het universum holografisch is, hetgeen betekent dat we terugkrijgen wat we het universum ‘insturen’. Volgens Gregg Braden zijn de menselijke emoties de taal van het universum. Wanneer we ons positief instellen, zal het universum deze positieve emoties beantwoorden met positieve ervaringen. Hetzelfde geldt voor negatieve emoties.

Wij maken gebruik van cookies