Het veld: vormt informatie de basis van ons universum?

het veld kwantumfysica matrix

Het veld of de matrix, is een geheel dat de mensheid al duizenden jaren fascineert. Wetenschappers, filosofen, maar ook de gewone man hebben tot voor kort alleen maar aannames kunnen doen naar wat ons universum nu eigenlijk is. De moderne wetenschap – en dan met name de kwantumfysica – geeft ons eindelijk het antwoord: ons universum is een oneindige zee van informatie en energie.

Het is fascinerend om er bij stil te staan dat de oudste geschriften van onze planeet reeds wezen op de relatief recentelijk verkregen wetenschappelijke inzichten over ons universum. Duizenden jaren geleden suggereerden de oude Veda’s reeds dat het universum een geheel was dat alles met elkaar verbond. Ook de Dode Zee-rollen en geschriften van de oude Grieken en Romeinen wezen op een ‘universeel geheel’ (uni-versum).

Wat is Het Veld?

Het veld is een oneindige zee aan informatie en energie die alles in het universum met elkaar verbindt. Het veld is hiermee een onuitputbare bron van wijsheid waaruit we kunnen putten, mits we dit op de juiste manier doen, maar daarover later meer.

Binnen Het Veld is er een plaats waar alles begint, een plek van pure energie. Hier is alles mogelijk, alles, variërend van ons persoonlijke succes, overvloed en genezing, tot falen, tekorten en ziekte. Alles begint hier. Via onze persoonlijke perceptie zoals verbeelding, verwachting, veroordeling en passie, geven we betekenis aan onze realiteit.

Alles is één geheel

Alles binnen het universum is één geheel. Het oude paradigma waarin we alles apart zien, is door de modernste inzichten binnen de kwantumfysica ontkracht. De ‘lege’ lucht tussen ons in is namelijk helemaal niet ‘leeg’, maar gevuld met energie en informatie.

Alles in ons universum is energetisch met elkaar verbonden door middel van dit oneindige veld van informatie. Terwijl we vroeger geloofden in het ‘Butterfly Effect’ – in feite de kwestie van oorzaak en gevolg – hebben kwantumfysici ontdekt dat tijd geen rol speelt. Dit betekent dus dat een gebeurtenis niet een gevolg is van een andere gebeurtenis. Binnen het universum bestaan alle mogelijkheden en uitkomsten reeds, aangezien de mogelijkheden en de uitkomsten via het oneindige veld van informatie met elkaar hebben gecommuniceerd.

Met deze inzichten in het achterhoofd is het noodzakelijk dat we onszelf zien als een deel van een groter geheel. In feite zijn we zelfs dit grotere geheel.

Holografisch universum

Net zoals we deel zijn van een groter geheel, zo weerspiegelen we zelf ook dit grotere geheel. Je kent misschien nog wel die geribbelde holografische kaartjes uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Waarop je, als je ze tegen het licht draaide, de afbeelding zag bewegen. Dit waren holografische afbeeldingen.

Een holografisch universum klinkt ingewikkeld, maar is dat niet. In feite betekent het dat elk deeltje uit het universum, hoe klein ook, het grotere geheel weerspiegelt en dus reeds bevat. Stel dat je een holografische afbeelding hebt van een superheld, dan bevat elk deeltje van het hologram de complete afbeelding van de superheld, maar dan in het klein.

Hetzelfde werkt het universum: ik ben niet ‘ik’ en jij bent niet ‘jij’, we maken samen met zijn allen deel uit van het geheel. En samen weerspiegelen we ons universum.

Contact maken met Het Veld

De grote vraag is: hoe maken we contact met Het Veld? Hoe kunnen we gebruik maken van die oneindige zee van informatie en energie? Hoe kunnen we onze eigen toekomst creëren? Al dit soort vragen zijn samen te brengen in het feit dat zowel de werking van onze hersenen als het universum holografisch van aard zijn.

Wetenschappers hebben ontdekt dat je contact met het universum kunt maken door de taal te ‘spreken’ van het universum. De taal van het universum is emoties en gevoelens. Aangezien alles wordt weerspiegeld in ons holografische universum, betekent dit dat negatieve emoties negativiteit het universum insturen, dat deze op haar beurt weerspiegelt en deze keurig terugstuurt.

Aan de andere kant zorgen positieve emoties dat positiviteit wordt teruggezonden vanuit het universum. Dit is dan ook een verklaring waardoor het met positief ingestelde mensen meestal goed gaat.

Train jezelf in positiviteit en je zal eindeloos gebruik kunnen maken van de oneindige intelligentie en energie van het universum!

Eigenschappen van Het Veld

Het Veld beschikt over een aantal eigenschappen. Deze kenmerken beschrijft Gregg Braden prachtig en heel uitgebreid in zijn boek The Divine Matrix. Onderstaand som ik de principes kort voor je op.

1. Het Veld is de houder van het geheel, van het universum, de brug tussen alle dingen en de spiegel die ons laat zien wat we hebben gecreëerd.

2. Alles in Het Veld is verbonden met elkaar.

3. Om gebruik te kunnen maken van de kracht van het universum, moeten we onszelf zien als een deel van het geheel en als participant hierin, niet als een apart iemand die van alles ‘overkomt’.

4. Zodra je met iets of iemand contact hebt gemaakt, ben je altijd met elkaar verbonden, of de verbinding fysiek blijft of niet, dat maakt niet uit.

5. Het focussen van ons bewustzijn zorgt voor creatie. Bewustzijn creëert!

6. We beschikken over alle vermogens om de veranderingen te creëren die we kiezen.

7. De focus van onze aandacht wordt onze realiteit.

8. Om simpelweg te zeggen dat we voor een nieuwe realiteit kiezen is niet genoeg. We moeten het voelen en daarvan overtuigd zijn.

9. Gevoel en emotie is de taal van Het Veld. Voel jezelf alsof je je doel reeds hebt bereikt en het universum zal je gevoel beantwoorden. Dat is ook het basisprincipe van de Wet van Aantrekkingskracht.

10. Niet elk gevoel zal volstaan. De emoties die zorgen voor creatie moeten geen betrekking hebben op het ego of op oordelen.

11. We moeten datgene worden in ons leven dat we willen ervaren als onze beleving.

12. We zijn niet gebonden aan de natuurwetten zoals we die tegenwoordig kennen.

13. In een holografisch universum weerspiegelt elk deeltje het geheel en samen vormen alle deeltjes het geheel.

14. Het universeel verbonden hologram van bewustzijn belooft dat het moment waarop we onze wensen en verlangens creëren, deze al ontvangen zijn op hun bestemming.

15. Door het hologram van bewustzijn wordt elke verandering in ons leven overal weerspiegeld in onze wereld.

16. Het minimum aantal mensen dat nodig is om een verandering in bewustzijn te veroorzaken is √1% van de bevolking. (zie uitleg Global Coherence Project verderop)

Hartcoherentie en Het Veld

Hartcoherentie is een psychofysiologische toestand die wordt gekenmerkt door optimale orde en harmonie in zowel onze psychologische (mentale en emotionele) als fysiologische (lichamelijke) lichaamsprocessen. In een staat van coherentie werken het hart, onze longen en onze hersenen perfect samen.

Dit betekent dus dat wanneer we in een staat van hartcoherentie verkeren, we optimaal contact kunnen maken met Het Veld, met de matrix van oneindige intelligentie.

Synchroniciteit

Veel mensen vragen zich af wanneer ze dan ‘contact hebben met Het Veld’. Je bent in contact met de matrix wanneer je synchroniciteiten gaat opmerken. Steeds vaker kom je ‘toevalligheden’ tegen die zich in jouw belang ontvouwen. Je kijkt op de klok om 11:11 of 12:12, stomtoevallig op het moment dat je aan je toekomstdoelen denkt.

Het gaat erom deze synchroniciteiten te leren herkennen. Je gaat merken dat puzzelstukjes op hun plek vallen en dat de weg naar je droomdoelen steeds gedetailleerder wordt. Dit is het proces waarin het universum voor jou gaat werken. Het voelt alsof je in een flow zit en alles vanzelf lijkt te gaan.

Global Coherence Project

Het Global Coherence Project is een project waarbij mensen wereldwijd samen in een staat van hartcoherentie komen met een bepaald doel. Dit doel kan zijn om voor vrede te zorgen, om verkeersslachtoffers te beperken of om simpelweg positiviteit de wereld in te helpen.

Tijdens de jaren 80 werden hiermee de eerste experimenten uitgevoerd in het Midden-Oosten. De oorlog tussen Israël en Libanon eiste vele slachtoffers. In een experiment dat het International Peace Project in the Middle East heette, werd duizenden mensen geleerd hoe ze door middel van transcendente meditatie een bepaalde energie het universum in konden helpen.

Op de dagen waarop ze samen mediteerden elke maand, steeds op een ander tijdstip, nam het aantal terroristische aanslagen af, werden er minder mensen het ziekenhuis binnengebracht en nam zelfs het aantal verkeersslachtoffers af.

Aangezien het experiment steeds op een ander tijdstip en onaangekondigd plaatsvond, konden de wetenschappers met zekerheid vaststellen dat gebeden van de mediteerders verband hielden met het afgenomen geweld. Wel was het zo dat nadat de meditatie voor vrede was beëindigd, het geweld direct weer toenam.

Wat deze experimenten laten zien met betrekking tot Het Veld is dat we met behulp van onze emoties dus daadwerkelijk de realiteit kunnen sturen met onze intentie, mits deze dus oprecht is en geen betrekking heeft op het ego en oordelen.

Wij maken gebruik van cookies