Walt Disney Methode: brainstormtechniek met de dromer, de criticus en de realist

Walt Disney strategie NLP

De Walt Disney Methode is een NLP-model dat is gebaseerd op de werkmethode van de succesvolle Walt Disney, die een succesvol zakenimperium wist op te bouwen op basis van creativiteit en een sterk onderscheidende manier van werken. Niet alleen was hij in staat om vernieuwend te werk te gaan, hij had ook een eindeloze fantasie waarmee hij zijn eenvoudige tekeningen op een verbluffende manier leven wist in te blazen.

Toen NLP-goeroe Robert Dilts in de jaren 80 de werkstrategie van Walt Disney modelleerde, analyseerde hij de unieke manier van werken, waarmee Disney zich onderscheidde en vele malen meer succesvol was dan andere striptekenaars. Lees meer over modelleren van succesvolle mensen.

De Disney strategie wordt tegenwoordig veel toegepast bij grote bedrijven om bedrijfsstrategieën op te stellen, op succesformules te laten opbloeien en om eenvoudigweg te brainstormen. Ook voor persoonlijke doelen in de Walt Disney methode toepasbaar. Je kunt het model ook gebruiken om je eigen persoonlijke groeiplan vorm te geven.

Walt Disney Methode in een notendop

Een van de belangrijkste eigenschappen van Walt Disney was dat hij zijn ideeën vanuit verschillende perspectieven wist waar te nemen en vanuit elk perspectief extraheerde hij de beste eigenschappen en smolt deze samen tot een synergetisch geheel. Zijn strategie behelsde dat hij voor al zijn karakters en verhalen altijd startte op de stoel van de dromer. Hier was alles mogelijk en brainstormde hij over alles wat zijn creatieve geest hem inbracht.

Vervolgens had hij een fysiek andere plaats waar hij zijn realist/planner-stoel stond. Op die plek woog hij alle dromen en visies tegen elkaar af en Disney creëerde eerst een droom of een visie van een film als geheel en van de afzonderlijke personages. Vervolgens ging hij na in hoeverre zijn voornemens realiseerbaar waren. Daarbij nam hij factoren als beschikbare middelen, tijd en bronnen tegen het licht en verzamelde hij alle informatie die hij nodig had om zijn productie tot een succes te maken.

Vervolgens verplaatste hij zichzelf naar weer een andere fysieke locatie, waarin hij zich inleefde in de kritische kijker. Hoe is de amusementswaarde van deze productie? Moeten er bepaalde scenes uit of juist worden toegevoegd? Op de plaats van de criticus konden fundamentele zaken worden benoemd die mogelijk tot gehele herziening van het plan konden leiden.

Drie verschillende posities van de Walt Disney Strategie

De Disney-methode, ook wel de Disney-strategie of Disney-techniek genoemd, is een manier om je denken te ordenen, zodat je doelen of dromen effectiever en efficiënter kunt bereiken.

Veel van onze persoonlijke plannen, maar ook die van grote multinationals of ondernemingen lopen op niets omdat dromen, realisme en kritiek volledig door elkaar lopen. Het gevolg is dat onze doelen blijven bij dagdromen en uiteindelijk vaak op niets uitdraaien. vanwege onze manier van denken, en niet omdat onze plannen te veeleisend zijn of slechts dagdromen zijn.

Waarom zouden we onszelf beperken als we in staat zijn om tot geweldige resultaten te komen? Dat was de vraag die Dilts zichzelf stelde toen hij de werkwijze van Walt Disney analyseerde. Hij ontrafelde de manier van werken en maakte hier vervolgens de Disney Methode van.

De dromer

De plek van de dromer is gericht op creativiteit. Wanneer je je gedachten op de vrije loop laat, is het belangrijk dat je dat in een inspirerende omgeving doet. Voor de één is dat een superrommelige kamer, voor de ander een paddo-trip en voor weer een ander de natuur. Zorg dat je weet waar jij optimaal uit je inspiratie kunt putten.

Bij het dromen en fantaseren is alles mogelijk. Laat jezelf dus niet beperken door “dat gaat toch niet”, of door andere zelfbeperkende gedachten. Maak een zo volledig mogelijke braindump. Zeker in een context met een team is dit een zeer stimulerende mogelijkheid, aangezien meerdere mensen natuurlijk meer weten dan één, elkaar inspireren en aanvullen.

De realist

Nadat er een flip-over of A3 papier vol is geschreven en getekend met dromen en fantasieën, is het aan de realist om alles uit te denken. Hoe gaan de plannen en ideeën worden uitgewerkt? Wie neemt welke taken voor zijn/haar rekening en welke hulptroepen moeten daarvoor worden ingeschakeld? Het is in deze fase dus vooral belangrijk pragmatisch na te denken. Zeker wanneer je in een team opereert, is deze fase aanzienlijk makkelijker, natuurlijk omdat je samen meer weet dan alleen. Je moet keuzes maken en wellicht schaven aan de plannen. Na de evaluatie stel je een plan samen waarin je beschrijft hoe je de ideeën gaat realiseren. Wat en wie heb je nodig om deze in de praktijk te brengen?

De criticus

Nadat de realist een actieplan heeft opgesteld over hoe het plan moet worden gerealiseerd, neemt de criticus het van de realist over. Ook hiervoor had Walt Disney een andere fysieke plaats dan voor de andere karakters. Met een kritische denkmodus worden de plannen bekeken en getoetst om te inventariseren waar er zwaktes in zitten. Ook wordt er kritisch gekeken of het plan wel succesvol kan zijn en een winnende formule kan zijn. In deze setting geef je – of als je met een team werkt – samen ​​constructieve kritiek op het idee om de zwakke punten in kaart te brengen en op te lossen in de uiteindelijke oplossing. In deze fase stel je de volgende vragen:

  • Wat is er niet goed met het idee?
  • Wat missen we?
  • Waarom kunnen we het niet toepassen?
  • Wat zijn de zwakke punten in het plan?

Hoe gebruik je de Disney-strategie?

Je kunt de Walt Disney Methode alleen gebruiken, bij het coachen van anderen of in een team. Met de volgende tips ben je verzekerd van de optimale toepassing.

  • Zorg dat je opereert in verschillende ruimtes, dus een ruimte voor de dromer, een ruimte voor de realist en een ruimte voor de criticus. Hiermee blijven de verschillende denkstijlen gescheiden. Soms wordt een vierde ruimte aangewezen als ‘time-outzone’, een neutrale zone waar je even alles kan loslaten.
  • Creativiteit komt vaak op gang door beweging. Fiets, wandel of mediteer – of nog beter, doe een wandelmeditatie – om je onderbewuste geest optimaal aan te spreken in het bereiken van creativiteit. Anderen roken een joint of drinken een glas alcohol. Zorg dat je weet wat voor jou of het team het beste werkt. De meest succesvolle strategieën zijn vaak op de achterkant van een bierviltje geboren.
  • Voeg gevoelens en emoties toe aan elke locatie. Hiermee zorg je dat je optimaal in je rol zit. Een dromer is ontspannen en lichtvoetig van geest om zijn/haar creativiteit te kunnen cultiveren. Een criticus is koelbloedig en niet huiverig om af te wijzen. De realist is de bemiddelaar tussen de dromer en criticus en bekijkt op constructieve manier naar de mogelijkheden. Het gaat er dus om dat je jezelf inleeft in de rol die je bekleedt.

Anker de gevoelens en emoties per locatie. Voor elke rol is het absoluut aan te raden de gevoelens die de rol met zich meebrengt te ankeren. Neem een strenge rol aan in de positie van criticus, een ontspannen rol in de positie van dromer en een pragmatische, heldere rol in die van realist.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies