De neurologie van visualisatie: visualiseren werkt écht bij het realiseren van je doelen

neurologie van visualisatie visualiseren doelen

Het is altijd leuk om te weten hoe bepaalde dingen werken in het leven. Zeker als het je iets oplevert, is het de moeite waard om jezelf even op de hoogte te stellen. Zo ook met visualisatie, want waarom lees je overal dat je moet visualiseren om je doelen te bereiken? In dit artikel leg ik je de neurologie van visualisatie uit en leer je waarom het zo belangrijk is om je doelen te visualiseren.

Waarom visualisatie?

Overal op internet, maar ook in boeken lees je dat je visualisatie moet toepassen als je bepaalde doelen wilt nastreven. Of het nu gezondheidsdoelen, enorme rijkdom of studie betreft, visualiseren helpt. Althans, dat zeggen ze allemaal.

Door je doelen te visualiseren, maak je ze concreet. Wie de kracht van visualisatie kent, weet dat je hierbij kunt ‘spelen’ met allerlei submodaliteiten om je visualisatie-ervaring te intensiveren en te bekrachtigen.

De kracht van visualisatie

Zelf heb ik ook de ervaring opgedaan hoe mooie visualisatie kan werken. Toen ik onlangs een prachtige nieuwe Chevrolet Corvette voorbij zag rijden, stelde ik mezelf voor hoe dat zou zijn. Ik zag mezelf in die auto zitten en stelde me voor hoe het nieuwe interieur zou ruiken. Ook hoorde ik de krachtige V8 motor al gretig grommen als ik het gaspedaal intrapte.

Het voelde allemaal heel fijn, niet alleen de stevige kuipstoelen, ook gewoon het ‘feit’ dat ík in die auto zat, het hoorde bij mij. En het voelde goed om met mijn nieuwe auto een rondje te doen langs mijn vrienden om mijn nieuwe aanwinst te laten zien.

De kans is groot dat je nu begrijpt hoe krachtig visualisatie kan werken. Je kan jezelf zódanig inleven dat je de toekomstige ervaring alvast beleeft met het bijbehorende gevoel, terwijl die situatie in feite nog in de toekomst ligt. De neurologie van visualisatie en inlevingsvermogen legt dat uit.

De neurologie van visualisatie 

Ons lichaam kent geen verschil tussen een ingebeelde emotie of de realiteit. De hele dag door maken we onszelf dingen wijs, in positieve of negatieve zin. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust. Voorbeelden zijn: “Dat kan ik niet, want de vorige keer lukte het ook niet”, of “Hij zal me wel niet aardig vinden, want hij groet me nooit.”

De bovenstaande voorbeelden laten zien dat we nogal geneigd zijn aannames te doen. De ervaring uit het verleden is niet gelijk aan de huidige situatie en wellicht groet de persoon de ander niet omdat hij verlegen is. Op die manier kunnen we onszelf ook iets positiefs wijsmaken.

“Ik heb het nooit eerder gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan,” is de uitspraak van Pipi Langkous die veel mensen aan het denken heeft gezet. Ze dacht in mogelijkheden. En dat ligt ten grondslag aan de neurologie van visualisatie.

Het begint allemaal met een idee dat je gaat visualiseren. Bij deze visualisatie leef je jezelf helemaal in en zie, ruik, voel, proef en hoor je alles alsof je al in je toekomstige situatie bent.

Dit proces ga je keer op keer doorlopen. Want wist je dat mentale repetitie dé manier is om een patroon in je hersenen aan te leggen? Door steeds opnieuw jouw toekomstige situatie te doorlopen – dus hoe het voelt, eruit ziet, hoe het klinkt etc. – leg je in je hersenen een neurologisch patroon aan.

Reticulair Activerings Systeem (RAS)

Door je hersenen te conditioneren, leer je ze te wennen aan je toekomstige situatie. En wellicht ken je de uitspraak “neurons that fire together, wire together”, want zo werkt het in de hersenen. Je legt een netwerk van neuronen aan, het Reticulair Activerings Systeem (RAS). Dit netwerk en de ingebeelde toekomstige situatie raken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe krachtiger het gevoel is bij je visualisatie en hoe vaker je dit herhaalt, hoe krachtiger en bestendiger de neurologische verbindingen in je hersenen worden.

Door dagelijks, of liever meerdere malen per dag, visualisatie toe te passen, zullen de hersenen zowel in bewuste als onbewuste toestand in staat zijn de stappen te ondernemen die nodig zijn om je resultaat te bereiken.

Deze strategie heeft zich in de loop der jaren uitvoerig bewezen. Het is niet voor niets dat topsporters al maanden van tevoren bezig zijn de wedstrijd visualiseren, stap voor stap doorlopen en hiermee het netwerk in hun hersenen aanleggen om op het moment suprême optimaal te kunnen presteren.

Perceptuele filters 

Sta er maar eens bij stil…we worden elke seconde gebombardeerd met miljoenen stukjes informatie, en als we hier aandacht aan zouden schenken, zouden we een grote sensorische overbelasting hebben. Hoewel ons onderbewustzijn ongeveer 11 miljoen bits informatie per seconde kan verwerken, kunnen we in bewuste toestand slechts tussen de 40 en 120 bits informatie per seconde verwerken.

Ofwel, onze hersenen filteren alle irrelevante informatie weg, zodat we de voor ons relevante informatie met onze bewuste geest kunnen verwerken. Deze perceptuele filters bewijzen ons een grote staat van dienst. Binnen deze grenzen kunnen we onze geest de informatie (onze doelen die we visualiseren) toedienen die voor ons van belang is.

Tips bij de neurologie van visualisatie

Met onze visualisatie creëren we het netwerk dat we nodig hebben om ons doel te bereiken. Om de neurologie van visualisatie optimaal voor je te kunnen laten werken, heb ik een paar tips voor je:

1 – Wees specifiek

In je visualisatie is alles mogelijk. Het is belangrijk om zeer specifiek te zijn als je aan het visualiseren bent. Als u een vakantiehuis wilt, denk dan aan elk detail, dus het uitzicht op de omgeving, de geur van de lavendelvelden, de kussens op je bank, het gefluit van de vogeltjes, visualiseer echt elk detail. Gebruik al je zintuigen. En zoals gezegd, zet submodaliteiten in om je ervaring te intensiveren. Hiermee maak je de kleuren intenser, zet je het geluid iets harder en maak je de geuren wat vrolijker. Jij zit aan het mengpaneel van je waarneming.

2 – Voeg emotie toe

Bij je visualisatie is niets zo belangrijk als het toevoegen van een gevoel. Beeld jezelf in alsof je je doel al hebt bereikt. Ervaar de voldoening, de dankbaarheid en voel alvast hoe je genoegzaam van je verworvenheden kunt genieten.

Een hulpje hierbij kan zijn om een glimlach ‘aan de binnenkant van je mond’ te maken. Voel hoe je een warm gevoel in je hartstreek krijgt van dankbaarheid en als dat helpt kun je beide handen op je borst leggen om die kracht te voelen.

Door emotie toe te voegen aan onze visualisatie, maken we gebruik van het limbisch systeem van onze hersenen, waardoor onze visualisatie nog krachtiger wordt.

Ook kan je muziek met een koptelefoon toevoegen voor een intensere ervaring van emoties. Kies voor de muziek die voor jou succes van je droom symboliseert.

3 – Conditioneer

Om focus te houden op je doelen is het belangrijk jezelf te conditioneren. Natuurlijk is het belangrijk om hierbij gedisciplineerd je visualisaties uit te voeren. Zeker als je je droom wilt verwezenlijken, moet dat geen probleem zijn.

Kies een paar keer per dag vijf tot tien minuten voor jezelf om je dromen te visualiseren. Het helpt om dit op een rustig plekje voor jezelf te doen. En onthoud dat de kracht van herhaling essentieel is voor het aanleggen van nieuwe neurologische verbindingen.

Conclusie

Zoals je ziet is visualisatie een bijzonder krachtige techniek die het nastreven van je dromen enorm kan versterken. Niet alleen hebben de meest succesvolle mensen op aarde een goed vermogen tot visualiseren, ze weten ook hoe ze de visualisaties stap voor stap in de praktijk kunnen uitwerken.

Door gebruik te maken van de kennis die andere succesvolle mensen reeds voor jou hebben opgedaan, kun je deze op een eenvoudige en snelle manier zelf toepassen.

Veelgestelde vragen

Wat doet visualisatie voor de hersenen?

Visualisatie en het ondernemen van actie zijn nauw aan elkaar verbonden. De motorische cortex speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer we onszelf alleen maar inbeelden dat we een bepaalde beweging maken – bijvoorbeeld een arm optillen – dan activeert de motorische cortex direct. Het brein kan namelijk geen onderscheid maken tussen een ingebeelde actie en de realiteit. 

Met visualisatie kunnen we van deze perceptie handig gebruik maken. Verbeelding stelt ons namelijk in staat om onze geplande acties te herinneren en deze mentaal te repeteren. In feite verandert visualisatie de manier waarop onze hersennetwerken zijn georganiseerd en ontstaan er meer verbindingen tussen verschillende hersendelen. 

Door middel van mentale repetitie bestendigen we de neurologische verbindingen tussen deze hersendelen. Naarmate we patronen ontwikkelen, maken we onze hersenen klaar om de ingebeelde actie uit te voeren. Na verloop van tijd raken de hersenen vertrouwd met deze routine en worden deze handelingen automatischer en fijner afgestemd.

Bij visualisatie spelen ook perspectief en referentiekader een belangrijke rol. Wanneer we in de geest spelen met eerste, tweede en derde persoon, kunnen we een perspectief en referentiekader creëren, zodat we ons meer specifiek kunnen voorstellen wat we in een bepaalde situatie doen. 

Door middel van dissociatie kunnen we een ingebeelde situatie minder krachtig maken. Ook door het gebruik van submodaliteiten, kunnen we met visualisatie een verbeelding meer of minder intens maken. 

Ook spiegelneuronen zijn van belang om effectief gebruik te kunnen maken van visualisatie. Door te modelleren hoe een model een actie uitvoert, kunnen we deze actie kopiëren en integreren in het motorische systeem van de hersenen. Studies hebben aangetoond dat dezelfde hersengebieden worden geactiveerd wanneer een persoon een taak uitvoert en wanneer een persoon iemand observeert die een taak uitvoert. 

Spiegelneuronen kunnen ook een nog complexere rol vervullen dan het nadoen van een fysieke beweging; ze verhogen ook ons vermogen tot empathie.

Welk deel van de hersenen wordt gebruikt bij visualisatie?

De occipitale kwab is vooral betrokken bij visualisatie en bevindt zich in het onderste, achterste deel van de hersenen. Deze hersenkwab bevat de visuele cortex en heeft als voornaamste functie het verwerken van visuele informatie. Daarboven ligt de pariëtale kwab en die heeft als voornaamste functie het verwerken van zintuiglijke informatie, zoals zicht, maar ook tast en geluid.

Wat is de wetenschap achter visualisatie?

De thalamus – het schakelstation tussen het reptielenbrein en de hogere hersendelen –  maakt geen onderscheid tussen een verbeelde actie en realiteit. Dit betekent in feite dat elke visualisatie of andere ingebeelde ‘werkelijkheid’ voor de hersenen ‘waarheid’ wordt, zolang dit idee lang genoeg wordt overwogen en een schijn van werkelijkheid aanneemt.

Is visualisatie wetenschappelijk bewezen?

De kracht van visualisatie werd jarenlang beschouwd als een theorie binnen de alternatieve gemeenschap. De laatste decennia heeft de wetenschap echter in rap tempo bewezen dat visualisatie en neurologie bijzonder nauw met elkaar verweven zijn. De wetenschap heeft ook aangetoond welke hersendelen bij het visualisatieproces betrokken zijn. Het is nu een bekend feit dat we dezelfde hersengebieden stimuleren wanneer we een actie visualiseren en wanneer we diezelfde actie daadwerkelijk uitvoeren.

Waarom is visualisatie zo krachtig?

Visualisatie is krachtige tool bij het bereiken van je doelen, fysiek, professioneel of spiritueel. Visualisatietechnieken, gecombineerd met het toevoegen van emotie, leggen in de hersenen de neurologische hardware aan, zodat je leert hoe je op een situatie moet reageren voordat deze plaatsvindt. Door middel van conditioneren kun je de neurologische verbindingen in de hersenen sterker maken, door het gestelde doel te zien, te horen en te voelen.

Visualisatie schakelt het reticulair activerend systeem (RAS) in. Deze bundel neuronen fungeert als een filtersysteem en helpt te bepalen welke informatie belangrijk is en welke niet.

Onze hersenen krijgen via onze 5 zintuigen ongeveer 2 miljoen bits aan gegevens per seconde binnen, waarvan uiteindelijk slechts 126 bits aan gegevens per seconde kan worden verwerkt. Het RAS filtert dus het overgrote deel weg als ‘irrelevant’. Maar op basis waarvan bepaalt het RAS welke informatie niet relevant is?

Het RAS filter op basis van de manier waarop je informatie intern beheert: je overtuigingen en veronderstellingen over de wereld, je persoonlijke waarden, je persoonlijke ervaringen, de beslissingen die je in het verleden hebt genomen en je herinneringen.

Welke soorten visualisatie zijn er?

Grofweg zijn er twee soorten visualisatie te onderscheiden:

Uitkomstvisualisatie: Bij uitkomstvisualisatie stel je jezelf een doel en je visualiseert hoe je dat doel voor je zeit. Een goed voorbeeld is een toernooi dat je wilt winnen. Bij uitkomstvisualisatie visualiseer je dus hoe je de trofee boven je hoofd houdt en hoe dat voelt om als winnaar op tv te komen. 

Procesvisualisatie: Bij procesvisualisatie focus je jezelf meer op het proces naar je overwinning. Stap voor stap doorloop je het proces dat je moet doorlopen om je doel te bereiken. Tijdens je trainingen concentreer je je op de bewegingen die je moet maken, hoe je je focus behoudt en hoe je je energie zo goed mogelijk doseert. Bij procesvisualisatie is het einddoel van ondergeschikt belang.

Natuurlijk geldt voor beide soorten visualisatie dat je wilt winnen. Alleen de benadering is anders. Iedereen geeft de voorkeur aan zijn eigen soort visualisatietechnieken. Atleten in meer actieve situaties zullen zich meer richten op het proces, terwijl uitkomstvisualisatie vaker wordt toegepast bij passieve en langdurige trajecten. 

Hoe kun je doelen visualiseren?

Visualisatie van je doelen is een krachtige techniek om jezelf te motiveren en gerichter te werken aan wat je wilt bereiken. Deze stappen helpen je om je doelen te visualiseren:

Formuleer duidelijke doelen: Hoe concreter je doel, hoe eenvoudiger het is om je doel te visualiseren. Een ‘auto’ kun je visualiseren, maar een ‘grijze Bentley Continental’ is specifieker en dus eenvoudiger te visualiseren. Begin met het opstellen van SMART-doelen, maak ze specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Zorg ervoor dat je doelen duidelijk en concreet zijn, zodat je ze eenvoudig kunt visualiseren.

Kies een rustige, comfortabele plek voor je visualisatie: Zoek een rustige omgeving waar je niet wordt afgeleid. Maak er een dagelijks (of meerdere keren per dag) ritueeltje van.

Sluit je ogen: Sluit je ogen om externe visuele afleiding te voorkomen en focus jezelf op je innerlijke beelden.

Ontspan en voel hoe je rustig in- en uitademt: Begin met het ontspannen van je lichaam. Adem diep in en uit om spanning los te laten. Je kunt je bij elke ademhaling meer ontspannen voelen.

Visualiseer je doelen in detail: Stel je voor dat je je voelt als je je doel al hebt bereikt. Beeld je in hoe het eruitziet, klinkt, ruikt en aanvoelt. Betrek al je zintuigen erbij. Maak het zo levendig en gedetailleerd mogelijk. Hoe voelt het om je doel te bereiken? Welke emoties ervaar je? Hoe ziet de omgeving eruit? Wie is er bij je? Hoe klinkt het succes? Wat ruik je?
Visualiseer niet alleen het eindresultaat, maar ook de stappen die je nodig hebt om daar te komen. Zie jezelf actie ondernemen en obstakels overwinnen.

Betrek emoties: Betrek je emotie bij je visualisatie. Voel het plezier, trots, dankbaarheid en andere positieve emoties die je zou ervaren als je doel is bereikt. Emotie versterkt de kracht van je visualisatie.

Herhaal regelmatig: Visualisatie werkt het beste als je het regelmatig doet. Plan dagelijkse sessies in, bij voorkeur ’s ochtends of voor het slapengaan. Hoe vaker je je doel visualiseert, hoe effectiever je sessies zullen zijn.

Gebruik positieve affirmaties: Combineer positieve affirmaties met je visualisaties. Herhaal positieve catch phrases die gerelateerd zijn aan je doel, zoals “Ik ben succesvol” of “Ik bereik mijn doelen moeiteloos.”

Behoud focus: Laat je niet afleiden door negatieve gedachten of twijfels, of de mening van andere mensen. Als negatieve gedachten opkomen, erken ze dan en verschuif je aandacht terug naar je positieve visualisatie.

Visualisatie van je doelen is een krachtige techniek die je kan helpen je motivatie te vergroten, je focus te behouden en je zelfvertrouwen te versterken. Het helpt ook obstakels te overwinnen en een positieve mindset te behouden, terwijl je naar je doelen toewerkt.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies