Zoek je een Twin Flame, Twin Soul of soulmate partner?

Twin Flame Twin Soul Soulmate verschillen

In relatie tot een 5D relatie, komen vaak termen voor als Twin Flame, Twin Soul of Soulmate. Wat is de exacte betekenis van deze relatievormen en wat wordt er precies verstaan onder een Twin Flame? En wat is het verschil met een Soulmate?

Iedereen die in een relatie is en zich heeft verdiept in spiritualiteit, weet dat je met sommige mensen een bijzondere band kunt hebben. Je voelt elkaar op voorhand aan, je maakt elkaars zinnen af en elk verschil van mening wordt gezien als ‘groei’ in plaats van als een obstakel.

Betekenis Twin Flame: wat is een Twin Flame?

Een Twin Flame vertegenwoordigt een diepgaande zielsverbinding tussen twee individuen die elkaar zien als het ontbrekende puzzelstukje in hun leven. De term staat ook wel bekend als “spiegelziel”, omdat men denkt dat één ziel soms verdeeld is over twee lichamen in de relatie. Een dergelijke relatie brengt zowel uitdaging als heling met zich mee.

Het is belangrijk te benadrukken dat mensen in een Twin Flame-relatie zichzelf niet als onvolledig beschouwen zonder de ander. Met je partner voel je meer begrip, respecteer je elkaars standpunten gemakkelijker en samen vormen jullie meer dan de som der delen.

De reflecterende dynamiek binnen een Twin Flame-relatie brengt onze diepste onzekerheden, angsten en schaduwen aan het licht. Sommigen zien dit als een bedreiging voor de relatie vanuit een 3D-perspectief, maar in 5D-relaties versterkt het juist de band. Dit komt doordat gedeelde gevoelens bij beide partners leiden tot een dieper wederzijds begrip. De Twin Flame begrijpt wat de ander doormaakt en hierdoor verdiept en versterkt de relatie.

Twin Flame vs. Twin Soul of Soulmate: wat is het verschil?

Een Twin Soul of Soulmate is iets totaal anders dan een Twin Flame, hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt. Bij tweelingvlammen zijn de twee partners samen één, terwijl er bij een Twin Soul sprake is van twee aparte zielen, maar die zich enorm sterk met elkaar verbonden voelen door sterke overeenkomsten. Je kan je Twin Soul dus zien als een soort tweelingbroer of -zus. Twin Souls zijn samen – net als Twin Flames – vaak meer dan de som der delen (1+1=3). Hoewel ze supergraag bij elkaar zijn, kunnen ze ook afzonderlijk van elkaar prima uit de voeten.

De beste definitie van een Soulmate-relatie is dat je je diep verbonden voelt met de ander, maar niet op een afhankelijke of behoeftige manier. Je Soulmate reist mee op je reis van het leven. Jullie helpen en ondersteunen elkaar waar nodig, maar geven elkaar de ruimte om te kunnen groeien. Het leidende principe in een relatie tussen Soulmates is dat behoeften gelijkelijk worden vervuld. Egoisme is uit den boze.

 In tegenstelling tot een Twin Flame-relatie is er bij een Soulmate-relatie sprake van een minder diepe connectie. Soulmates kunnen net als Twin Souls prima met, maar ook zonder elkaar. 

Betekenis Twin Flame liefde en 11:11 of 1212

Een Twin Flame liefde of relatie staat in nauw verband met de cijfercombinaties 1111 en 1212. Wanneer je de getallenreeks 1111 of 11:11 vaak ziet vóórdat je een relatie hebt, betekent dit dat je liefde zich vaak al in je nabijheid bevindt, of dat deze zich spoedig zal laten zien. Als je vaak 1212 of 12:12 ziet vóórdat je een relatie hebt, dan betekent dit dat je nieuwe vlam zich zal manifesteren wanneer jij in harmonie bent met jezelf. De enen symboliseren iets nieuws, de tweeën symboliseren harmonie.

Wanneer je al in een relatie bent met je Twin Flame heeft het voortdurend zien van 1111 en 11:11 een iets andere betekenis. Het is dan een bevestiging dat jij en je partner op de goede weg zijn, want ondanks de soms tumultueuze relatie die jullie hebben, is het zeker de moeite waard om elkaar de gelegenheid te blijven geven om te groeien samen.

Wanneer je vaak 1212 of 12:12 ziet tijdens je relatie, is dat een indicatie dat je positief gestemd moet blijven en een onwrikbaar vertrouwen moet blijven houden. Jullie zijn bedoeld om bij elkaar te zijn en te blijven. Laat je niet uit het veld slaan als het even iets minder gaat in jullie relatie.

Twin Flame signalen: hoe weet je of je dealt met een Twin Flame?

1. Je herkende je Twin Flame direct bij de eerste ontmoeting

Toen je je tweelingvlam voor het eerst ontmoette, was er direct sprake van een vertrouwd gevoel, herkenning, aantrekkingskracht en verlangen om samen te zijn. Doordat het eerste gezelschap samen zo vertrouwd voelde, leek het op “thuiskomen”. Jullie voelden direct een intense band en maakten elkaars zinnen af.

2. Jullie voelen telepathisch aan hoe de ander zich voelt

Natuurlijk zijn jullie het liefst samen, maar op momenten dat jullie apart zijn, is de ander vaak feilloos in staat om aan te voelen hoe jij je voelt. Het is niet vreemd dat je prompt een lief berichtje krijgt van je partner op een moment dat je jezelf niet lekker voelt: “Ik steun je voor altijd!”

3. Twin Flames vullen elkaar aan.

Terwijl Twin Souls of Soulmates vaak meer op elkaar lijken, vullen Twin Flames elkaar juist aan. Ze zijn de Yin en Yang. De schaduw van de Op de gebieden waar jullie niet op elkaar lijken, zul je merken dat jullie verschillen elkaar aanvullen, bijna als yin en yang. De schaduw van de één wordt gecompenseerd door het licht van de ander. De negatieve emoties van de één worden aangevuld met vrolijkheid van de ander.

Aangezien een Twin Flame jou als partner een spiegel voorhoudt, ben je samen in staat om te groeien in je relatie, zowel alleen als samen.

4. Twin Flame relaties zijn vaak tumultueus

Relaties van tweelingvlammen verlopen zelden van een leien dakje. Het zijn juist de verschillen tussen beide partners die ze met elkaar verbinden, maar ook voor tumult kunnen zorgen. Wanneer één van beide partners de perfecte balans van Yin en Yang verstoort, heeft dit een onvermijdelijke confrontatie tot gevolg.

Je wordt binnen de relatie voortdurend met jezelf geconfronteerd, met je mening en eigenlijk, zijn ze dat meestal niet. Bij een tweelingvlam zijn is als voortdurend geconfronteerd worden met jezelf, namelijk de delen van jezelf die je misschien niet leuk vindt. Het kan ongelooflijk uitdagend zijn, maar het vergemakkelijkt grote groei voor jullie beiden.

5. Jullie lijken erg op elkaar, maar verschillen ook wezenlijk

Jij en je tweelingvlam hebben veelal dezelfde normen, waarden en ervaringen, en deze vormen de basis voor jullie relatie. Jullie zijn voor een reden samengekomen: om te leren van jullie verschillen, want die maken het mogelijk om samen en apart te groeien.

6. Jullie relatie lijkt wel magnetisch

Vanaf het eerste moment dat jullie elkaar ontmoetten tot op de dag van vandaag, voel je je fysiek aangetrokken tot je partner. Jullie lijken wel twee magneten die niets liever willen dan bij elkaar zijn. Wanneer jullie niet bij elkaar zijn lijkt het nog steeds of jullie energetisch bij elkaar zijn, net zoals in kwantumverstrengeling.

7. Jullie Twin Flame relatie is magisch

Jij en je partner kunnen communiceren met slechts een blik, jullie maken elkaars zinnen af en kunnen zelfs elkaars emoties of symptomen voelen. Voor anderen is een dergelijke connectie niet te bevatten, maar voor jullie voelt het als vanzelfsprekend.

8. Een Twin Flame relatie is zeer intens

Jullie relatie is zeer intens. Er is altijd een emotionele lading tussen tweelingvlammen en dat kan zich zowel in positief als negatief opzicht uiten. Wanneer één van jullie zijn/haar grenzen overschrijdt, stuit dit op weerstand om de balans te herstellen of in stand te houden. Zo behouden jullie altijd een gezonde energetische en emotionele balans binnen jullie relatie. Omdat jullie jezelf zo verbonden voelen op zielsniveau, voel je dingen samen dieper aan, wat vaak zorgt voor meer intensiteit en passie.

Veelgestelde vragen

Zijn twin flames bedoeld om geliefden te zijn?

Twin flames zijn niet altijd bedoeld om als liefdespartners door het leven te gaan. In feite kunnen ze niet met en niet zonder elkaar. Veel mensen nemen aan dat een twin flame hetzelfde is als een soulmate, maar dat is niet waar. De verhoudingen tussen twin flames zij veel vuriger dan die van soulmates. Hoewel er sprake kan zijn van een romantische relatie tussen twin flames, zijn ze niet per definitie voor elkaar voorbestemd. Hun relatie kan ook platonisch van aard zijn.

Hoe weet je dat iemand je twin flame is?

Een twin flame herken je aan de volgende signalen: 

  • Het lijkt of je jezelf ontmoet. Jullie lachen om dezelfde grappen, zijn beiden even vurig. Toch kunnen jullie ook neerslachtig of verdrietig worden van dezelfde dingen.  
  • Directe herkenning en intense aantrekkingskracht. De ander voelt als een magneet. Jullie kunnen elkaar niet ‘loslaten’.
  • Beiden ervaren intense emoties. Jullie leven is net iets ‘dieper’ dan dat van andere mensen. Dat geldt voor de positieve, maar ook voor de negatieve emoties.  
  • Jullie hebben beiden onzekerheden en twijfels die zich openbaren in jullie relatie (niet per se een liefdesrelatie). 
  • Jullie voelen je beiden aangetrokken tot de ander en willen alleen maar samen zijn. In de periodes dat het even wat minder gaat tussen jullie, kunnen jullie elkaar niet luchten of zien. 
  • De relatie is turbulent. Jullie kunnen niet met en niet zonder elkaar. Het ene moment kunnen jullie elkaar wel opeten, zoveel houden jullie van elkaar. Het andere moment vervloeken jullie elkaar. 
  • Jullie inspireren elkaar het beste uit het leven te halen. Aangezien jullie met elkaar kunnen lezen en schrijven, weten jullie precies wat de ander voor stimulans nodig heeft om er wat van te maken.

Wat is een twin flame versus soulmate?

Het belangrijkste verschil tussen twin flames en soulmates is dat twin flames twee helften van een geheel zijn, terwijl soulmates dat niet zijn en dus minder ‘afhankelijk’ van elkaar zijn. Bij twin flames is de ziel verdeeld over twee lichamen, waardoor de ene partner zich incompleet voelt in de afwezigheid van de ander. Soulmates hebben hiervan geen last, maar voelen zich wel buitengewoon verbonden met elkaar.

Is het verstandig om met je twin flame te trouwen?

Voordat je met je twin flame gaat trouwen, is het verstandig stil te staan bij de vurigheid binnen jullie relatie. Als jullie beiden accepteren dat jullie samen hoge bergen en diepe dalen moeten nemen en jullie er wel doorheen slaan, dan is het verstandig. Als jullie niet zeker weten of jullie relatie bestand zal zijn tegen flinke spanningen op z’n tijd, dan kunnen jullie het er beter niet op wagen. Trouwen en dagelijks leven met je twin flame is een uitdaging! 

Kunnen twin flames vrienden zijn of blijven?

Ja, twin flames kunnen vrienden zijn en dat ook blijven. Een twin flame relatie hoeft niet per definitie een liefdesrelatie te zijn. Het beeld dat twin flames altijd geliefden zijn is misplaatst. Ze kunnen vrienden zijn, geliefden, of gewoon iemand met wie je een sterke band ervaart. 

Wat gebeurt er als twin flames uit elkaar gaan?

Veel relaties tussen twin flames lopen stuk en eindigen met een echtscheiding Omdat beide partners in veel opzichten op elkaar lijken, zullen delen van de persoonlijkheid ook met elkaar botsen en dat kan resulteren in heftige confrontaties. 

Nadat de partners uit elkaar zijn, zal een gevoel van leegte ontstaan, aangezien beiden elkaar aanvullen. Twin flames zijn geneigd ook na het beëindigen van een relatie elkaar weer op te zoeken vanwege het gevoel van leegte. Het vereist dus karakter en doorzettingsvermogen om door de zure appel heen te bijten.  

Wat gebeurt er als je je twin flame ontmoet?

Als je je twin flame voor het eerst ontmoet, dan zul je een intens gevoel ervaren. De ander voelt vertrouwd aan en ook voelen jullie feilloos hoe de ander zich voelt en waaraan deze behoefte heeft. Jullie lachen om dezelfde dingen, houden van dezelfde (soort) films en boeken en genieten van dezelfde vrijetijdsbestedingen. 

Is het beter om te trouwen met je twin flame of soulmate?

Relaties van soulmates hebben in de regel een grotere kans van slagen. Aangezien twin flames hun partner als aanvulling op zichzelf kiezen, voelen ze zich zonder hun partner incompleet en ontstaat dus een vorm van afhankelijkheid. 

Soulmates meer op zichzelf en kunnen ze ook los van de ander prima functioneren. Samen is alles leuker, dus dat is de voornaamste reden waarom soulmates samen zijn. Een huwelijk heeft bij soulmates vaak meer succes dan bij twin flames.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies