Wat is hartintelligentie?

hartintelligentie

Over hartintelligentie wordt al eeuwen gediscussieerd, want wat is hartintelligentie precies en bestaat het überhaupt wel? In vrijwel alle talen op aarde zijn er wel uitdrukkingen en gezegden die een zekere intelligentie van het hart veronderstellen. Denk dan aan gezegden zoals “volg je hart’, “dat komt rechtstreeks uit het hart” of “spreek vanuit je hart”. We hebben al die tijd geweten dat er ‘meer’ is dan we konden waarnemen, maar dat het er was, dat was zeker!

Sinds enkele decennia heeft de wetenschap het bestaan van hartintelligentie onderschreven. Wetenschappers kwamen erachter dat het hart beschikt over een 40 duizendtal neuronen die vergelijkbaar zijn met onze hersencellen. Dat betekent dat we dus naast ons reguliere brein in ons hoofd, ook de beschikking hebben over een hartbrein.

Geschiedenis hartintelligentie

Reeds is de Griekse oudheid sprak Aristoteles, student van de grote filosoof Plato, al over een ‘cardio-centrisch model’ binnen de gezondheid. Het idee hierachter was dat het hart een centrale rol zou vervullen in de menselijke gezondheid en niet uitsluitend het brein, zoals dat altijd werd aangenomen.

Het onderzoek naar het verband tussen het hart en de intelligente cellen waarover het orgaan beschikt, is veelal uitgevoerd door het HeartMath Institute in de Verenigde Staten, waar talloze wetenschappelijke studies zijn gedaan naar hartintelligentie en hoe dit niet alleen een rol speelt in onze gezondheid, maar ook in onze intuïtie. Dit nieuwe onderzoeksveld wordt ook wel neurocardiologie genoemd.

Met bijzonder gevoelige apparatuur hebben de wetenschappers bovendien een elektromagnetisch veld kunnen waarnemen dat wordt uitgezonden door ons hart. Dit veld is waarneembaar rond ons lichaam en kan verklaren waarom we het aanvoelen als iemand in onze omgeving ‘niet lekker in zijn/haar vel zit’.

Wat is hartintelligentie?

Hartintelligentie is het vermogen van het hart dat ons toegang geeft tot onze diepste intuïtie, waarbij fysieke, mentale, emotionele en spirituele intelligentie zijn geïntegreerd. Wanneer je jezelf hiervan bewust bent, kun je hiervan gebruik maken en kun je je hartintelligentie aanspreken voor allerlei verschillende gebieden in je leven, zoals je cognitieve vermogens, creativiteit, intuïtie en spiritueel.

De spirituele intelligentie wordt ook wel de wijsheid van de ziel genoemd, maar gaat in feite veel verder dan dat. De nieuwste inzichten wijzen erop we via onze hartintelligentie kunnen putten uit de wijsheden van het universum, dus de collectieve intelligentie die ons omringt. Hoewel het voor sommige mensen nog erg ontastbaar klinkt, wijzen deskundigen die de kwantumtheorie onderzoeken op het bestaan van ‘het veld’, ofwel, het ‘niets’ dat ons omringt, maar dat in feite energetisch geladen is en alles in ons universum met elkaar verbindt.

Wanneer je je hartintelligentie aanspreekt en een staat van hartcoherentie ervaart, is het hart in staat om alle systemen in het lichaam te verenigen, ofwel om deze in een staat van coherentie te brengen. Deze coherentie is psychofysiologische coherentie van aard, dus niet alleen fysiek, maar ook mentaal.

In een staat van coherentie voelen we ons vredig en hebben we een groter vermogen om alles te accepteren zoals het op ons afkomt. We kunnen beter omgaan met negativiteit of minder leuke zaken die ons overkomen. Hiermee komen we in een ontspannen toestand, waarmee onze veerkrachtigheid in het leven toeneemt. Deze veerkracht uit zich weer in een grotere hartritme variabiliteit.

Interactie hartbrein en hersenen

Ons hartbrein onderhoudt een constante wisselwerking met onze hersenen. Je kan het je als volgt voorstellen: met ons hart ‘voelen we aan’ dat er gevaar dreigt, dus intuïtief. Dit signaal wordt naar de hersenen gestuurd en die stuurt het lichaam aan tot actie, waardoor de ademhaling zich versnelt, het hart gaat sneller slaan en we ineens heel alert zijn. Vervolgens voelt het hart weer aan dat de situatie veilig is en dit signaal zet de hersenen aan om terug te keren naar de homeostase.

De hartintelligentie blijkt bijzonder krachtig, maar is bijzonder genoeg in onze westerse maatschappij volledig ondergeschikt geraakt aan onze hersenen die vooral rationeel worden gebruikt. Gevoelsmatige ontwikkeling lijkt voor het functioneren in onze samenleving nu eenmaal niet zo belangrijk als rationele ontwikkeling.

Toch is niets minder waar, want de wetenschappers van HeartMath Institute hebben ontdekt dat met de juiste vaardigheden we bijzonder effectief gebruik kunnen maken van onze hartintelligentie. Hiervoor hebben zij in de loop der jaren een aantal technieken ontwikkeld, waarmee we optimaal gebruik kunnen maken van ons hartbrein en waarmee we dus optimaal gebruik kunnen maken om zowel onze lichamelijk als onze geestelijke gezondheid te verbeteren.

Hartcoherentie en hartintelligentie

Hartcoherentie is een term uit de neurocardiologie die staat voor een patroon in het hartritme – dus niet de hartslag – dat een geordende en harmonieuze synchronisatie aangeeft tussen verschillende lichaamssystemen, waaronder de ademhaling, de bloeddruk en natuurlijk het hart. In een toestand van hartcoherentie ervaren we een soort van flow, waarin alles vloeiend samenwerkt en waarin we optimaal gebruik kunnen maken van zowel onze hartintelligentie als onze hersenen, die dan optimaal samenwerken.

Vanuit een biofysisch perspectief zorgt elke hartslag voor een drukverhoging in onze bloedbaan. Het hart duwt het bloed door onze slagaders de kleinere aders in en dit levert een energetisch signaal op. Dit signaal gaat het hele lichaam door en synchroniseert op die manier alle lichaamscellen, dus ook onze hersenen.

In een staat van hartcoherentie functioneert ons lichaam in optimale staat: niet alleen zorgt hartcoherentie voor een goede huishouding van signaalstoffen – dus hormonen en neurotransmitters – ook zorgt het voor een betere concentratie en helderheid van geest.

Elektromagnetisch veld van het hart

Het krachtige energetische signaal dat ons hart uitzendt, is vele malen krachtiger dan dat van onze hersenen. Het elektromagnetisch veld van het hart is ongeveer 60 keer groter in amplitude dan dat van de hersenen. Deze straling wordt gemeten in de vorm van een elektrocardiogram (ECG) en kan overal aan het oppervlak van het lichaam worden gemeten. Deze metingen worden met supergevoelige apparatuur uitgevoerd: SQUID-gebaseerde magnetometers. SQUID staat voor  supergeleidend kwantuminterferentie-apparaat.

Bovendien is het magnetische veld dat door het hart wordt geproduceerd meer dan 100 keer groter in sterkte dan het veld dat door de hersenen wordt gegenereerd en kan het tot op wel een meter afstand rond het lichaam worden gedetecteerd.

Positieve emoties

Door te leven vanuit een gevoel van liefde, mededogen en dankbaarheid, kunnen we onze hartintelligentie optimaal voor ons laten functioneren. Deze emoties bevorderen hartcoherentie en geven een betere toegang tot onze hartintelligentie.

Natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen: “Ja, maar wat als ik me vervelend voel?” Een gevoel is altijd een gevolg van een gedachte. Met je hoofd kun je altijd besluiten jezelf goed te voelen en de vervelende gedachte te vervangen door een positieve. Het lichaam kent namelijk niet het verschil tussen een ingebeelde toestand of de realiteit.

Conclusie

Zoals je ziet is ons hart meer dan een orgaan dat alleen maar bloed rondpompt. Ons hart beschikt over een eigen brein, het hart-brein, en heeft veel meer vermogens dan we ons maar kunnen voorstellen. Het is niet meer een kwestie van óf, maar van wanneer de wetenschap ons meer uitleg kan geven over waarom we zo functioneren. Feit is in ieder geval dat het HeartMath Institute een leidende rol speelt bij het onderzoek naar neurocardiologie. Met eenvoudige, maar bijzonder effectieve technieken kun je je eigen hartintelligentie activeren, waardoor je optimaal profiteert van voordelen, zoals:

  • Het vermogen om betere beslissingen te nemen in je dagelijks leven, gebaseerd op je intuïtieve vermogens.
  • Meer rust in je systeem, waardoor je niet onnodig energie verspilt aan frustratie, boosheid en negativiteit.
  • Betere en harmonieuze relaties.
  • Stabielere emoties dan je voorheen gewend was.
  • Minder stress en in plaats daarvan meer rust, levensgeluk en waardering.
  • Verbeterde mentale focus en helderheid.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies