Hartcoherentie training voor bedrijven en organisaties

In stressvolle tijden komt de veerkracht en stressbestendigheid van personeel extra onder druk te staan. De omgang met stressvolle werkzaamheden zoals in de zorg, bij de politie of in het bedrijfsleven, kent nogal wat uitdagingen. De hartcoherentie training voor bedrijven en organisaties van HeartMath Instituut biedt een effectief trainingsprogramma voor groepen waardoor duidelijke verbeteringen te laten zien in een breed spectrum van key performance indicatoren (KPI’s) zoals: moraal, emotionele weerbaarheid, individuele prestatie, ziekteverzuim, bloeddruk en HRV (hartritmevariabiliteit).

Methodiek hartcoherentie training

Tijdens de hartcoherentie trainingen ligt de focus op de inzichten omtrent stress. Wat zijn symptomen van stress? Welke invloed hebben deze op het functioneren van een medewerker en wat zijn directe gevolgen voor de gezondheid, ook op de langere termijn.

Tijdens de trainingen en workshops krijgen medewerkers technieken aangeleerd om beter met stress te kunnen omgaan en wordt de veerkracht verhoogd. Door de aangeleerde technieken neemt de stressbelasting significant af, waardoor de kans op ziekte en/of burn-out sterk vermindert. Deze verlaging van ziekteverzuim levert zeker op de langere termijn een aanzienlijke besparing op aan personeelskosten.

De technieken die tijdens de hartcoherentie bedrijfstrainingen aan bod komen, kunnen met de biofeedback apparatuur van HeartMath Institute direct inzichtelijk en meetbaar worden gemaakt. Op de draagbare monitors is meteen zichtbaar hoe een stressvolle situatie van invloed is op het hartritme, maar ook hoe je met de verschillende hartcoherentie technieken diezelfde stress uitstekend onder controle kunt krijgen.

wat is hartcoherentie

De beheersing van hartcoherentie is een wetenschappelijk bewezen, meetbare én zichtbare stressreductiemethode waarmee stress binnen een minuut gereduceerd kan worden. De aangeleerde technieken tijdens de hartcoherentie training betalen zich direct terug in stressreductie en meer werkplezier.

Tevens worden er technieken aangeleerd om met stress om te gaan waarbij de mentale en emotionele veerkracht wordt verhoogd. Stressbelasting neem hierdoor significant af waardoor de kans op ziekte en/of burn-out sterk vermindert. Dit levert een verlaging van ziekteverzuim op en dat heeft uiteraard enorme positieve gevolgen op verschillende vlakken voor een bedrijf.

Voordelen hartcoherentie trainingen en workshops voor bedrijven

Hartcoherentie trainingen en workshops voor bedrijven leveren een aantal voordelen op, zowel voor de werknemers zelf als voor het bedrijf. Te denken valt aan voordelen als:

  • betere stressbestendigheid
  • dalend ziekteverzuim door betere weerbaarheid (vooral langdurig verzuim door bijvoorbeeld burn-outklachten
  • verbeterde prestaties onder hogere werkdruk
  • verbeterde samenwerking personeel onderling

Hartcoherentie oefeningen tijdens de training of workshop

De oefeningen die tijdens de hartcoherentie trainingen aan bod komen, zijn voornamelijk ontwikkeld door de wetenschappers van het HeartMath Institute in de VS en wetenschappelijk onderbouwd. Tijdens de oefeningen van trainingssessies leren de deelnemers om de ademhaling en hartslag onder controle te krijgen en daarmee ook de stress die zij ervaren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de HeartMath apparatuur die feedback kan geven op de stressrespons.

Bij de hartcoherentie oefeningen tijdens de trainingen ligt de focus op bewustwording van de lichamelijke en geestelijke processen. De hersenen en het hartbrein – waarover je meer leert tijdens de trainingen – wisselen voortdurend informatie met elkaar uit. Uiteraard kunnen de coherentie oefeningen ook in de privésfeer worden voortgezet, zodat de deelnemer nóg duurzamer en ‘steviger’ resultaten kan bereiken. Het gaat tenslotte om training en conditionering.

Meer informatie over bedrijfstrainingen?

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic in HRM-land en de hartcoherentietrainingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in zowel de effectieve inzetbaarheid, als in de duurzame inzetbaarheid. Neem voor meer informatie over trainingen en workshops contact op via het contactformulier.

Wetenschappelijke onderbouwing

In deze  TEDx video presenteert Howard Martin, een van de founders van het HeartMath Institute in de VS hoe hartcoherentie werkt en hoe je met ademhaling en bewustzijn de rust kan herstellen in een stressvolle situatie.

Wij maken gebruik van cookies