Is geluk meetbaar? Ja, met de modernste technieken is levensgeluk te meten, ook voor jou!

Is Geluk Meetbaar Geluk Meten

Geluk is een begrip dat al duizenden jaren bestaat, maar in al die tijd heeft er nooit een parameter voor bestaan. Want wanneer ben je gelukkig? Als een fijne relatie hebt? Als je steenrijk bent? Of vrij van zorgen? Of wellicht zijn al deze factoren van belang. Het begrip geluk heeft meerdere betekenissen. Van Dale beschrijft geluk als:

1. Een gunstige samenloop van omstandigheden; = voorspoed: hij heeft altijd geluk boft altijd; van geluk mogen spreken veel geluk hebben; op goed geluk op de gok

2. Een aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt

Wanneer je rondvraag doet bij mensen, lijkt geluk toch niet zo eenvoudig te omschrijven. Vrijwel iedereen blijkt zijn eigen interpretatie te hebben van gelukkig zijn. Wel hebben alle reacties een gelijke noemer, want iedereen die het gevoel van geluk omschrijft, legt het uit als een fijn en aangenaam gevoel, iets dat je in je hart voelt.

Onderzoek naar gelukkig zijn

In de loop der tijd is er veel onderzoek gedaan naar het gevoel van gelukkig zijn. Empirisch onderzoek begon in de jaren zestig van de vorige eeuw in verschillende takken van de sociale wetenschappen.

In de psychologie wordt de term gebruikt om de geestelijke gezondheid aan te duiden. Jahoda (1958) zag geluk als een criterium voor ‘positieve geestelijke gezondheid’, en items erover kwamen naar voren in de baanbrekende epidemiologische onderzoeken naar geestelijke gezondheid door Gurin, Veroff & Feld (1960) en Bradburn & Caplovitz (1965).

De meeste empirische onderzoeken naar de gelukservaring zijn gebaseerd op grootschalige bevolkingsonderzoeken, maar er zijn ook veel onderzoeken naar specifieke groepen, zoals alleenstaande moeders, studenten of loterijwinnaars. Het grootste deel van deze onderzoeken draait om eenmalige vragenlijstonderzoeken, maar er zijn een aantal vervolgonderzoeken en zelfs enkele experimentele onderzoeken.

De definitie van geluk

De definitie van ‘geluk’ is eenvoudig: ‘De staat van gelukkig zijn’. Maar dat beschrijft de term ‘gelukkig’ nog niet. Misschien moeten we er wat dieper in duiken. De definitie van ‘gelukkig’ is iets duidelijker: ‘plezier of tevredenheid voelen of tonen’.

Dat is beter! Geluk is dus de staat van het voelen of tonen van plezier of tevredenheid. Uit deze definitie kunnen we een paar belangrijke punten over geluk afleiden:

  • Wanneer je gelukkig bent, is er sprake van een toestand, geen eigenschap; met andere woorden, het is geen langdurig, permanent kenmerk of persoonlijkheidskenmerk, maar een meer vluchtige, veranderlijke toestand.
  • Gelukkig zijn wordt gelijkgesteld met het voelen van plezier of tevredenheid, wat inhoudt dat het niet mag worden verward met vreugde, extase, gelukzaligheid of andere intensere gevoelens.
  • Geluk kan je zowel voelen als laten zien, hetgeen betekent dat gelukkig zijn niet noodzakelijk een interne of externe ervaring is, maar beide zijn.

De Nederlandse website Encyclo.nl geeft de definitie: Geluk is een emotie en betekent ’tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden’, ofwel ‘gelukkig zijn’. Dit is het tegenovergestelde van ongelukkig, wat bestaat uit een ontevreden gevoel.

Is Geluk Meetbaar Geluk Meten

Is geluk meetbaar?

Ja, ons geluksgevoel is voor een belangrijk deel meetbaar met de apparatuur die ontwikkeld is door HeartMath Institute in Amerika. De nauwkeurige apparatuur die HeartMath ontwikkelde stelt ons in staat om hartcoherentie te meten.

Om dit beter te kunnen begrijpen, moeten we even een uitstapje maken naar het onderzoek dat het instituut de afgelopen 30 jaar heeft uitgevoerd naar de functie van ons hart. HeartMath onderzoekers kwamen er namelijk achter dat ons hart beschikt over een 40 duizendtal neuronen en daarmee blijkt ons hart meer te zijn dan een pomp die zorgt voor bloedcirculatie. Ons hart beschikt over een eigen brein, het hartbrein.

Hartcoherentie is een toestand waarin ons hartbrein en geestesbrein in harmonie samenwerken en waarin we ons optimaal gelukkig voelen. Dit geluksgevoel komt vooral voort uit een gevoel van dankbaarheid, wat overigens een van de krachtigste gevoelens is om een staat van hartcoherentie op te wekken.

HeartMath apparatuur

De HeartMath apparatuur waarmee je geluk kunt meten zij gelukkig geen duizenden euro’s dure medische apparatuur waar je een zaal voor nodig hebt om ze te kunnen plaatsen. In tegenstelling. De apparaatjes zijn zeer draagbaar en verkrijgbaar voor een zeer schappelijke prijs. Met de kortingscode Heartcore17 krijg je bovendien 5% korting op de aanschafprijs> (niet i.c.m. met andere aanbiedingen).

Wij maken gebruik van cookies