NLP

Blogs

Wat is Neuro-linguïstisch programmeren?

Neuro-linguïstisch programmeren (NLP) is een psychologische benadering waarbij strategieën (denkwijzen en gedrag) die door succesvolle individuen worden gebruikt, worden geanalyseerd en toegepast om een ​​persoonlijk doel te bereiken. De verzameling technieken binnen NLP brengen gedachten (neuro), taal (linguistisch) en gedragspatronen (programmeren) samen, waardoor men gedrag kan aanleren om specifieke resultaten te boeken.’

Binnen NLP bestaat er geen succes of falen. Wanneer een plan mislukt’, betekent dat de betrokkene een manier heeft gevonden hoe iets níét moet. De ervaring is ‘feedback’ en levert gewoon bruikbare informatie op.

Geschiedenis Neuro-linguïstisch programmeren (NLP)

Neurolinguïstisch programmeren werd in de jaren 70 ontwikkeld John Grinder, een taalkundige, en Richard Bandler, een informatiewetenschapper en wiskundige, aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz. Naast Bandler en Grinder stonden ook Judith DeLozier, David Gordon en Robert Dilts aan de wieg van NLP.

In de loop der jaren heeft NLP zich verder ontwikkeld en worden de communicatietechnieken over de hele wereld toegepast in branches die uiteenlopen van verkoop, tot onderwijs, de bancaire sector en de zorg.

NLP werd geboren met het eerste boek van Bandler en Grinder NLP, Structure of Magic: A Book about Language and Therapy, dat verscheen in 1975. In deze publicatie namen ze bepaalde communicatiepatronen van mensen die ergens in uitblonken onder de loep.

Voorbeelden van de communicatiewonders die zij bestudeerden, zijn Virginia Satir, Fritz Perls en Milton Erickson. De communicatietechnieken die zijn toepasten intrigeerden de schrijvers en zijn zochten naar patronen om deze unieke vaardigheden over te kunnen brengen op andere mensen.

Naast deze gerenommeerde namen onderzochten zij ook de communicatie van professionals in de geestelijke gezondheidszorg en onderzoekers zoals Noam Chomsky, Gregory Bateson, Carlos Castaneda en Alfred Korzybski.

Het onderzoek van Bandler en Grinder leverde het NLP-communicatiemodel op, een techniek die volgens hen de taalpatronen kon identificeren die fundamentele cognitieve processen weerspiegelden.

De belangstelling voor NLP groeide eind jaren zeventig, toen de beide onderzoekers hun technieken aan de man gingen brengen als hulpmiddel om succesvol te zijn. Namen als Anthony Robbins en in Nederland Emile Ratelband maakten NLP bekend bij het grote publiek.

Hoe werkt NLP?

Modelleren, actie en effectieve communicatie zijn de sleutelelementen van neurolinguïstisch programmeren. Wanneer je kunt doorgronden hoe iemand kan excelleren in zijn taak, dan kan dat gedrag worden overgebracht op iemand anders.

Een van de basisbeginselen van NLP is ‘the map is not the territory’, ofwel , ‘de kaart is niet het gebied’. Dit betekent dat de persoonlijke perceptie geen weerspiegeling is van de realiteit.

NLP-beoefenaars analyseren dan ook altijd een situatie vanuit verschillende perspectieven. De zintuigen spelen daarbij een belangrijke rol: VAKOG staat voor:

 • Visueel
 • Auditief
 • Kinesthetisch
 • Olfactoir
 • Gustatoir

Neurolinguïstisch programmeren is een ervaringsgerichte benadering. Daarom, als een persoon een handeling wil begrijpen, moet hij diezelfde handeling uitvoeren om van de ervaring te leren. NLP bedrijven vanuit een boek is dan ook niet mogelijk.

Binnen NLP zijn er natuurlijke hiërarchieën van leren, communiceren en verandering. De zes logische niveaus van verandering zijn:

 • Doel en spiritualiteit: dit kan betrokkenheid zijn bij iets dat groter is dan jezelf, zoals religie, ethiek of een ander systeem. Dit is het hoogste niveau van verandering.
 • Identiteit: Identiteit is de persoon die je zelf ziet en omvat je verantwoordelijkheden en de rollen die je in het leven inneemt.
 • Overtuigingen en waarden: dit zijn uw persoonlijke overtuigingssysteem en de zaken die voor jou persoonlijk belangrijk zijn.
 • Mogelijkheden en vaardigheden: dit zijn je capaciteiten en wat je hiermee kunt doen.
 • Gedrag: dit is het specifieke gedrag dat je uitvoert.
 • Omgeving: de omgeving is je context of omgeving, inclusief alle andere mensen om je heen. Dit is het laagste niveau van verandering.

Het doel van elk logisch niveau is om de informatie eronder te ordenen en te sturen. JE specifieke gedrag is dus een gevolg van je mogelijkheden en vaardigheden, net zoals je mogelijkheden en vaardigheden weer zijn gebaseerd op je overtuigingen en waarden.

Als gevolg hiervan kan het aanbrengen van een wijziging op een lager niveau veranderingen veroorzaken op een hoger niveau veroorzaken. Andersom geldt hetzelfde, want het maken van een wijziging op een hoger niveau zal ook resulteren in veranderingen in de lagere niveaus.

De kaart is niet het gebied

Zoals we al zagen is dit een van de grondbeginselen van NLP. Het wijst erop dat elke persoon opereert vanuit zijn eigen referentiekader  in plaats van vanuit een objectieve plaats. Voorstanders van NLP geloven dat ieders perceptie van de wereld vervormd, beperkt en uniek is.

Elke beoefenaar van NLP begrijpt hoe een persoon zijn ‘kaart’ waarneemt en het effect dat deze perceptie kan hebben op de gedachten en het gedrag van die persoon. De perceptie van deze persoon wordt gevormd door gegevens die via de zintuigen binnenkomen: auditief, visueel, olfactorisch, smaak of kinesthetisch.

Elk persoon verwerkt zijn/haar ervaringen met behulp van een primair representatiesysteem (PRS). Dit wil dus zeggen dat een persoon bijvoorbeeld primair visueel of auditief is ingesteld.

Waarvoor kan je NLP gebruiken?

NLP is toepasbaar in alle situaties waarbij communicatie komt kijken. Je kan er je persoon-tot-persoon-gesprekken mee verbeteren, je kan het grootschalig toepassen met massapsychologie, of therapeutisch bij cognitieve gedragstherapie. Sinds de periode dat NLP populair werd, is neurolinguïstisch programmeren binnen een therapeutische setting gebruikt om de volgende problemen te behandelen:

 • Angst, fobieën en paniek
 • Communicatieproblemen
 • Posttraumatische stress
 • Depressie
 • Hyperactiviteit
 • Verslaving
 • Schizofrenie
 • Obsessies en dwangstoornissen
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis

Binnen de zakenwereld neemt NLP een belangrijke plaats in bij trainingen, zoals salestrainingen, communicatie- en effectiviteitstrainingen. Ook in het onderwijs kan NLP uitstekend worden ingezet om de communicatie tussen docenten en leerlingen te verbeteren en bijvoorbeeld voor decanen die hun leerlingen beter willen begeleiden.

Wij maken gebruik van cookies