Onderzoekers: precognitie hart en hersenen wetenschappelijk onderbouwd

precognitie hart hersenen

Wetenschappers hebben aan de hand van meerdere experimenten kunnen aantonen dat ons hart en onze hersenen over precognitie beschikken, een bepaalde vorm van intelligentie, waarmee ze reeds op een toekomstige gebeurtenis reageren, terwijl deze nog niet is gebeurd.

Eén van hun bevindingen is dat bij de deelnemers aan het onderzoek een afwijkende hartslag, hersenactiviteit en hartritmevariabiliteit werd gemeten, vóórdat een gebeurtenis zich voltrok.

Beschikt de mens over een intelligentie waarvan we tot op heden nog niet op de hoogte waren? Is voorkennis echt? Er zijn veel voorbeelden die suggereren dat dat inderdaad zo is.

Remote Viewing is vorm van precognitie

Het Amerikaanse leger en de CIA zetten al jaren personeel in dat is gespecialiseerd in remote viewing, een techniek waarbij men met inbeeldingsvermogen een nog niet eerder gezien object op soms grote afstand kan ‘waarnemen’ en soms zelfs volledig tot in detail kan beschrijven.

Hoewel het bestaan van deze technieken wordt bestempeld als pseudowetenschap, is het toch frappant dat deze methode zo intensief wordt ingezet door onder andere geheime diensten.

Toch wijst steeds meer onderzoek uit dat remote viewing toch zeker bestaat. De methoden raken steeds verder verfijnd en het fenomeen ligt inderdaad in het verlengde van wat de wetenschappers van het onderstaand onderzoek hebben ontdekt: als mens beschikken we over een vermogen om toekomstige gebeurtenissen te kunnen waarnemen, vóórdat ze zijn gebeurd.

Voorspellen van het onvoorspelbare met precognitie

In het tijdschrift Frontiers in Human Neuroscience werd een meta-analyse gepubliceerd met de titel “Voorspellen van het onvoorspelbare: kritische analyse en praktische implicaties van voorspellende anticiperende activiteit”. Hierin werd een aantal experimenten onderzocht met betrekking tot dit fenomeen. De onderzoeken werden uitgevoerd door verschillende laboratoria.

Deze experimenten geven aan dat het menselijk lichaam daadwerkelijk willekeurig afgeleverde stimuli kan detecteren die 1-10 seconden van tevoren plaatsvinden, voordat de toekomstige gebeurtenis plaatsvindt. Met andere woorden, het menselijk lichaam lijkt een gebeurtenis te herkennen en reageert op de gebeurtenis voordat deze heeft plaatsgevonden.

Wat zich vóór deze gebeurtenissen in het menselijk lichaam voordoet, zijn fysiologische veranderingen die kunnen worden gemeten met betrekking tot de activiteit van het hart, de conductiviteit van de huid en het zenuwstelsel.

HeartMath Institute

Een paar jaar geleden bezocht de hoofdwetenschapper van het Institute of Noetic Sciences, Dr. Dean Radin, de wetenschappers van het HearthMath Institute. Hij deelde de resultaten van een van zijn studies. Radin is ook een van de vele wetenschappers die het bovenstaande artikel hebben geschreven. Zijn onderzoeken hebben betrekking op het autonome zenuwstelsel, fysiologische veranderingen, enz.

Wetenschappers van HeartMath Institute (HMI) zijn gespecialiseerd in onderzoek naar het hart. Eerder toonden zij reeds aan dat het hart beschikt over een eigen brein, het hartbrein. In de loop der jaren heeft HeartMath honderden wetenschappelijke studies uitgevoerd naar de fysiologie van het hart, waardoor mede een compleet nieuwe wetenschapstak is ontstaan, de neurocardiologie.

In aanvulling op de studies die Radin had uitgevoerd, hebben de wetenschappers van HeartMath meer protocollen toegevoegd, waaronder het meten van de hersengolven (EEG) van de deelnemers, de elektrische activiteit van hun hart (ECG) en hun hartslagvariabiliteit (HRV).

HeartMath legt precognitie uit

Zesentwintig volwassenen die ervaring hadden met het gebruik van HeartMath-technieken en die een toestand van hartcoherentie konden handhaven, voltooiden twee ronden studieprotocollen met een tussenperiode van ongeveer twee weken. De helft van de deelnemers voltooide de protocollen nadat ze opzettelijk gedurende 10 minuten een hartcoherente toestand hadden bereikt.

De andere helft voltooide dezelfde procedures zonder eerst coherentie in het hart te bereiken. Vervolgens draaiden de beide groepen testpersonen de rollen om, waarbij de eerste groep niet hart-coherent werd voordat de protocollen waren voltooid en de tweede groep eerder hart-coherent werd. Het punt was om te testen of de coherentie van het hart de resultaten van het experiment beïnvloedde.

Verloop van het onderzoek met HearthMath

Deelnemers kregen te horen dat het doel van de studie was om stressreacties te testen en waren zich niet bewust van het werkelijke doel. Hiermee voldoet het onderzoek aan de normen van de institutionele beoordelingsraad (blind). Elke deelnemer zat achter een computer en kreeg de opdracht om op een muis te klikken wanneer hij klaar was om te beginnen.

Het scherm bleef zes seconden leeg. De fysiologische gegevens van de deelnemer werden vastgelegd door middel van biofeedback, een speciaal softwareprogramma dat fysiologische processen meet. De deelnemers kregen een reeks van 45 foto’s op het scherm te zien die elk steeds 3 seconden zichtbaar waren. De foto’s riepen of een sterke emotionele reactie op of toonden juist een kalmerend beeld.

Tussen de foto’s was het scherm steeds 10 seconden leeg. De deelnemers doorliepen dit proces voor alle 45 foto’s, waarvan er bij de wetenschappers bekend was dat er 30 waren die een kalme reactie opriepen en 15 een sterke emotionele reactie.

De resultaten

De resultaten van het experiment waren op zijn zachtst gezegd fascinerend. De hersenen en harten van de deelnemers reageerden al op de eigenschappen van de foto’s voordat ze zichtbaar waren, ondanks de willekeurige selectie. Dit betekent dat het hart en de hersenen beide reageerden op toekomstige gebeurtenissen. De resultaten gaven aan dat de reactie gemiddeld 4,8 seconden plaatsvond, voordat de computer de foto selecteerde.

Hoe intelligent is het hart?

Wat nog fascinerender was, is het feit dat het hart eerder dan de hersenen reageerde op de lading van de foto. “Het wordt eerst geregistreerd vanuit het hart,” legt Rollin McCraty PhD uit, “dat signaal gaat naar de hersenen in de emotionele en pre-frontale cortex, waar we logisch kunnen beredeneren wat we intuïtief voelen.”

Precognitie

Precognitie is de term die gebruikt wordt voor ‘als je iets van tevoren al weet’. Hoewel het precognitie-effect voorheen een mysterie is geweest, zijn wetenschappers nu in staat geweest te bewijzen dat ons hart beschikt over een zekere mate van intelligentie, waardoor we intuïtief reeds weten wat er komen gaat.

Voorheen werd het fenomeen van precognitie geassocieerd met bijgeloof, spiritisme en magie. Dergelijke studies laten zien dat er meer is tussen hemel en aarde en dat we kunnen leren en groeien, waardoor

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies