Wat is spacetime? Verbinding van 3D en tijd

What is spacetime

Het concept van spacetime is een conceptueel model dat de drie dimensies van ruimte combineert met de vierde dimensie van tijd. Het idee van ruimte-tijd verklaart de ongebruikelijke relativistische effecten die ontstaan ​​door het reizen met de snelheid van het licht en de beweging van massieve objecten in het universum.

Aan de wieg van het concept, staat de beroemde natuurkundige Albert Einstein. Hij hielp het idee van spacetime te ontwikkelen als onderdeel van zijn relativiteitstheorie. Voorafgaand aan zijn pionierswerk hadden wetenschappers twee afzonderlijke theorieën om fysieke verschijnselen te verklaren:

1. Isaac Newton’s natuurwetten beschreven de beweging van massieve objecten

2. De elektromagnetische modellen van James Clerk Maxwell verklaarden de eigenschappen van licht.

Wat is spacetime?

In de natuurkunde is spacetime een wiskundig model dat de drie dimensies van ruimte en de ene dimensie van tijd samensmelt tot een enkele vier-dimensionale manifold. Diagrammen van spacetime kunnen worden gebruikt om relativistische effecten te visualiseren, zoals waarom verschillende waarnemers verschillend waarnemen waar en wanneer gebeurtenissen plaatsvinden.

wat is spacetime

De snelheid van het licht

Toen wetenschappers eind negentiende eeuw experimenteerden met licht, kwamen zij erachter dat er iets bijzonders aan de hand was. Metingen toonden namelijk aan dat licht altijd met dezelfde snelheid reist (186,000 mi/s of 299,792,458 m/s), ongeacht de omstandigheden.

In 1898 speculeerde de Franse natuurkundige en wiskundige Henri Poincaré dat de snelheid van het licht niet te overtreffen was. Rond diezelfde tijd overwogen andere onderzoekers de mogelijkheid dat objecten in grootte en massa veranderden, afhankelijk van hun snelheid. Deze verschillende facetten komen samen in het concept van spacetime.

Wie was de uitvinder van spacetime?

Het concept van spacetime maakt deel uit van Einstein’s relativiteitstheorie en verklaart de ongebruikelijke effecten die ontstaan ​​door het reizen met de snelheid van het licht, zoals waarom verschillende waarnemers verschillend waarnemen waar en wanneer gebeurtenissen plaatsvinden (denk aan het double-slit experiment). Ook de beweging van massieve objecten in het universum maakt deel uit van de theorie.

Einstein bracht verschillende theorieën en bevindingen van onder andere Isaac Newton en Henri Poincaré bij elkaar in de relativiteitstheorie uit 1905, die stelde dat de lichtsnelheid een constante was.

Minkowski space

De Duitse wiskundige Hermann Minkowski ontwikkelde een theorie die nauw is verbonden met Einsteins theorieën van speciale relativiteit en algemene relativiteit en is de meest gebruikte wiskundige structuur waarop de speciale relativiteit is geformuleerd.

Terwijl de afzonderlijke componenten in de Euclidische ruimte en tijd kunnen verschillen door lengtecontractie en tijddilatatie, zullen in de Minkowski-ruimtetijd alle referentiekaders het eens zijn over de totale afstand in de ruimtetijd tussen gebeurtenissen.

In de huidige spacetime theorieën staat de Minkowski-ruimtetijd nog steeds als basis en dient als achtergrond voor berekeningen in zowel de relativiteitstheorie als de kwantumveldentheorie. De laatste beschrijft de dynamiek van subatomaire deeltjes als velden, volgens astrofysicus en wetenschapsschrijver Ethan Siegel.

Spacetime: flexibel als rubber

Einstein realiseerde zich bij het ontwikkelen van zijn algemene relativiteitstheorie, dat de zwaartekracht het gevolg was van krommen in het weefsel van spacetime. Zijn stelling dat ruimtetijd kan worden gezien als een stuk rubber is algemeen overgenomen.

Massieve objecten – zoals hemellichamen – creëren vervormingen in spacetime waardoor deze buigt. Deze krommen vernauwen op hun beurt de manier waarop alles in het universum beweegt, omdat objecten paden moeten volgen langs deze kromming. Beweging als gevolg van zwaartekracht is in feite beweging langs de kronkels en bochten van de spacetime. Deze beweging wordt in deze video uitgelegd.

Veelgestelde vragen

Wat is spacetime?

Spacetime is een begrip in de natuurkunde dat de drie dimensies van ruimte en de dimensie van tijd combineert tot één enkel vierdimensionaal geheel. Met andere woorden, spacetime verwijst naar de continue en onafscheidelijke structuur die bepaalt hoe objecten bewegen en hoe gebeurtenissen zich in het universum ontvouwen.

Het idee van spacetime werd voor het eerst geïntroduceerd door Albert Einstein in zijn algemene relativiteitstheorie. Volgens de algemene relativiteit is de ruimtetijd geen vaste en onveranderlijke achtergrond, maar wordt hij gevormd en vervormd door de aanwezigheid van massieve objecten, zoals planeten en sterren. Deze vervorming van spacetime creëert wat wij ervaren als zwaartekracht.

Eenvoudiger gezegd: ruimtetijd kan worden gezien als een podium waarop de gebeurtenissen in het heelal plaatsvinden. De positie en beweging van objecten in het heelal kunnen worden beschreven aan de hand van hun plaats in spacetime. De tijdstroom wordt voorgesteld door de voortgang van gebeurtenissen langs een bepaalde tijdlijn in de ruimtetijd.

Hoe werkt spacetime?

Het idee van de spacetime komt voort uit de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Volgens deze theorie is de spacetime een vierdimensionaal kader dat de drie dimensies van de ruimte (lengte, breedte en hoogte) combineert met de dimensie van de tijd tot één continuüm. De belangrijkste aspecten van deze theorie zijn:

Vier-dimensionale structuur: Binnen de klassieke natuurkunde werden ruimte en tijd als afzonderlijke entiteiten behandeld. In de algemene relativiteit worden ze echter verenigd in een vierdimensionaal model. Dit betekent dat elke gebeurtenis in het universum wordt beschreven door zijn coördinaten in spacetime, die bestaan uit drie ruimtelijke coördinaten (x, y, z) en één temporele coördinaat (t).

Kromming en zwaartekracht: Volgens de algemene relativiteit vervormt of kromt de aanwezigheid van materie en energie het weefsel van de spacetime eromheen. Deze kromming is wat wij waarnemen als zwaartekracht. Massieve objecten, zoals planeten, sterren of zwarte gaten, creëren een soort van zwakke plek of dip in de spacetime en andere objecten bewegen langs gebogen paden als reactie op deze kromming.

Geodeten: Objecten, inclusief licht, bewegen door spacetime langs paden die geodeten worden genoemd. Geodeten zijn de meest rechtlijnige of natuurlijke paden die objecten volgen in de gekromde spacetime. Het zijn de lijnen die je als een netwerk om planeten ziet en die in feite ook in kleinere vorm om ons heen te vinden zijn in de fysieke wereld. Massieve objecten die door de gekromde spacetime bewegen, ervaren dat hun paden veranderen door het gravitatie-effect.

 

Tijddilatatie en relativiteit van gelijktijdigheid: De structuur van de spacetime leidt ook tot intrigerende verschijnselen als tijddilatatie en relativiteit van gelijktijdigheid. De kromming van de spacetime in de buurt van massieve objecten zorgt ervoor dat de tijd anders verloopt, afhankelijk van de sterkte van de zwaartekracht. Klokken in sterkere zwaartekrachtvelden lopen langzamer dan klokken in zwakkere velden. Bovendien betekent de relativiteit van de gelijktijdigheid dat twee gebeurtenissen die voor de ene waarnemer gelijktijdig plaatsvinden, voor een andere waarnemer in relatieve beweging op verschillende tijdstippen kunnen lijken te gebeuren.

Kosmische expansie: spacetime is niet statisch, maar kan ook op grote schaal dynamische veranderingen ondergaan. De waarnemingen van een uitdijend heelal leidden tot de ontwikkeling van de oerknaltheorie, die suggereert dat de spacetime zelf uitdijde vanuit een extreem hete en dichte begintoestand.

 

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies