Tweede brein gevonden in hartneuronen

tweede brein hartintelligentie

Al eeuwen weten we dat ons lichaam een vermogen heeft, een vermogen om dingen aan te voelen die in de (nabije) toekomst gaan gebeuren. Prominente medische experts hebben onlangs een tweede brein in het hart ontdekt, dat deze toekomstige gebeurtenissen kan ‘waarnemen’.

Naast de hersenen in ons hoofd blijken we over 40.000 neuronen in ons hart te beschikken die niet alleen in staat om signalen uit onze omgeving op te pikken, maar die ook een eigen geheugen hebben.

Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat mensen die een harttransplantatie hebben ondergaan, het geheugen van hun donoren overnemen. Dit kunnen herinneringen zijn met betrekking tot de persoonlijkheid, maar ook emotionele herinneringen. Wat hebben deze onderzoekers precies ontdekt?

Casestudy’s naar tweede brein

Verbazingwekkende nieuwe ontdekkingen laten zien dat het hart een intelligent orgaan is en dat het voortdurend informatie aan onze hersenen doorgeeft. Terwijl we altijd hebben aangenomen dat alleen onze hersenen zorgden voor de interpretatie van onze omgeving, blijkt het hart dit ook te doen.

Een groot aantal casestudies was voldoende voor de wetenschappers om de oude paradigma’s omtrent het hart te herzien. Dat het hart betrokken is bij onze gevoelens, emoties en voorgevoelens, was al langer duidelijk, alleen was er nog geen wetenschappelijke onderbouwing.

Het geheugen van het hart

Dat het hart beschikt over een eigen geheugen, is onomstotelijk bewezen met de volgende casestudy.

Het was de hartchirurg Christian Barnard die in 1967 voor het eerst een succesvolle menselijke harttransplantatie uitvoerde in Zuid-Afrika. Sindsdien hebben talloze ontvangers van getransplanteerde harten vele intrigerende ervaringen opgedaan. Deze ervaringen leken erop te duiden dat het hart het tweede brein is en beschikt over een eigen geheugen.

Sommige van deze ervaringen zijn zo bijzonder, dat de artsen de families van de donoren willen ontmoeten om erachter te komen wat er aan de hand is. Hadden de doneren bepaalde gedrags- en karaktereigenschappen en deze doorgegeven aan de ontvangers van hun harten?

Ontmoeting met de familie van donor

Het komt vaak voor dat de familie van de ontvanger vaneen donorhart contact zoekt met de familie van de donor. Dit komt doordat de ontvanger vaak persoonlijkheidskenmerken overneemt van de donor.

De kleine hersenen in het hart

Neuroloog Dr. Andrew Amour uit Montreal in Canada ontdekte een geavanceerde stelsel van neuronen in het hart, die zich hebben georganiseerd tot een klein maar complex zenuwstelsel. Het zenuwstelsel van het hart bevat ongeveer 40.000 sensorische neurieten (uitlopers van zenuwcellen), die communiceren met de hersenen. Dr. Amour noemde het “de kleine hersenen in het hart”. Het is al vele jaren bekend dat het geheugen niet uitsluitend in de hersenen huist, maar verspreid is over het hele neurale systeem.

Praktijkvoorbeelden tweede brein

De volgende feiten en gebeurtenissen zijn slechts een greep uit de talloze bijzondere gevallen die zijn gemeld als gevolg van een harttransplantatie.

Opgeloste moord

Een achtjarig meisje dat het hart ontving van een vermoord tienjarig meisje, kreeg levendige nachtmerries over de moord. Haar moeder regelde een consult met een psychiater die na een paar consulten concludeerde dat ze getuige was geweest van fysieke incidenten.

Ze besloten de politie in te schakelen die de gedetailleerde beschrijvingen van het meisje documenteerden, omtrent de plaats delict, het wapen, de kleren die de dader droeg en de woorden die hij tegen het kleine meisje had gezegd. De verklaring van het meisje leidde uiteindelijk tot de aanhouding en veroordeling van de dader.

Zachtaardig – agressief

Een lieve, zachtaardige vrouw die nooit alcohol dronk en voetbal haatte, kreeg een hart van donor  die een fietsongeluk had gehad. Ze veranderde in een agressieve bierdrinkende hooligan.

Van luie bankhanger tot atleet

Een luie bankhanger ontving een hart van een stuntman. Hij begon onverklaarbaar fanatiek te trainen zonder duidelijke reden en werd uiteindelijk een echte atleet.

Mogelijke verklaringen

De wetenschap probeert te verklaren waarom de ontvangers van organen eigenaar worden van de herinneringen en emoties van hun donoren, ofwel de ‘cellulaire herinneringen’. Hoewel het gros van de wetenschappers sceptisch is en zich niet wil wagen aan een verklaring omtrent dit vreemde fenomeen, is er ook een groeiend aantal experts dat gelooft dat cellulaire herinneringen inderdaad worden getransplanteerd van donor naar ontvanger.

Professor Paul Pearsall en professor Gary Schwarz deden onderzoek naar het fenomeen. Schwartz zegt dat “Feedbackmechanismen een rol spelen bij het leren. Als we het bijvoorbeeld hebben over hoe de hersenen leren, praten we over wat we neurale netwerken in de hersenen noemen. Het blijkt dat de manier waarop een neuraal netwerk werkt, is dat de output van de neuronen terugkoppelt naar de input van de neuronen. En dit proces gebeurt steeds opnieuw. Zolang de feedback aanwezig is, zullen de neuronen leren. Als je de feedback afsnijdt, stoppen de neuronen met leren.”

De geest zit niet alleen in de hersenen

Dr. Candace Pert is een neurowetenschapper en farmacoloog aan de Universiteit van Georgetown. Zij gelooft dat de geest niet alleen in de hersenen zit, maar in het hele lichaam. Deze gedachtegang zou zulke vreemde transplantatie-ervaringen kunnen verklaren. “De geest en het lichaam communiceren met elkaar via chemicaliën die bekend staan ​​als peptiden. Deze peptiden worden zowel in de hersenen als in de maag, in spieren en in al onze belangrijke organen aangetroffen. Ik geloof dat het geheugen overal toegankelijk is in het peptide receptornetwerk.”

Liefde en emotie

Een harttransplantatie is tegenwoordig een routinematige operatie. Het hart wordt al eeuwen gezien als een symbolisch orgaan geassocieerd met liefde en emotie.

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren laat duidelijk zien dat dichters en grote wetenschappers door de geschiedenis heen altijd gelijk hebben gehad. Het hart beschikt absoluut over een zekere intelligentie en speelt een bijzondere rol in onze ervaring van emoties.

Het aandeel dat het hart inneemt in onze algemene intelligentie lijkt nog altijd onderschat. Door de ontdekking en het onderzoek van de hierboven beschreven anekdotes is zelfs een nieuwe wetenschapstak ontstaan: neurocardiologie.

Bekijk deze video over het tweede brein in het hart.

Wij maken gebruik van cookies