De hart-brein verbinding, zo werkt hartcoherentie

hart-brein verbinding hartcoherentie

Van jongs af aan wordt ons geleerd dat ons hart een gewone pomp is die het bloed door onze aderen doet bewegen. Deze pomp wordt aangestuurd door de hersenen. En zo werkt dat voor vrijwel alle lichaamsprocessen; ze worden allemaal vanuit onze hersenen gereguleerd. Althans, dat is wat ik altijd op school heb geleerd. Nog niet zolang geleden hebben wetenschappers echter onderzoek gedaan naar andere functies van het hart. Wat blijkt? Het hart is helemaal geen ordinaire bloedpomp, maar een bijzonder intelligent orgaan. Het beschikt zelfs over een eigen brein en tussen het ‘hartbrein’ is er zelfs sprake van een hart-brein verbinding.

Intelligentie en de hart-brein verbinding

Reeds in de oudste geschriften ter wereld werd gerefereerd aan de ultieme wijsheid die ons universum herbergt. In die tijd schreef men al over contact maken met het universum en dat je daaruit wijsheid kon putten. Het heeft echter tot de twintigste eeuw geduurd dat de wetenschap kon aantonen hoe we dan dat contact konden maken met ‘het veld‘. Dit gebeurt door middel van ons hartbrein. Deze groep neuronen werkt als een soort transmitter en is door middel van emoties in staat contact te maken met het energetische universum dat ons omringt.

Via deze hart-brein verbinding tussen het ‘hartbrein’ en onze hersenen vindt een voortdurende communicatiestroom plaats. Het is dus niet zo dat de hersenen alleen signalen naar het hart sturen, dit gebeurt ook vice versa. Bedenk jezelf maar eens dat je ooit zo’n moment hebt gehad waarop je aanvoelde dat je een bepaald persoon niet kon vertrouwen. Vervolgens beredeneerde je met je hersenen ‘Ach, het zal wel meevallen”. Vervolgens bleek dat deze persoon inderdaad niet te vertrouwen was. Je had toch maar beter naar je gevoel kunnen luisteren. Dit is een typisch voorbeeld van hartintelligentie.

Bovendien hebben de hartsignalen een aanzienlijk effect op de hersenfunctie: ze beïnvloeden zowel de emotionele verwerking als de hogere cognitieve vermogens zoals aandacht, perceptie, geheugen en probleemoplossing. Met andere woorden, niet alleen reageert het hart op de hersenen, maar de hersenen reageren ook continu op het hart. Er is dus een voortdurende interactie tussen ons hart en onze hersenen!

Onderzoek van HeartMath Institute

Het effect van de hartintelligentie op onze hersenen is tijdens de afgelopen 40 jaar uitgebreid onderzocht door het HeartMath Insitute in de Verenigde Staten. In eerste instantie werd er vooral onderzoek gedaan naar hoe het hart functioneerde tijdens korte tijdspannes, dus gedurende enkele hartslagen.

Later breidde het onderzoek zich uit en deed men meer onderzoek naar hartcoherentie, emoties en hoe deze zich tot elkaar verhielden. Op grond van al deze wetenschappelijke publicaties heeft HeartMath ook een aantal technieken ontwikkeld die in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast om optimaal te kunnen profiteren van de hartintelligentie.

 Coherent hartritmepatroon

HeartMath-onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende patronen van hartactiviteit zijn die tot verschillende emotionele toestanden leiden door het effect dat ze uitoefenen op de cognitieve en emotionele functie. Tijdens stress en negatieve emoties bijvoorbeeld, is er sprake van een onregelmatig en niet-coherent hartritme. Wanneer er sprake is van een onregelmatig en ongeordend hartritme, dan zijn de neurale signalen die het hart naar de hersenen stuurt navenant.

Het gevolg is dat deze incoherente signalen ons vermogen beperken om helder te denken, onthouden, leren, redeneren en om effectieve beslissingen te nemen. Dit is direct ook een goede verklaring voor ons impulsieve gedrag in stresssituaties.

Met een geordend en stabiel hartritmepatroon stuurt het hart geordende en positieve signalen naar de hersenen. Zoals je al zou verwachten verbetert de cognitieve functie en worden bovendien positieve gevoelens en emoties versterkt.

Verbeter je hartcoherentie met de hart-brein verbinding

Wanneer het hart en de hersenen optimaal samenwerken, komt dit onze gezondheid ten goede. Om deze samenwerking te kunnen bewerkstelligen, moeten we onszelf ervan bewust zijn dat we een positief gevoel zelf in de hand hebben. Dit behoeft wellicht enige uitleg.

Aan elke emotie of gevoel ligt een gedachte ten grondslag. Dit houdt in dat wanneer we een minder fijn gevoel hebben – dus bijvoorbeeld angst, boosheid, onzekerheid of stress – dit het gevolg is van een gedachte. Aangezien we altijd een bewuste keuze kunnen maken voor een gedachte – de vorming van emoties vindt op onderbewust niveau plaats – kunnen we dus ook de keuze maken voor een positieve gedachte die ons een positieve emotie oplevert.

Een coherent hartritme kun je creëren en wanneer je de juiste skills onder de knie hebt, is het zo eenvoudig als wat! Het is een kwestie van leren en hoe vaker je het doet, hoe eenvoudiger het wordt om de hart-brein verbinding zijn werk te laten doen. Het is bijna zó eenvoudig dat je bijna geneigd bent om te denken dat het onzin is.

Door namelijk positieve emoties te ervaren, kun je een coherent hartritme creëren. Dus wanneer je gevoelens hebt van dankbaarheid, liefde en zorgzaamheid ervaart, komt dit de hartcoherentie ten goede. Deze positieve emoties zijn natuurlijk niet alleen fijner om te ervaren dan boosheid, opgefoktheid en andere vervelende emoties, ze dragen ook bij aan een betere gezondheid van het hele lichaam. Zo zijn we in staat beter te waarnemen, denken en presteren.

HeartMath Institute heeft een aantal technieken ontwikkeld om de hart-brein verbinding te verbeteren en hartcoherentie te trainen. Elke keer dat je deze oefeningen uitvoert, zal je merken dat je er beter in wordt en steeds meer de vruchten van gaat plukken. Door middel van de apparatuur – ook ontwikkeld door HeartMath – is het mogelijk om hartcoherentie te meten.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies