Hartintelligentie: maak gebruik van je hartbrein

Hartintelligentie hersenen hart

In onze westerse samenleving leren we van jongs af aan dat onze intelligentie in de hersenen huist. Deze hersenen zouden het orgaan zijn dat alle organen aanstuurt en zonder de hersenen zouden de meeste lichaamsprocessen niet kunnen plaatsvinden. Wetenschappers hebben nu echter ontdekt dat ook het hart over een 40.000-tal neuronen/hersencellen beschikt. Hieraan ontlenen we onze hartintelligentie.

Geschiedenis hartintelligentie

Hoe heeft het zo lang kunnen duren voordat wetenschappers tot dit inzicht zijn gekomen? Reeds honderden, duizenden jaren hebben spreekwoorden en uitdrukkingen onze taal doorweven en gewezen op een andere intelligentie waaruit we kunnen putten dan die van onze hersenen. Denk maar eens aan “volg je hart’, ‘iemand een warm hart toedragen’, ‘je hart luchten’ etc.

Historisch gezien, maar ook tegenwoordig nog bij natuurvolkeren, werd in bijna elke cultuur ter wereld het hart een veelzijdige rol toegeschreven in het menselijke systeem. Deze rol werd beschouwd als een bron van wijsheid, spiritueel inzicht, intuïtie en emotie. Het is bijzonder dat de wetenschap zo lang op zich heeft laten wachten om deze inzichten wetenschappelijk te onderbouwen, want lang heeft het erop geleken dat al deze uitdrukkingen slechts een metafoor leken.

De afgelopen decennia hebben wetenschappelijke ontwikkelingen echter inzicht gegeven in hoe het hart een primaire rol speelt in het functioneren van ons lichaam. Dit relatief jonge onderzoeksveld heeft de naam gekregen van neurocardiologie, waarin onderzoekers hebben ontdekt dat het hart beschikt over meer dan 40.000 neuronen, die het hart het vermogen geven om zelfstandig informatie te voelen, te verwerken en beslissingen te nemen. In feite blijkt ons hart een bijzonder intelligent systeem te zijn dat zelfs over een eigen leervermogen en geheugen beschikt.

Het hart is ook endocriene klier

Onderzoek heeft ook aangetoond dat het hart niet alleen bijzonder intelligent is, maar bovendien een endocriene functie vervult en zelfstandig tal van hormonen en neurotransmitters produceert. Deze signaalstoffen hebben een enorme invloed op het functioneren van onze hersen- en lichaamsfunctie. Onder de hormonen die het hart produceert, is oxytocine – ook wel het ‘bindings- of knuffelhormoon’.

Energetische transmitter

Pas recentelijk is de wetenschap gaan inzien dat het hart ook een elektromagnetisch veld uitzendt en met uiterst gevoelige apparatuur is deze nu te meten én te interpreteren. Het hart zendt een krachtig elektromagnetisch signaal uit, zelfs vele malen sterker dan dat van de hersenen. Dit elektromagnetische veld kan een vitale synchroniserende rol spelen voor de gezondheid van ons lichaam, maar ook voor dat van anderen, direct om ons heen.

Hartintelligentie en emoties

Ons hart maakt deel uit van ons emotionele systeem. Wetenschappers begrijpen nu dat het hart niet alleen reageert op emotie, maar dat het ook signalen genereert die onze emoties voortdurend beïnvloeden.

Hiermee zijn onze hartsignalen van grote invloed op onze perceptie en de cognitieve functie. Ons hart is namelijk door middel van een uitgebreid communicatienetwerk verbonden met de hersenen.

Onderzoeken van het HeartMath Institute naar de elektrofysiologische eigenschappen van het hart, hebben zelfs aangetoond dat het hart een sleutelrol vervult bij de intuïtie. Hoewel er nog veel te ontdekken valt, lijken vooralsnog vele eeuwenoude wijsheden nu door de wetenschap te worden onderbouwd.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies