Super Radiance effect: meditatie voor wereldvrede

Super Radiance Effect Meditatie

Het idee van het Super Radiance effect is hoe meditatie met een bepaalde intentie uitstraalt op een hele gemeenschap. Deze uitstraling is van toepassing op microniveau (in een buurt of wijk) tot op macroniveau (wereldwijd). Bij Super Radiance is er sprake van een buitengewoon en positief effect dat door een groep speciaal opgeleide mediteerders naar de rest van de samenleving wordt uitgestraald. Dit unieke effect vindt alleen plaats als een voldoende aantal van deze mediteerders een groep vormt om dagelijks samen te mediteren.

Deze specifieke manier van meditatie is vereist om een krachtig sociaal effect te kunnen veroorzaken. Deze geavanceerde vorm van transcendente meditatie (TM) staat bekend als het TM-Sidhi-programma.

Om de werking van het Super Randiance effect te kunnen begrijpen is het belangrijk ons iets meer te verdiepen in het TM-Sidhi programma.

TM-Shidi-programma

Het TM-Sidhi programma werd in 1976 door Maharishi gestructureerd vanuit de Vedische kennis. “Sidhi” is een term uit het Sanskriet en betekent “bovennatuurlijk”. Het is een geavanceerde transmeditatieve techniek waarbij de integratie en ontwikkeling van de volledige hersenen tot perfectie komt.

Onder normale omstandigheden gebruiken we zo’n 5% van onze hersenen (bewuste geest) en de overige 95% wordt gebruikt voor onderbewuste programma’s die op de achtergrond draaien. Door intensieve training kan ook (een groot deel van) deze overige 95% worden gecultiveerd om een bovennatuurlijke onzichtbare kracht te genereren.

Bij TM-Sidhi programma ervaart de beoefenaar een vrijwel constante staat van opwelling van innerlijke gelukzaligheid (een staat van hart-breincoherentie). Ook ervaart de beoefenaar een zeer hoog lichamelijk energieniveau.

De belangrijkste veranderingen tijdens een dergelijke meditatie gebeuren echter in de hersenen. Tijdens de ervaring van transcendentie werken de hersenen meer als 1 geheel, zoals meetbaar is met een EEG. Het resultaat is een diepere innerlijke rust, waarbij de fysiologische activiteit daalt, terwijl de coherentie in de hersenen verhoogt.

Tientallen wetenschappelijke studies hebben de vele voordelen van het TM sidhi programma aangetoond. Het zijn wellicht de krachtigste technieken voor spirituele groei en ontwikkeling die ons als mensheid te beschikking staan om ons volledige hersenpotentieel te cultiveren. Wereldwijd zijn er meer dan 200.000 TM beoefenaars die het TM sidhi programma reeds hebben geleerd.

Meditatie en hersengolfcoherentie

Een fascinerend kenmerk van het TM-Sidhi-programma is dat het zeer coherente hersengolven stimuleert voor de individuele mediteerder of TM-Sidha zoals ze worden genoemd. Deze coherente hersengolfpatronen resulteren in een toestand van innerlijke rust, hogere mentale en emotionele vermogens en klaarheid van geest.

Maar dat is niet alles. Wanneer een TM-Sidhi-meditatie in een groep wordt uitgevoerd, genereert deze miditatie niet allen zeer coherente hersengolven voor elke afzonderlijke TM-Sidha, maar straalt deze als groep een krachtig golfeffect uit naar de omringende niet-mediterende mensen.

Wat is het Super Radiance effect: de vierkantswortel van 1% impact

Om het gewenste effect voor een bepaalde populatie te creëren, is het essentieel om een bepaald aantal TM-Sidha in de groep hebben. Super Radiance vindt pas plaats op het exacte moment dat de getallen in een groep TM-Sidhas een grootte bereiken die gelijk is aan de vierkantswortel van 1% van de populatie. Op dat cruciale punt is er een onmiddellijke en dramatische vermindering van vijandigheid en geweld binnen de gemeenschap, evenals een toename van creatieve activiteit en positiviteit.

Deze plotselinge verandering is direct meetbaar in sociale trends, zoals statistieken omtrent geweld, criminaliteit of verkeersongelukken en wordt geactiveerd op het moment dat de gemeenschap een staat van Super Radiance bereikt.

Wetenschappelijk onderzoek naar Super Radiance effect

Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen vier decennia heeft geresulteerd in drieënvijftig onderzoeksprojecten in tal van landen over de hele wereld. Deze onderzoeken laten zien dat er tijdens een staat van Super Radiance minder oorlogssterfgevallen, minder terrorisme, minder criminaliteit, minder noodoproepen, minder zelfmoorden en ongevallen en zelfs minder alcoholgebruik zijn. Dit document laat een enorme collectie aan onderzoeksresultaten zien, uiteenlopend van veldwerk, achtergronden en laboratoriumonderzoeken.

Ook op economisch vlak betaalt een dergelijke investering zich terug: wanneer de Super Radiance-drempel is bereikt, zijn er meer startende bedrijven, meer octrooiaanvragen, verbeterde aandelenindexen, lagere inflatie, hogere werkgelegenheidscijfers, hogere economische groeipercentages, enzovoort.

Het is belangrijk op te merken dat deze verandering in sociale trends geenszins een gevolg is van fysieke interactie tussen de TM-Sidha’s en de rest van de bevolking. Het effect wordt geruisloos gecreëerd en kan zelfs vanuit andere delen van de wereld worden uitgezonden naar een specifiek gebied of land.

Hoe groter de groep, hoe onevenrediger de impact

Met de “vierkantswortel van 1% impact” in het achterhoofd, geldt dat er een bepaald aantal deelnemers moet zijn om het gewenste effect te veroorzaken. Een belangrijk kenmerk van het Super Radiance effect is dat hoe groter de groep, hoe onevenrediger de impact is. Hoe groter de groep TM-Sidha’s die deelneemt, hoe breder het effect zich zal uitstrekken.

Om bijvoorbeeld het gewenste effect voor een land ter grootte van Nederland te produceren, zijn er ongeveer 193 TM-Sidha’s nodig, voor de VS ongeveer 1.800. Voor de hele wereldbevolking van 7 miljard mensen zijn er slechts ongeveer 9.300 TM-Sidha’s nodig.

Stel jezelf dus eens voor…: 9.300 TM-Sidhas is alles wat nodig is om een ​​onmiddellijke einde van oorlogvoering en politiek geweld over de hele wereld te bewerkstelligen.

De keerzijde

Wat de wetenschappelijke studies wel opmerken is dat wanneer de gerichte meditatie wordt beeindigd, onmiddelijk het geweld en de ongelukken weer oplaaien. Om die reden zouden er voldoende TM-Sidhas moeten zijn om de klok rond te kunnen mediteren voor wereldvrede.

World Peace Group

De World Peace Group heeft als doel om een permanente wereldwijde Super Radiance-groep op te zetten. Het is natuurlijk niet te bevatten dat als dit effect onmiddellijk werkzaam kan zijn over de hele wereld, dat er nog steeds oorlog, armoede en honger bestaat.

De noodzaak voor een dergelijke alliantie is dan ook bijzonder groot, zeker in de tijd waarin we tegenwoordig leven. Je kunt doneren aan de World Peace Group.

De faseovergang bij Super Radiance effect

Net zoals water dat aan de kook raakt niet plots in gas verandert, zo werkt dat ook bij Super Randiance. De onmiddellijke transformatie die wordt gegenereerd door de “vierkantswortel van het 1%-effect”, wordt ook wel de “faseovergang” genoemd. Bij de meditatie: zelfs wanneer de vierkantswortel van 1% nog niet is bereikt, zal er al wel een effect meetbaar zijn (net zoals heet water dat nog niet kookt ook al dampt). Het effect is alleen nog niet zo krachtig als wanneer die drempel wel zou zijn behaald.

Wetenschappers gebruiken de term faseovergang om de verandering van een fysiek systeem aan te duiden die resulteert in een overgang naar een andere toestand van dat systeem.

De Super Radiance-faseovergang begint onmiddellijk zodra de vierkantswortel van 1% is bereikt voor een bepaalde populatie. Het proces voltrekt zich dan heel snel. Mensen die het hebben meegemaakt, vergelijken het met het inschakelen van een lichtschakelaar.

Peace Project Libanon

Vredesproject Libanon verminderde aantal oorlogsdoden met 76%

Het Libanon Peace Project Libanon werd uitgevoerd tijdens de jaren tachtig en leverde destijds opzienbarende resultaten op. Bij het vredesproject in Libanon was een groep TM-Sidha’s betrokken die samen mediteerden in Jeruzalem. Hoewel de aantallen in de groep fluctueerden, was het effect groot genoeg om het Super Radiance-effect te bereiken voor zowel Israël als het nabijgelegen Libanon.

De resultaten waren significant:

  • Er waren 76% minder oorlogssterfgevallen op dagen dat er een hoge deelname was aan de meditatiegroep
  • De nationale krant publiceerde meer positief nieuws
  • Tel Aviv beursindex steeg
  • Percentage auto-ongelukken in Jeruzalem nam af
  • Aantal branden in Jeruzalem nam af

Tijdens het Libanese vredesproject waren er significante verbeteringen te zien in elke variabele in de index. Andere mogelijke variabele oorzaken (weekends, feestdagen, weer, etc.) werden statistisch gecontroleerd, zodat de resulaten representatief waren.

Naarmate het aantal mensen in de meditatiegroep toenam, nam ook het aantal oorlogsdoden af. Nadat de resultaten van het vredesproject in Libanon waren geevalueerd, werden soortgelijke projecten herhaald in zeven opeenvolgende experimenten gedurende een periode van twee jaar tijdens het hoogtepunt van de oorlog in Libanon.

Onderzoek auteurs

Orme-Johnson DW; Alexander CN; Davies JL; Chandler HM; en Larimore WE; Onderzoek gepubliceerd in het Journal of Conflict Resolution, 32 (4): 776-812, 1988; Journal of Conflict Resolution (34: 756768, 1990)

Referentie Libanees vredesprojectonderzoek

(Journal of Social Behavior and Personality 17 (1): 285338, 2005).

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies