NLP-technieken: verbeter je communicatie met NLP

NLP-technieken communicatie verbeteren

Sinds de oprichting in de jaren ’70 heeft Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. De oprichters, Bandler en Grinder, hebben een solide basis gelegd die in de afgelopen 40 jaar enorm is gegroeid. Door de decennia heen zijn talloze NLP-technieken wereldwijd omarmd en toegepast.

NLP-technieken en communicatiemodellen

De kern van NLP is geworteld in diverse communicatiemodellen. Deze modellen bieden inzichten in effectieve communicatie, zowel met anderen als met onszelf.

De term ‘neurolinguïstisch programmeren’ omvat ‘neuro’, wat verwijst naar ons zenuwstelsel, ‘linguïstisch’, dat betrekking heeft op taalpatronen, en ‘programmeren’. Dit laatste betekent dat we met NLP-technieken nieuwe communicatiepatronen kunnen integreren en gebruiken, en ook kunnen interpreteren hoe anderen communiceren.

Eerste technieken van Bandler en Grinder

De eerste NLP-technieken, ontwikkeld door Bandler en Grinder, waren gebaseerd op modelleren. Deze techniek maakt het mogelijk om vaardigheden van de ene persoon op de andere over te dragen op een relatief eenvoudige manier.

In de loop der tijd zijn er talloze NLP-technieken ontstaan en verder verfijnd. Veel van deze technieken zijn bijzonder krachtig en efficiënt. Hoewel de wetenschap NLP vaak bestempelt als een pseudowetenschap, draait het binnen NLP om het bereiken van het gewenste resultaat, ongeacht wetenschappelijke bevestiging.

Top 6 NLP-technieken voor persoonlijke transformatie

Mijn eerste persoonlijke ervaring met NLP gaat zo’n 20 jaar terug. Vanaf het allereerste moment dat ik ermee in aanraking kwam, ben ik verschillende technieken gaan toepassen op mezelf en mensen in mijn omgeving. Inmiddels heb ik veel van deze NLP-technieken zodanig in mijn leven geïntegreerd dat ik me er nauwelijks nog bewust van ben. Wat ik je wel kan verzekeren, is dat ze me ontzettend veel hebben gebracht.

Hier zijn de 6 meest impactvolle, maar eenvoudig toe te passen NLP-technieken die ik voor je heb op een rijtje gezet:

1. Modelleren

Modelleren vormt de basis van NLP. Wat maakt iemand op een bepaald vlak zo succesvol? Die vraag stelden Bandler en Grinder zichzelf toen ze succesvolle mensen bestudeerden. Ze analyseerden de metaprogramma’s, voorkeurs representatiesystemen en andere verbale en non-verbale communicatie van hun modellen.

Met deze informatie ontwikkelden ze de NLP-techniek modelleren, ook wel model-leren genoemd. Door de taalpatronen en non-verbale communicatie te analyseren, konden ze een model maken van de gedachtegang van hun model en dit overbrengen op zichzelf of op anderen.

Met modelleren kun je jarenlange training en ervaring op een bijzonder efficiënte manier overbrengen. Deze NLP-techniek kan je dus veel tijdwinst opleveren.

2. Dissociatie

Heb je weleens een ontzettend vervelend gevoel gehad waarvan je zo snel mogelijk af wilde? Dan kan de NLP-techniek dissociatie je hierbij snel en effectief helpen. Dissociatie maakt deel uit van de perceptuele posities.

Dissociatie is niets anders dan even ‘uit je vel stappen’. Je neemt een positie in buiten jezelf, waardoor je de directe emoties die met de vervelende situatie te maken hebben, kunt loslaten.

Door even een helikopterpositie in te nemen, kun je je situatie beoordelen zonder de emotionele lading. Deze techniek is nuttig vlak voor een sollicitatiegesprek, na een traumatische gebeurtenis en in combinatie met submodaliteiten. Naar mijn idee is dit een van de krachtigste NLP-technieken.

3. Ankeren

Deze NLP-techniek klinkt bijna te eenvoudig om te werken, maar kan je bijzonder grote voordelen opleveren. Kun je je een liedje herinneren dat je meteen terugbrengt naar een vakantie jaren geleden? Je voelt zelfs weer hoe gek je toen was op die vakantieliefde…

Dat is de kracht van ankeren. Een anker is in feite een associatie. Het liedje is het ankertje, maar wel een bijzonder krachtige. Met behulp van ankeren kun je jezelf oppermachtig maken in situaties waarin je je anders onzeker zou voelen. Je kan een goed gevoel ook ankeren voor een periode dat je je minder fijn voelt en wel even een oppepper kunt gebruiken.

Bij ankeren roep je een gevoel op dat je tijdens het hoogtepunt vastlegt door middel van een stimulus. In het geval van het vakantiegevoel was de stimulus het liedje. Je kan een tactiele (via de tast) stimulus aanbrengen door bijvoorbeeld een anker aan de zijkant van je knie aan te brengen. Lees meer over ankeren.

4 Herkaderen (reframen)

Herkaderen is één van mijn favoriete NLP-technieken. Het biedt namelijk een andere kijk op zo’n beetje elke situatie. Terwijl sommige mensen zeer subjectief in het leven staan en overal een uitgesproken mening over hebben, zijn andere mensen objectief en minder snel geneigd te oordelen.

In feite valt voor elk gedrag wat te zeggen, want iedereen heeft zijn eigen wereldbeeld en eigen referentiekader. Bij herkaderen herzie je je eigen referentiekader.

Denk eens aan een nieuwsitem, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Syrië. De één zal voorstander zijn van president Assad, de ander van de rebellen. Door de mening van een ander aan te horen, is het eenvoudiger te begrijpen hoe een ander redeneert. En dan zónder direct te oordelen.

Met herkaderen kun je de communicatie met je omgeving aanzienlijk soepeler laten verlopen en vooral conflicten en verhitte discussies voorkomen. Denk maar eens aan “het glas is half leeg”. “Nee, het glas is half vol!” Het is eigenlijk niet anders dan een manier van het herformuleren van een visie.

5 Rapport

Rapport binnen NLP is een manier waarop je je eigen communicatie afstemt op die van je gesprekspartner, of, wanneer je spreekt voor een groep, deze afstemt op je publiek. Door rapport te creëren, verloopt de communicatie makkelijker omdat je hiermee zorgt voor een omgeving van vertrouwen.

Door de taalpatronen en non-verbale communicatie te spiegelen kun je rapport maken met je gesprekspartner. Wanneer iemand tijdens het gesprek met zijn/haar ellenbogen voorover hangt op tafel, doe dat dan ook. Spreekt iemand vooral met visuele termen, zorg dan dat je op dat representatiesysteem afstemt.

Pas echter wel op voor de valkuil: ga niet zitten papagaaien! Het kan bijzonder irritant zijn als je exact de ander gaat nadoen en dan is het rapport op voorhand al mislukt. Zorg dus dat je subtiel rapport maakt en profiteer van de overtuigingskracht die je plotseling blijkt te hebben. De sleutel? Zoek de gemeenschappelijke noemers met de ander. Lees meer over rapport.

6 Submodaliteiten

Submodaliteiten zijn de eigenschappen die vallen de verschillende representatiesystemen die we kennen binnen NLP: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactoir (reuk) en gustatoir (smaak).

Deze submodaliteiten kunnen we gebruiken als tools om ons extra in te leven in een situatie, of juist om onszelf te dissociëren uit een (ingebeelde) situatie.

Voorbeelden van visuele submodaliteiten zijn licht-donker, scherp-vaag, helder-dof. Voorbeelden van auditieve submodaliteiten zijn hoge toon-lage toon, hard-zacht etc.

Wanneer iemand een traumatische ervaring heeft, kan in een therapeutische setting de cliënt deze omstandigheden voor de geest halen. Door te spelen met de submodaliteiten kan de emotionele lading worden verminderd en in combinatie met dissociatie in sommige gevallen zelfs helemaal worden opgelost.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een auto-ongeluk heeft meegemaakt en daar nog altijd stress van ondervindt, kan het helpen om de waarnemingen, die nog altijd in het hoofd rondspoken, vager te maken. Bij het inleven in de ervaring, kan de cliënt de beelden vervagen en verderaf plaatsen en de geluiden die met het ongeluk gepaard gingen zachter laten klinken. Op die manier kan de cliënt de ervaring minder intens maken minder last ondervinden van de klachten.

Natuurlijk zijn submodaliteiten niet alleen geschikt voor een therapeutische setting, maar kun je ze ook gewoon voor jezelf inzetten om vervelende ervaringen minder onaangenaam te maken. Andersom kun je ook toepassen om fijne herinneringen juist te intensiveren door beelden helderder en warmer te maken en geluiden dichterbij te halen.

Wij maken gebruik van cookies