Kwantumtheorie: ons heelal is één groot harmonieus geheel

kwantumtheorie kosmos heelal harmonieus geheel

Wat is de ‘lege’ lucht tussen ons in? Waarmee is het universum gevuld, buiten planeten, sterren, zwarte gaten en asteroïden? Het zijn vragen die de mensheid al eeuwen bezighouden. De kwantumtheorie geeft hierop een nieuwe kijk.

Er is een plaats waar alles begint, een locatie van pure energie. Daar begint alles voor de kwantum realiteit; het is een plek waar alles mogelijk is. Daar begint ziekte, maar ook voorspoed en overvloed. Het is een locatie die zo geheimzinnig is, dat we er eigenlijk nauwelijks in durven te geloven.

Hoe zit het bijvoorbeeld met energie? Zijn we misschien in werkelijkheid allemaal energetisch met elkaar verbonden? In hoeverre is de wet van aantrekkingskracht van toepassing? Is ons universum wellicht holografisch?

Kwantumtheorie en de oerknal

Kijk eens goed om je heen en wellicht zie je hoe alles in onze omgeving is geordend. Maar ook wanneer er sprake is van chaos, vindt de natuur altijd weer een balans. Het is een voortdurend proces van ontwikkeling, waarbij het evenwicht altijd weer wordt hersteld. Denk maar eens aan een steen die in het water wordt gegooid. Uiteindelijk wordt het water weer net zo rimpelloos als daarvoor. Sinds de oerknal is het heelal helemaal hersteld van de chaos die ons universum heeft gevormd.

Miljarden jaren geleden explodeerde een supernova waardoor onder andere ons zonnestelsel werd gevormd. In reactie op de chaos die was ontstaan begon het herstelproces direct en begon bijvoorbeeld onze aarde zich ook te organiseren. Onze aarde was een gesmolten rots die om de zon heen cirkelde en langzaam begon de aardkorst uit te harden. Het vocht dat hierbij vrijkwam vormde de dampkring en er kon regen vallen, zodat zeeën, meren en rivieren konden worden gevormd.

Al snel ontstond er leven in de oceanen. Eéncelligen evolueerden tot planten, vissen, insecten, bomen, dieren en ook de mens. Allemaal maken we deel uit van het proces van voortdurende ordening en het is verbazingwekkend hoe we alles om ons heen deel uitmaakt van dit harmonieuze geheel.

De creatieve patronen van het leven

Je hebt waarschijnlijk al wel eens opgemerkt dat er overal patronen zijn waar te nemen die zich herhalen. Denk aan de opbouw van Romanesco broccoli. Ook dit valt te verklaring binnen de kwantumtheorie, waarbij zich altijd patronen ontwikkelen.

Naast andere levensvormen zien we ook in onze mensenwereld hoe de ontwikkeling zich op een soort van zelfde manier voltrekt en organiseert. We beginnen allemaal als een cel die zich voortdurend deelt en vermenigvuldigt. Op een gegeven moment gaan de clusters cellen zich organiseren en vormen ze organen, zoals het hart, de lever, botten of hersenen.

Sta er eens bij stil hoe we als mens zijn opgegroeid, hoe we volwassen zijn geworden en niet meer groeien, maar wel blijven leven. Elke dag nemen we materialen op uit onze omgeving: water, eiwitten, calcium, zuurstof en andere stoffen zorgen dat we de complexe levende structuur van ons lichaam kunnen behouden.

De filosoof Alan Watts heeft het zo mooi onder woorden gebracht: ”Je bent niet alleen een persoon, je bent een bewuste uitdrukking van de aarde, van de sterren, van de evolutie van de natuur en de hele kosmische geschiedenis.” Deze uitspraak pas perfect in het verhaal van de kwantumtheorie.

Hoe wij weer in verhouding staan tot onze omgeving, komt ook weer op hetzelfde neer. We leven in een ‘co-evolutionaire spiraal’. We leren van onze ervaringen en zo doen alle organismen om ons heen dat ook. We leren van elkaar. Alles staat tenslotte met elkaar in verbinding in de oneindige ruimte en energie van de kosmos. En uiteindelijk maken we allemaal deel uit van de perfecte balans.

Symfonie van de kosmos

Binnen de kwantumtheorie is in onze kosmos elk wezen een uitdrukking van het onderling verbonden web, waarbij alle losse onderdelen samen de symfonie van de kosmos vormen. Net zoals alle systemen in de natuur, maken ook wij, van micro- tot macroniveau deel uit van deze complexe systemen. Net zoals alle losse onderdelen samen een systeem vormen, zo maken wij ook deel uit van een geheel: atomen vormen moleculen, moleculen vormen cellen. Cellen vormen samen een lichaam dat weer deel uitmaakt van een groter georganiseerd geheel etc.

Al deze stelsels ontwikkelen zich voortdurend. Dit gebeurt bij ons op aarde, in en rond ons eigen lichaam, maar ook overal ons ons heen, tot in de verste sterrenstelsels.

Het is toch eigenlijk prachtig om bij stil te staan bij hoe alles met elkaar in verband staat, hoe onze onmetelijke ruimte zichzelf organiseert en hoe het wonder van het leven zich in dit geheel handhaaft.

Hoe maken we optimaal deel uit van de kwantmtheorie?

Het zelfsturende en het zichzelf stabiliserende vermogen van ons universum biedt ons als mensheid prachtige mogelijkheden om optimaal van het leven te genieten. Door ons leven te leiden vanuit ons hart, kunnen we niet alleen een positieve bijdrage leveren aan onze aarde en het universum, we kunnen bovendien hier zélf ook enorm van genieten.

Onze geest en ons hart zijn in staat bijzonder effectief samen te werken. In een staat van hartcoherentie werkt ons lichaam als in een flow; we zijn dan in staat op de toppen van ons kunnen een mooie bijdrage te leveren aan ons universum, van microniveau tot macroniveau. Lees meer over hartcoherentie.

Hoewel de klassieke wetenschap zich nog altijd vastklampt aan het Newtoniaanse model van oorzaak-gevolg, werpt de kwantumtheorie licht op een andere invalshoek om ons heelal en alles wat zich daarin bevindt. Steeds meer wetenschappelijk bewijs laat zien dat de kwantumtheorie alles kan verklaren, omdat alle uitkomsten ‘reeds bestaan’. Het is een fascinerende wetenschap waarvan we zelf deel uitmaken en onze toekomst zelf kunnen bepalen!

Wij maken gebruik van cookies