Kwantumbewustzijn, bewustzijn vanuit kwantumperspectief

kwantumbewustzijn

Bij woorden als kwantumfysica, kwantumuniversum en kwantumbewustzijn schieten veel mensen in de weerstand. De link met Einstein en andere grote wetenschappers zorgt direct voor de aanname dat dit onderwerp ‘wel te hoog gegrepen zal zijn’.  

Het woord ‘kwantum’ betekent in feite niets meer dan ‘klein’. En fysica is de studie van het fysieke universum. Einstein bevestigde door onder een microscoop te kijken wetenschappelijk de fundamentele waarheden over het leven, de natuur en het universum. Einstein’s bevindingen helpen verklaren waarom veel dingen zijn zoals ze zijn, waaronder ook het kwantumbewustzijn.

Bewustzijn vs kwantumbewustzijn

Het menselijke bewustzijn is binnen de moderne psychologie al meer dan 100 jaar een belangrijk studieobject. In feite is bewustzijn niet meer dan een geestesvermogen dat ons in staat stelt om  onszelf in de buitenwereld waar te nemen en hiervan een besef te hebben.

Ons bewustzijn kunnen we echter ook upgraden naar een kwantumbewustzijn, een vorm van bewustzijn, waarbij we alles bekijken vanuit het kwantumperspectief. Het kwantumbewustzijn is een groep hypothesen die stelt dat de klassieke mechanica het bewustzijn onvoldoende kan verklaren. Het stelt dat kwantummechanische verschijnselen, zoals kwantumverstrengeling en superpositie, een belangrijke rol kunnen spelen in de hersenfunctie en de basis zouden kunnen vormen voor een verklaring van bewustzijn.

Om het kwantumbewustzijn goed te kunnen begrijpen, zijn er een aantal basisbouwstenen vanuit de kwantumfysica die je moet kennen.

Basisbeginselen vanuit de kwantumfysica

1. We komen allemaal uit dezelfde bron.

Het heelal bestaat deeltjes en uit (energie)golven. Wanneer we 13,7 miljard jaar teruggaan in de tijd naar de oerknal, toen waren deeltjes samengeperst in het formaat van een suikerklontje. Dit betekent dat jij, ik en alle materie waarmee je bent omringd ooit deel uitmaakten van hetzelfde deeltje waarmee nu het heelal is gevuld.

Alle deeltjes waaruit het heelal bestaat, zijn nu van elkaar gescheiden en breiden zich steeds verder uit, maar energetisch zijn ze allemaal nog steeds met elkaar verbonden. Iedereen op deze planeet is dus in feite één. We zijn allemaal afkomstig uit hetzelfde deeltje, een mooi startpunt om het leven op een andere manier te bekijken: in plaats van elkaar als afzonderlijk te beschouwen, zijn we dus vanuit een kwantumperspectief eigenlijk één.

In 1944 identificeerde Max Plank het bestaan ​​van het ‘verenigde veld’. Hij noemde het de Matrix. Hij geloofde dat er, naast alles wat we kunnen zien, inclusief ons lichaam, er een intelligente en bewuste geest is, iets dat alles met elkaar verbindt.

Gregg Braden noemt dit de goddelijke matrix. Anderen noemen het God. Hoe je het ook noemt, de goddelijke matrix is ​​veel groter en oneindig veel krachtiger dan de globale matrix die het materiële bestaan ​​regeert.

2. Alles is met elkaar verbonden

In 1997 werd in Genève een experiment uitgevoerd waarbij één subatomair deeltje in twee delen werd opgesplitst. Vervolgens werden de twee delen van elkaar gescheiden. De ene helft werd zeven tien kilometer de ene richting gestuurd en de andere helft werd tien kilometer in de andere richting gestuurd. De twee deeltjes waren dus 20 kilometer van elkaar verwijderd.

De wetenschappers ontdekten dat hoewel de twee deeltjes fysiek van elkaar gescheiden waren, ze toch nog steeds energetisch met elkaar verbonden waren. Wanneer het ene deeltje energetisch werd beïnvloed, reageerde het andere deeltje exact hetzelfde, alsof het dezelfde ervaring had.

Dit vertelt ons dat, als materie eenmaal fysiek verbonden is geweest, dat het zelfs wanneer het dan fysiek van elkaar wordt gescheiden, het nog altijd energetisch met elkaar verbonden is, vooral altijd. Dit is een geweldig voorbeeld van hoe het kwantumbewustzijn werkt

Hetzelfde geldt voor ons hartbrein. Dit neuronale netwerk in ons hart stelt ons in staat om een energetische connectie te maken met onze omgeving. Ons hartbrein zorgt dat we allemaal constant communiceren met elkaar, via het energetisch geladen ‘veld’, dat in feite een ‘collectief brein’, een oneindige zee van informatie is.

We zijn allemaal met elkaar verbonden, op manieren die we pas net beginnen te begrijpen.

3. Alles is energie

Energie en materie zijn één. Dat stelde Einstein al met zijn E = MC2. Maar wanneer je de ‘leegte’ bekijkt vanuit een kwantumperspectief, dan is het hele universum niet leeg, en ook niet de ‘lege’ ruimte waarmee we onszelf omgeven. Al deze ruimte is geladen met energie, of liever gezegd, trillingen of frequentie.

Wanneer je een atoom neemt, dan ga je er vanuit dat deze bestaat uit vaste materie. Toch bestaat dit atoom voor het grootste deel uit ‘lege’ ruimte, uit energie, uit trillingen. Het meest solide dat je over subatomaire materie kunt zeggen, is dat het uit informatie bestaat. Subatomaire deeltjes zijn stukjes data. Atomen zijn geen dingen, het zijn slechts neigingen. Alle materie is energie en alle energie die trillingen veroorzaakt.

Vanuit dit perspectief is het noodzakelijk al het andere wat je ooit gedacht hebt, te heroverwegen. Want wat is de realiteit die je waarneemt nu eigenlijk? Niets is meer solide en concreet. De werkelijkheid bestaat uit golven van frequenties en informatie. Sterker nog, we bestaan ​​uit pure energie. We zijn geconcentreerde golven van bewustzijn en licht.

Als je vanuit het kwantumbewustzijn dit echt kunt voelen en begrijpen, zal je leven voor altijd veranderen.

4. Energie is informatie

Wat is realiteit? Wat is de definitie van realiteit? Je brein kent geen verschil tussen realiteit en perceptie. Wat er om je heen gebeurt, interpreteert het brein als realiteit, gebaseerd om je eerdere ervaringen en overtuigingen.

Wetenschappelijke experimenten met hersenscans geven ons een mooi inkijkje in hoe het brein informatie verwerkt. De hersenscans laten zien dat dezelfde hersengebieden oplichten wanneer we onszelf een object voorstellen, als wanneer we het daadwerkelijke object bekijken.

Ofwel, het brein kent geen verschil tussen zien met de ogen en de verbeelding met de hersenen. Dus, wat is dan realiteit? Onze hersenen werken niet anders als een interpretator van informatie. Deze  data passeren in onze hersenen een aantal perceptuele filters en die projecteren de informatie als onze realiteit. Op deze manier kunnen we onze eigen realiteit creëren.

Het emotionele brein speelt daarbij een belangrijke rol. Als je bang bent voor armoede, dan zal het reptielenbrein hierop reageren alsof het reeds is gebeurd. Het maakt niet uit of je overleving daadwerkelijk in het gedrang komt. Je leeft dan in een staat van terreur, paniek of angst. De energie die je in die toestand het kwantumveld instuurt, wordt weerspiegeld in jouw ‘realiteit’. De frequenties die je uitzendt, trekken dezelfde frequenties aan, ofwel armoede en een gevoel van paniek.

Wanneer je je beroept op het kwantumbewustzijn en je echt gelooft dat oneindige mogelijkheden en kansen voor het oprapen liggen, dan zal je hartbrein resoneren met vreugde en onbeperkte mogelijkheden. Hiermee ben je in staat om een realiteit vol kansen en mogelijkheden te creëren, die op hun beurt ook op je afkomt, precies het tegenovergestelde van de negatieve emoties.

5. Zet het kwantumveld voor je aan het werk

Om het kwantumbewustzijn voor je te kunnen laten werken, is het belangrijk een ‘steen in het water’ te gooien. Geen fysieke steen, maar een virtuele. Met deze beeldspraak bedoel ik dat je actie moet ondernemen. Net zoals er niets gebeurt als je blijft afwachten, heeft actie reactie tot gevolg. Door actie het energieveld in te helpen, gaan de rimpelingen in het ‘wateroppervlak’ voor je aan het werk om je doelen te verwezenlijken. De acties die je onderneemt, zijn in eerste instantie je gedachten die je zelf kunt controleren. Door positieve gedachten, affirmaties en positieve gevoelens te ervaren, breng je met positiviteit de kwantumvijver in beweging.

Realiseer jezelf dat jíj de steen bent die het water in beweging brengt. Jij bepaalt de mate van positiviteit en constructiviteit. Het zijn jouw gedachten en emoties die bepalen hoe het kwantumveld – dat in wezen holografische van aard is – jouw realiteit weerspiegelt.

De kwantumvijver maakt op zijn beurt deel uit van de kwantumoceaan, het oneindige ‘veld’ van informatie dat het volledige heelal omvat.

Kwantumbewustzijn: de kracht van gedachten

Toen op 9 september 2001 twee vliegtuigen de Twin Towers invlogen, geloofden 300 miljoen mensen wereldwijd dat dit de daad was van een paar moslimterroristen. Deze gedachtegolf bracht een enorme vloedgolf van emoties teweeg. De beroering die deze emoties teweegbracht in het kwantumbewustzijn, was groot genoeg om een oorlog te ontketenen.

Hoe meer mensen een gemeenschappelijke overtuiging delen, hoe groter het golfpatroon dat de overtuiging vormt. Hoe meer mensen een gemeenschappelijk paradigma delen, hoe groter de invloed op het kwantumveld.

Je kan je dus voorstellen dat als je een positieve gedachte of een warm gevoel de kosmos instuurt, dat dit altijd effect heeft, hoe klein deze ook is. Als je de kracht van gedachten kent, zal je niet snel meer negatief denken. Conditioneer jezelf om positieve gedachten te denken. Het kwantumbewustzijn zal je dankbaar zijn, en andersom ook!

Wij maken gebruik van cookies