Gamma hersengolven: zo vergoot je je bewustzijn met meditatie

gamma hersengolven bewustzijn meditatie

De hersenwetenschap maakt grote stappen. Steeds beter zijn we in staat om te doorgronden wat er zich precies in de hersenen afspeelt. Een onderzoeksveld dat steeds meer opzien baart, is de wetenschap die onderzoek doet naar bewustzijn. Het gaat om de zoektocht waar het bewustzijn precies zetelt: is het in de hersenen? Gaat het om de gamma hersengolven? Of wellicht het elektromagnetische veld dat wordt geproduceerd door de hersenen?

Gebaseerd op meer dan 40 jaar onderzoek en research bij ongeveer 100.000 meditatiesessies van mensen over de hele wereld, weten we inmiddels dat bewustzijn bestaat uit de stroming van energie die plaatsvindt tussen de hersenen, het menselijke energieveld en het kwantumveld van licht waaruit alle energie en informatie voortkomt.

Mind Mirror

Deze interactie tussen geest, lichaam en geest is zichtbaar op de Mind Mirror. De Mind Mirror is een EEG-/biofeedbackapparaat dat hersengolffrequenties weergeeft in een samengesteld, onderling verbonden patroon van de samengestelde hemisferen van de hersenen.

Met de Mind Mirror kunnen ook de gamma hersengolven worden gemeten die zich tijdens diep-meditatieve toestanden voordoen in de hersenen. Deze gamma-patronen worden ook wel geassocieerd met het bovenbewustzijn.

In wezen is de weergave van de Mind Mirror een fotografische projectie van de inhoud van bewustzijn. Zelfs de geringste bewustzijnsverandering wordt precies weerspiegeld in de onderlinge relaties van de frequentiebanden en vijf hersengolfcategorieën: gamma, bèta, alfa, theta en delta.

Bewustzijn en gamma hersengolven

Wanneer we ons bewustzijn naar binnen keren tijdens meditatie, worden de bèta-golven van het actieve, extern georiënteerde intellect reeds afgevlakt. Zelfs het sluiten van de ogen en daarmee het afsluiten van de externe wereld is reeds voldoende om de hersengolven te doen veranderen.

De interacties van het bewustzijn en de daarmee samenhangende hersengolfpatronen zijn op zijn minst fascinerend. In een diep-meditatieve staat zijn gamma hersengolven zichtbaar op de Mind Mirror en profiteren de mensen die mediteren van een verhoogde creativiteit, inzicht, zelfherstel en zijn ze in staat om mentale topprestaties te leveren. Ze melden zelf bovendien een gevoel van gelukzaligheid, enorme creativiteit en verlichting.

Frequenties van gamma hersengolven

De frequenties van gamma liggen tussen 25 en 100 Hz. Met name de hogere frequenties binnen dit spectrum worden ook wel geassocieerd met de bewustzijnsshift die zich  momenteel op aarde voltrekt. Hoewel een dergelijk grootschalige shift lastig wetenschappelijk te bewijzen is, kunnen op basis van frequenties wel aannames worden gedaan.

Gamma, energetica en mystiek

In 2005 startten de neurowetenschappers Richard Davidson en Wolf Singer tijdens hun onderzoek naar EEG de discussie over gamma hersengolven. Ze identificeerden gamma, variërend van 25 tot 100 hertz als een organiserende stroom die de gehele hersenen, dus de vier lobben, synchroniseert over alle frequenties. Het belangrijkste verband van gamma ligt volgens Singer en Davidson tussen het aandachtsbewustzijn en het gevoel van mededogen.

Ook dr. Joe Dispenza rapporteert in zijn boek Evolve Your Brain dat gamma hersengolven zorgen voor de aanmaak van nieuwe hersencellen in de frontale lobben en hippocampus, waardoor het intellectueel vermogen wordt vergroot.

Anna Wise

Anna Wise was een van de pioniers in het onderzoek naar de verbanden tussen hersengolven en spiritualiteit. Zij concludeerde na meer dan 30 jaar onderzoek dat spiritueel ontwaakte mensen consistent meer gamma-golven aanmaakten met een hoge amplitude, tot wel 64 hertz.

Een frappante eigenschap van deze mensen is dat ze stuk voor stuk overgevoelig bleken te zijn voor elektromagnetische straling.

The Monroe Institute en SAM-technologie

The Monroe Institute is een non-profit organisatie in de Verenigde Staten die al decennia lang hersenonderzoek doet in relatie tot spiritualiteit. Het instituut werd opgericht door Robert Monroe. Hemisync is veruit de bekendste serie van audiobestanden die zijn gericht op het beïnvloeden van onze hersengolven, waardoor we beter in staat zijn om bepaalde taken te vervullen. Zo zijn er cd’s die de concentratie bevorderen, maar ook voor meditatie, slaap en creativiteit.

Een van de technieken van het Monroe Institute (TMI) is Spatial Angle Modulation™, of kortweg SAM. Deze technologie is voortgekomen uit de technologie van binaural beats die TMI al sinds midden jaren zeventig gebruikte.

Om te begrijpen hoe de SAM geluidstechnologie van TMI helpt bij het creëren en cultiveren van bepaalde meditatieve toestanden, heb je eerst enige basiskennis nodig van hersengolfpatronen.

Onze hersenen werken op elektriciteit – dat wil zeggen dat elke keer als er energieoverdracht plaatsvindt tussen groepen neuronen, dit een elektrische spanning veroorzaakt. Hersenengolven zijn in wezen een meting van die elektrische activiteit in de vorm van zenuwimpulsen.

EEG’s worden gebruikt om zowel de frequentie (in Hz of cycli/sec) als de amplitude (in microvolt) van hersengolven te meten.

De SAM-technologie van TMI kan al deze golven produceren, evenals gammagolven bij frequenties boven 30 Hz tot 120 Hz of meer. Wetenschappelijk onderzoek legt het verband tussen gamma, aandachtsbewustzijn en volledige hersensynchronisatie – dat wil zeggen dat alle delen van de hersenen met elkaar in coherentie zijn.

Hersenverleiding

Onze hersenen zijn geneigd om een binnenkomend signaal te volgen. Dit kan zowel een geluidsfrequentie zijn als een visueel signaal, zoals een knipperlicht. De hersenen nemen de frequentie over waarmee dit signaal wordt afgespeeld. Dit proces wordt hersenverleiding genoemd, ook wel Frequenty Following Response (FFR).

De SAM-technologie kan je hiermee in een bepaalde meditatieve staat brengen en ook bevordert SAM de synchronisatie van de hersengolfpatronen over beide hersenhelften. Deze hele hersensynchronisatie is aangetoond met EEG’s die tijdens meditatiesessies werden opgenomen. Zelfs de meest onervaren mediteerders zijn met deze technieken in staat om een meditatieve staat te bereiken en gamma-hersengolven te produceren.

Een steeds bekender wordende techniek waarbij hersenverleiding wordt gebruikt, is het gebruik van brainmachines. Daarbij draag je een koptelefoon en een bril met led-lampjes. Deze lampjes knipperen in een bepaalde frequentie en ook de signalen uit de koptelefoon komen voort uit een kastje, de brainmachine. In het kastje zit een aantal voorgeprogrammeerde programma’s die de symptomen kunnen verminderen van AD(H)D, slaapkwaliteit en creativiteit kunnen bevorderen of kunnen helpen een verhoogde concentratie te krijgen. De meditatieprogramma’s in deze apparatuur kan ook helpen om meer gamma hersengolven te produceren.

Synchronisatie linker en rechter hersenhelft

Waarschijnlijk heb je al weleens gehoord van een dominante linkerhersenhelft of een dominante rechterhersenhelft. Wanneer je ik een wakker staat bent, zijn de hersengolven van beide hersenhelften vaak niet consistent. Door enige ervaring met meditatie kunnen deze inconsistenties getraind worden.

Met de SAM-technologie in het bijzonder, worden de hersengolfpatronen van beide hemisferen (hersenhelften) meer gesynchroniseerd en werken onze hersenen effectiever en op een hoger niveau.

Onderzoek naar gamma-hersengolven en bewustzijn

Begin 2017 werd door het Monroe Isntitute een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de SAM-technologie op de gamma-hersengolven en het bewustzijn. Met de ​Mind Mirror-apparatuur werd in kaart gebracht welke invloeden er waren op de hersengolven en de synchronisatie tussen beide hersenhelften. Ook kregen de deelnemers vragenlijsten om in kaart te brengen hoe zij het “Journey to Happiness”-programma hadden ervaren.

Vier onderzoekers monitorden tegelijkertijd veertien deelnemers terwijl zij door de SAM-technologie werden begeleid naar hogere bewustzijnstoestanden. De deelnemers leunden achterover in anti-zwaartekrachtstoelen terwijl ze luisterden naar de SAM-meditaties via Bluetooth-hoofdtelefoons. Elk persoon was daarbij aangesloten op een dual-halfronde EEG-sensor voor negen Hemi-Sync- en SAM-oefeningen van 40 minuten die gedurende vijf dagen werden uitgevoerd.

De vier Mind Mirror-monitors gaven hierbij de hersengolfpatronen weer van de proefpersonen en nadien werden de bevindingen geanalyseerd.

De conclusies waren sensationeel. Alle deelnemers reageerden op de SAM-audiofrequenties door consistente gamma hersengolven te produceren van 35-45Hz en sommige in veel hogere frequenties tot wel 100Hz. Vrijwel iedereen meldde ook een uitbreiding van het bewustzijn gedurende de week.

Conclusies van het onderzoek

Alle mensen die de SAM-technieken gebruikten waren in staat om hersengolfpatronen in het gamma spectrum te produceren en de uitschieters naar de 100 Hz waren op zich bijzonder te noemen. Met name de al meer ervaren mediteerders waren in staat de hogere gamma frequenties te bereiken. Bij enkele deelnemers bracht de verhoogde de gamma-activiteit ook verhoogde alfa-amplitudes met zich mee.

De conclusie was dat de SAM-frequenties bij deelnemers leidden tot levensveranderende inzichten, het paranormale bewustzijn en zelfs mystieke ervaringen.

Gamma, kijken op afstand en reizen buiten het lichaam

Met name de laatste paar jaar neemt het onderzoek naar gamma-hersengolven explosief toe. Het feit dat spiritualiteit en bewustzijn meetbaar kan worden gemaakt is op zich al sensationeel te noemen.

Mensen die ervaringen hebben met het gamma spectrum hersengolven vermelden naast hun diepe ontspanning, innerlijke vredigheid en gelukzaligheid bovendien opzienbarende ervaringen. Het blijkt namelijk niet buitengewoon dat men in een diep-meditatieve toestand in staat is tot remote viewing (kijken op afstand). Ook zijn telepathische vermogens en out-of-body-ervaringen niet vreemd.

Hoe dan ook, het gamma-spectrum van onze hersengolven opent niet alleen een deur naar een hoger bewustzijn, maar tevens naar een geweldig onderzoeksveld waar nog bijzonder veel te ontdekken valt.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies