Energetische communicatie, nu ook wetenschappelijk bewezen

energetische communicatie

Van jongs af aan leren we over communicatie dat deze voor ongeveer 55% bestaat uit lichaamstaal, 38% door de stem en slechts 7% uit woorden. Het begrip ‘energetische communicatie’ komt geenszins ter sprake, zelfs of het niet eens zou bestaan.

Door de baanbrekende wetenschappelijke inzichten die het HeartMath Institute de afgelopen decennia verwierf, is het absoluut noodzakelijk deze oude paradigma’s flink te herzien. Ons hart blijkt namelijk over een netwerk van zo’n 40 duizend neuronen te beschikken dat vergelijkbaar is met onze hersenen. Dit netwerk wordt ook wel het ‘hartbrein’ genoemd en zendt een krachtig elektromagnetisch veld uit dat wel 60 keer zo sterk is als hetzelfde signaal dat de hersenen uitzenden.

Het hartbrein zendt deze signalen uit en vangt deze op van mensen in onze omgeving. Het is dus een volkomen achterhaald idee dat het oude 55%-38%-7%-verhaal nog stand zou houden.

In dit artikel ga ik niet zozeer in op wat een juiste verhouding is tussen deze verschillende manieren van communicatie. Wel leg ik je uit wat energetische communicatie inhoudt, hoe deze globaal werkt en hoe onze emoties hierop van invloed zijn. Met hartcoherentie kun je je energetische communicatie verbeteren, meer geluk ervaren en meer uit het leven halen.

Wat is biomagnetische energie?

Biomagnetische energie is energie die wordt geproduceerd door levende organismen, dus bijvoorbeeld mensen, dieren, planten en bomen. In 1863 werd het eerste menselijke biomagnetische signaal gemeten waarbij door het menselijk hart gegenereerde velden werden gedetecteerd. Toen in de jaren 70 van de vorige eeuw het zeer gevoelige SQUID-apparaat (supergeleidende kwantuminterferentie-apparaat) in gebruik werd genomen, kon de biomagnetische energie veel nauwkeuriger worden gemeten.

Biomagnetische energie en energetische communicatie

Ons hart produceert een krachtig biomagnetisch signaal en zoals de wetenschap nu bevestigt: de eeuwenoude oosterse wijsheden die spreken over aura’s en energievelden, blijken allemaal op waarheid te berusten.

We communiceren niet alleen verbaal en non-verbaal met onze omgeving, maar ook op energetisch niveau. Dit heet cardio-elektromagnetische communicatie. Het hart is de krachtigste bron van elektromagnetische energie in het menselijk lichaam, zelfs nog krachtiger dan de hersenen.

Het elektromagnetisch veld van het hart is ongeveer 60 keer sterker in amplitude dan die van de hersenen. Dit energetisch geladen veld wordt gemeten in de vorm van een elektrocardiogram (ECG) en kan overal op het oppervlak van het lichaam worden waargenomen. Bovendien is het magnetische veld dat door het hart wordt geproduceerd meer dan 100 keer sterker dan het veld dat onze hersenen genereren en kan het met behulp van SQUID magnetometers tot op wel een meter afstand van het lichaam worden gemeten.

Het magnetische veld van ons hart

Het magnetische veld van het hart is het sterkste dat ons lichaam produceert. Het HeartMath Institute in Amerika heeft veel onderzoek uitgevoerd naar hartintelligentie en de energie die het hart voortbrengt. HMI suggereert dat het magnetische veld van het hart een belangrijke informatiedrager is.

Wat blijkt? Onze emotionele toestand ‘hangt’ in ons magnetische veld om ons heen. Op die manier wordt invloed uitgeoefend op de mensen om ons heen en vice versa. Zonder dat we er ooit erg in hadden, hebben we elkaar altijd beïnvloed en heeft er een voortdurende wisselwerking plaatsgevonden van energie met de mensen die in onze omgeving waren.

Nu het duidelijk is dat er voortdurend energetische communicatie plaatsvindt tussen onszelf en onze omgeving, is het ook goed te begrijpen dat je het aanvoelt of iemand niet lekker in zijn/haar vel zit.

Wij maken gebruik van cookies