De hart-brein verbinding, zo werkt hartcoherentie

hart-brein verbinding hartcoherentie

Van jongs af aan wordt ons geleerd dat ons hart een gewone pomp is die het bloed door onze aderen doet bewegen. Deze pomp wordt aangestuurd door de hersenen. En zo werkt dat voor vrijwel alle lichaamsprocessen; ze worden allemaal vanuit onze hersenen gereguleerd. Althans, dat is wat ik altijd op school heb geleerd. Nog niet zolang geleden hebben wetenschappers echter onderzoek gedaan naar andere functies van het hart. Wat blijkt? Het hart is helemaal geen ordinaire bloedpomp, maar een bijzonder intelligent orgaan. Het beschikt zelfs over een eigen brein en tussen het ‘hartbrein’ is er zelfs sprake van een hart-brein verbinding.

Intelligentie en de hart-brein verbinding

Reeds in de oudste geschriften ter wereld werd gerefereerd aan de ultieme wijsheid die ons universum herbergt. In die tijd schreef men al over contact maken met het universum en dat je daaruit wijsheid kon putten. Het heeft echter tot de twintigste eeuw geduurd dat de wetenschap kon aantonen hoe we dan dat contact konden maken met ‘het veld‘. Dit gebeurt door middel van ons hartbrein. Deze groep neuronen werkt als een soort transmitter en is door middel van emoties in staat contact te maken met het energetische universum dat ons omringt.

Via deze hart-brein verbinding tussen het ‘hartbrein’ en onze hersenen vindt een voortdurende communicatiestroom plaats. Het is dus niet zo dat de hersenen alleen signalen naar het hart sturen, dit gebeurt ook vice versa. Bedenk jezelf maar eens dat je ooit zo’n moment hebt gehad waarop je aanvoelde dat je een bepaald persoon niet kon vertrouwen. Vervolgens beredeneerde je met je hersenen ‘Ach, het zal wel meevallen”. Vervolgens bleek dat deze persoon inderdaad niet te vertrouwen was. Je had toch maar beter naar je gevoel kunnen luisteren. Dit is een typisch voorbeeld van hartintelligentie.

Bovendien hebben de hartsignalen een aanzienlijk effect op de hersenfunctie: ze beïnvloeden zowel de emotionele verwerking als de hogere cognitieve vermogens zoals aandacht, perceptie, geheugen en probleemoplossing. Met andere woorden, niet alleen reageert het hart op de hersenen, maar de hersenen reageren ook continu op het hart. Er is dus een voortdurende interactie tussen ons hart en onze hersenen!

Onderzoek van HeartMath Institute

Het effect van de hartintelligentie op onze hersenen is tijdens de afgelopen 40 jaar uitgebreid onderzocht door het HeartMath Insitute in de Verenigde Staten. In eerste instantie werd er vooral onderzoek gedaan naar hoe het hart functioneerde tijdens korte tijdspannes, dus gedurende enkele hartslagen.

Later breidde het onderzoek zich uit en deed men meer onderzoek naar hartcoherentie, emoties en hoe deze zich tot elkaar verhielden. Op grond van al deze wetenschappelijke publicaties heeft HeartMath ook een aantal technieken ontwikkeld die in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast om optimaal te kunnen profiteren van de hartintelligentie.

Coherent hartritmepatroon

HeartMath-onderzoek heeft aangetoond dat verschillende patronen van hartactiviteit leiden tot verschillende emotionele toestanden, door hun effect op cognitieve en emotionele functies. Tijdens stress en negatieve emoties bijvoorbeeld, ontstaat een onregelmatig en niet-coherent hartritme. Deze onregelmatige hartritmes sturen incoherente neurale signalen naar de hersenen, waardoor ons vermogen om helder te denken, te onthouden, te leren, te redeneren en effectieve beslissingen te nemen, wordt beperkt. Dit verklaart ons impulsieve gedrag in stressvolle situaties.

Een geordend en stabiel hartritmepatroon daarentegen, stuurt geordende en positieve signalen naar de hersenen. Dit verbetert de cognitieve functies en versterkt positieve gevoelens en emoties.

Verbeter je hartcoherentie met de hart-brein coherentie

Wanneer het hart en de hersenen optimaal samenwerken, bevordert dit onze gezondheid. Om deze samenwerking te bewerkstelligen, moeten we ons bewust zijn van onze invloed op positieve gevoelens. Dit vraagt om enige uitleg.

Elke emotie of gevoel is gebaseerd op een gedachte. Wanneer we negatieve gevoelens ervaren, zoals angst, boosheid, onzekerheid of stress, zijn deze het gevolg van negatieve gedachten. Aangezien we altijd een bewuste keuze kunnen maken voor onze gedachten, kunnen we ook kiezen voor positieve gedachten die leiden tot positieve emoties.

Een coherent hartritme kun je zelf creëren, en wanneer je de juiste vaardigheden onder de knie hebt, wordt het eenvoudig. Het is een kwestie van leren en oefenen; hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt om de hart-brein verbinding effectief te laten werken.

Door positieve emoties zoals dankbaarheid, liefde en zorgzaamheid te ervaren, kun je een coherent hartritme bevorderen. Deze positieve emoties zijn niet alleen prettiger om te ervaren dan negatieve emoties zoals boosheid of stress, ze dragen ook bij aan een betere gezondheid van het hele lichaam. Hierdoor zijn we in staat beter te waarnemen, denken en presteren.

Het HeartMath Institute heeft technieken ontwikkeld om de hart-brein verbinding te verbeteren en hartcoherentie te trainen. Elke keer dat je deze oefeningen uitvoert, zul je merken dat je er beter in wordt en steeds meer de voordelen ervan ervaart. Met behulp van door HeartMath ontwikkelde apparatuur is het mogelijk om hartcoherentie te meten en je voortgang te volgen.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies