Verbeter je communicatie met deze NLP-technieken

NLP-technieken communicatie verbeteren

Neurolinguïstisch Programmeren heeft sinds de ontwikkeling in de jaren 70 grote ontwikkelingen doorgemaakt. De twee founders, Bandler en Grinder, hebben een geweldige basis gelegd die een enorme groei heeft doorgemaakt in de afgelopen 40 jaar. Gedurende de afgelopen decennia heeft een groot aantal NLP-technieken een weg gevonden naar gebruikers over de hele wereld.

NLP-technieken en communicatiemodellen

De basis van NLP ligt verankerd in een aantal communicatiemodellen. Deze modellen geven weer hoe we op een effectieve manier kunnen communiceren, maar ook hoe we met onszelf communiceren.

Wanneer je de term ‘neurolinguistisch programmeren ‘analyseert, zie je neuro, dus je zenuwstelsel, linguïstisch, taalpatronen, en programmeren. Dit programmeren houdt in dat je met behulp van NLP-technieken nieuwe communicatie‘programma’s’ kunt integreren en gebruiken, maar ook kunt interpreteren wanneer je met andere mensen communiceert.

Eerste NLP-technieken van Bandler en Grinder

De NLP-technieken die Bandler en Grinder ontwikkelden, waren in eerste instantie gericht op Modelleren, een techniek waarbij je op relatief eenvoudige manier vaardigheden van de ene persoon op de andere kunt overbrengen.

In de loop der tijd zijn er talloze NLP-technieken ontstaan er verder doorontwikkeld. Veel van deze technieken zijn bijzonder krachtig en efficiënt. Hoewel de wetenschap NLP nog altijd bestempelt als een pseudowetenschap, gaat het er binnen NLP om dat het gewenste resultaat wordt bereikt, in plaats van dat het ‘wetenschappelijk bewezen’ is.

Top 6 NLP-technieken voor persoonlijke transformatie

Mijn eerste persoonlijke ervaringen met NLP gaat nu zo’n 20 jaar terug en vanaf het allereerste moment dat ik in aanraking kwam met NLP ben ik verschillende technieken gaan toepassen op mezelf en mensen in mijn omgeving. Inmiddels heb ik veel van deze NLP-technieken zodanig in mijn leven geïntegreerd, dat ik mezelf er nog nauwelijks van bewust ben. Dat ze me veel hebben gebracht kan ik je verzekeren.

Voor jou heb ik de 6 meest impactvolle, maar tegelijk eenvoudig toe te passen technieken op een rijtje gezet.

1 Modelleren

Modelleren vormt de basis van NLP. Wat maakt iemand op een bepaald vlak zo succesvol? Dat is de vraag die Bandler en Grinder zichzelf stelden toen ze succesvolle mensen bestudeerden. Ze analyseerden de metaprogramma’s, de voorkeurs representatiesystemen en andere verbale en non-verbale communicatie van hun modellen.

Met deze informatie maakten ze een NLP-techniek die modelleren wordt genoemd, ofwel model-leren, leren van een model. Door de taalpatronen en de non-verbale communicatie te analyseren konden ze een model maken van de ‘train-of-thought’ – dus de gedachtegang – van hun model en dit overbrengen op zichzelf of op een ander.

Met modelleren kun je jarenlange training en ervaring op een bijzonder efficiënte manier overbrengen. Deze NLP-techniek kan je dus veel tijdwinst opleveren.

2 Dissociatie

Heb je weleens een ontzettend vervelend gevoel gehad waarvan je zo snel mogelijk af wilde? Dan kan de NLP-techniek Dissociatie je hier heel snel en effectief mee helpen. Dissociatie maakt deel uit van de perceptuele posities.

Dissociatie is niets anders dan even ‘uit je vel stappen’. Je neemt even een positie in buiten jezelf, waardoor je de directe emoties die met de vervelende situatie te maken hebben, even kunt loslaten.

Door even een helikopterpositie in te nemen, kun je je situatie beoordelen, zonder de emotionele lading. Je kan deze NLP-techniek toepassen vlak voor een sollicitatiegesprek, na een traumatische gebeurtenis en in combinatie met submodaliteiten is dit naar mijn idee een van de krachtigste NLP-technieken.

3 Ankeren

Deze NLP-techniek klinkt bijna te eenvoudig om te werken, maar kan je bijzonder grote voordelen opleveren. Kun je je een liedje herinneren dat je zo weer terugbrengt naar die vakantie jaren geleden? Je voelt zelfs weer helemaal hoe gek je toen was op die vakantieliefde…

Wel, dat is de kracht van ankeren. Een anker is in feite niet veel meer dan een associatie. Het liedje in het ankertje, maar wel een bijzonder krachtige. Met behulp van ankeren kun je jezelf oppermachtig maken in situaties waarin je anders onzeker zou voelen. Je kan een goed gevoel ook ankeren voor een periode dat je jezelf minder fijn voelt en je wel even een oppepper kan gebruiken.

Bij ankeren roep je een gevoel op dat je tijdens het hoogtepunt vastlegt door middel van een stimulus. In het geval van het vakantiegevoel was de stimulus het liedje. Je kan een tactiele (d.m.v. tast) stimulus aanbrengen door bijvoorbeeld een anker aan de zijkant van de knie aan te brengen. Lees meer over ankeren.

4 Herkaderen (reframen)

Herkaderen is één van mijn favoriete NLP-technieken. Het biedt namelijk een andere kijk op zo’n beetje elke situatie. Terwijl sommige mensen zeer subjectief in het leven staan en overal een uitgesproken mening over hebben, zijn andere mensen objectief en minder snel geneigd te oordelen.

In feite valt voor elk gedrag wat te zeggen, want iedereen heeft zijn eigen wereldbeeld en eigen referentiekader. Bij herkaderen herzie je je eigen referentiekader.

Denk eens aan een nieuwsitem, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Syrië. De één zal voorstander zijn van president Assad, de ander van de rebellen. Door de mening van een ander aan te horen, is het eenvoudiger te begrijpen hoe een ander redeneert. En dan zónder direct te oordelen.

Met herkaderen kun je de communicatie met je omgeving aanzienlijk soepeler laten verlopen en vooral conflicten en verhitte discussies voorkomen. Denk maar eens aan “het glas is half leeg”. “Nee, het glas is half vol!” Het is eigenlijk niet anders dan een manier van het herformuleren van een visie.

5 Rapport

Rapport binnen NLP is een manier waarop je je eigen communicatie afstemt op die van je gesprekspartner, of, wanneer je spreekt voor een groep, deze afstemt op je publiek. Door rapport te creëren, verloopt de communicatie makkelijker omdat je hiermee zorgt voor een omgeving van vertrouwen.

Door de taalpatronen en non-verbale communicatie te spiegelen kun je rapport maken met je gesprekspartner. Wanneer iemand tijdens het gesprek met zijn/haar ellenbogen voorover hangt op tafel, doe dat dan ook. Spreekt iemand vooral met visuele termen, zorg dan dat je op dat representatiesysteem afstemt.

Pas echter wel op voor de valkuil: ga niet zitten papagaaien! Het kan bijzonder irritant zijn als je exact de ander gaat nadoen en dan is het rapport op voorhand al mislukt. Zorg dus dat je subtiel rapport maakt en profiteer van de overtuigingskracht die je plotseling blijkt te hebben. De sleutel? Zoek de gemeenschappelijke noemers met de ander. Lees meer over rapport.

6 Submodaliteiten

Submodaliteiten zijn de eigenschappen die vallen de verschillende representatiesystemen die we kennen binnen NLP: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactoir (reuk) en gustatoir (smaak).

Deze submodaliteiten kunnen we gebruiken als tools om ons extra in te leven in een situatie, of juist om onszelf te dissociëren uit een (ingebeelde) situatie.

Voorbeelden van visuele submodaliteiten zijn licht-donker, scherp-vaag, helder-dof. Voorbeelden van auditieve submodaliteiten zijn hoge toon-lage toon, hard-zacht etc.

Wanneer iemand een traumatische ervaring heeft, kan in een therapeutische setting de cliënt deze omstandigheden voor de geest halen. Door te spelen met de submodaliteiten kan de emotionele lading worden verminderd en in combinatie met dissociatie in sommige gevallen zelfs helemaal worden opgelost.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een auto-ongeluk heeft meegemaakt en daar nog altijd stress van ondervindt, kan het helpen om de waarnemingen, die nog altijd in het hoofd rondspoken, vager te maken. Bij het inleven in de ervaring, kan de cliënt de beelden vervagen en verderaf plaatsen en de geluiden die met het ongeluk gepaard gingen zachter laten klinken. Op die manier kan de cliënt de ervaring minder intens maken minder last ondervinden van de klachten.

Natuurlijk zijn submodaliteiten niet alleen geschikt voor een therapeutische setting, maar kun je ze ook gewoon voor jezelf inzetten om vervelende ervaringen minder onaangenaam te maken. Andersom kun je ook toepassen om fijne herinneringen juist te intensiveren door beelden helderder en warmer te maken en geluiden dichterbij te halen.

Wij maken gebruik van cookies