De kwantum theorie en de creatie van onze eigen realiteit

kwantum theorie realiteit

“De kwantum theorie is de theoretische basis van de moderne fysica die de aard en het gedrag van materie en energie op atomair en subatomair niveau verklaart. De aard en het gedrag van materie en energie op dat niveau worden soms aangeduid als kwantumfysica en kwantummechanica.” Normaal zou een dergelijke intro afschrikken om verder te lezen, maar als je erbij stilstaat dat deze uitleg je kan helpen om je dromen te verwezenlijken, dan zou ik toch maar even verder lezen.

Max Planck en zijn kwantum theorie

In 1900 presenteerde natuurkundige Max Planck zijn kwantum theorie aan de Duitse Fysische Maatschappij. Hij had onderzoek gedaan naar de reden dat straling van gloeiend materiaal van kleur verandert, naarmate de temperatuur stijgt of daalt. Denk aan een stuk ijzer dat wordt verhit: eerst kleurt het rood, dan oranje en dan blauw.

Hij ontdekte dat hij, door de aanname te doen dat energie is opgebouwd uit verschillende delen, net zoals materie dat is, dus niet zoals een constante elektromagnetische golf, zoals eerder werd aangenomen en daarom dus meetbaar was. Het bestaan ​​van deze delen werd de eerste veronderstelling van de kwantum theorie.

Planck stelde een wiskundige vergelijking op om deze individuele eenheden van energie weer te geven. Hij noemde ze quanta. Hij ontdekte dat bij bepaalde temperaturen (exacte veelvouden van een basis minimumwaarde), de energie van een gloeiend voorwerp verschillende gebieden van het kleurenspectrum bezette.

Plancks ontdekking leverde hem de Nobelprijs op in 1918, maar dat was slechts de basis voor de kwantum theorie die we tegenwoordig kennen, want in de loop der decennia is deze enorm uitgebreid door voortschrijdende en nieuwe inzichten.

De ontwikkeling van theorie van Max Planck

In 1900 ging Planck er vanuit dat energie werd opgebouwd uit verschillende eenheden, of quanta. Vervolgens stelde Albert Einstein dat naast energie ook straling op dezelfde manier wordt gekwantificeerd.

De twee belangrijkste interpretaties van de implicaties van de kwantum theorie voor de aard van de werkelijkheid, zijn de ‘interpretatie van Kopenhagen’ en de ‘theorie van de vele werelden’. Niels Bohr introduceerde de Kopenhagen-interpretatie van de kwantum theorie, die beweert dat een deeltje meetbaar is (bijvoorbeeld een golf of een deeltje), maar dat men niet kan aannemen dat het specifieke eigenschappen heeft, of überhaupt bestaat, tótdat het wordt gemeten. Eenvoudig uitgelegd betekent dit volgens Bohr: objectieve realiteit bestaat niet.

Dit vertaalt zich naar een principe dat ‘superpositie’ wordt genoemd en dat principe geeft aan dat hoewel we niet weten wat de status van een object is, het zich eigenlijk in alle mogelijke toestanden tegelijkertijd bevindt, zolang we het niet waarnemen.

De tweede interpretatie van de kwantum theorie is die van ‘de vele werelden’, ofwel de multiversumtheorie. Deze theorie houdt in dat zodra er een mogelijkheid bestaat dat een object zich in een bepaalde toestand bevindt, het universum van dat object transmuteert in een reeks parallelle universums, precies gelijk aan het aantal mogelijke toestanden waarin het object kan bestaan. Dit betekent dat elk universum een ​​unieke enkele mogelijke toestand van dat object bevat. Bovendien is er een mechanisme voor interactie tussen deze universums dat op een of andere manier toestaat dat alle toestanden op een of andere manier toegankelijk zijn.

De kwantum theorie en jouw realiteit

Zoals je kunt lezen biedt de kwantum theorie het belangrijke inzicht dat zowel onze subjectieve als objectieve perceptie niet onomstotelijk de waarheid is. Bovendien is de ‘waarheid’ aanwezig in alle mogelijkheden die het universum biedt en deze waarheid is pas waarneembaar wanneer we onszelf daarvan bewust zijn.

Hiermee is binnen de kwantum theorie alles mogelijk en zijn we niet langer gebonden aan de lineaire Newtoniaanse theorie van oorzaak-gevolg.

Wanneer je jouw eigen realiteit en toekomst bekijkt vanuit dit perspectief, dan kun je je dus voorstellen dat jouw lot niet ‘allang bezegeld is’. Zolang je jezelf ergens niet van bewust bent, bestaan nog steeds alle mogelijkheden.

Wanneer ons universum inderdaad holografisch van aard is, zoals sommige wetenschappers beweren, dan zijn de mogelijkheden eindeloos en zijn we zelfs in staat om onze toekomst te creëren zoals we die willen. De wetenschapper en auteur Gregg Braden schreef hierover het topboek The Divine Matrix, een van de meest indrukwekkende boeken die ik ooit heb gelezen. In dit boek knoopt hij oude wijsheden met de modernste inzichten uit de kwantumfysica, zet hij in anderhalve pagina de evolutietheorie in zijn hemd en zet hij bovendien je wereld op zijn kom, want niets is zoals dacht dat het was. En het knappe is, allemaal in begrijpelijke taal!

Wij maken gebruik van cookies